logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Викладацький склад

економічної теорії та конкурентної політики

  ЛАГУТІН ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики

 v.lagutin@knute.edu.ua

У 1978 р закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Політична економія». Кваліфікація за дипломом: «Економіст, викладач політичної економії».

У 1982 р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Львівському державному університеті ім. Івана Франка. У 1993 р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Оплата праці в умовах переходу до ринкових відносин» шифр наукової спеціальності: 08.01.01  «Економічна теорія».

 Вчене звання:  професор з 1996 р.

Досвід роботи: з квітня 2002 року працює завідувачем кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету. Василь Дмитрович започаткував та успішно очолює наукову школу з проблем ринкової конкуренції та конкурентної політики держави. Він є головою спеціалізованої Вченої ради К 26.055.05 та членом спеціалізованої Вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті із захисту докторських дисертацій з економічних наук.

Сфера наукових інтересів: монетарна і бюджетна політика, оплата праці, сфера товарного обігу на ринках споживчих товарів.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Макроекономічний аналіз», «Конкурентна політика держави».

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота Антимонопольного комітету України, 2006, 2013 р.

Наукові на науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of Science,  ResearcherID, Google Scholar, ORCID


РОМАНЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
доктор економічних наук,
професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики

v.romanenko@knute.edu.ua

В 1982 році закінчив Київський інститут народного господарства., спеціальність: «Планування народного господарства», кваліфікація за дипломом: економіст.

 В 1988 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Територіальна організація виробничих об’єднань в машинобудуванні», шифр та назва наукової спеціальності: 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

В 2003 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Регіональні ринки продукції машинобудування для ремонтно-експлуатаційних потреб», шифр наукової спеціальності: 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».

Вчене звання: професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики зя 2013 р.

Досвід роботи: 1990 – 2007 р. – науковий співробітник; старший науковий співробітник; провідний науковий співробітник; головний науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України; 2007р.- по теперішній час - професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.

Викладає дисципліни«Економічна теорія», «Історія економічної думки», «Історія економіки та економічної думки», «Конкурентоспроможність національної економіки».

Автор понад 50 наукових праць.

Співпраця з іншими установами:  Голова Науково – експертної ради при Антимонопольному комітеті України

Сфера наукових інтересів:  Ринки продукції машинобудування, конкурентоспроможність національної економіки, соціально-економічний розвиток України

Захоплення: Праця в саду, їзда на велосипеді. 

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of Science,  ResearcherID,  Google Scholar,  ORCID     


УМАНЦІВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

доктор економічних наук,
професор кафедри 
економічної теорії та конкурентної політики

u.umantsiv@knute.edu.ua

У 1993 році закінчив торговельно-економічний факультет Київського торговельно-економічного інституту, здобувши спеціальність «Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні». Кваліфікація за дипломом: економіст-організатор

У цьому ж році вступив до аспірантури на кафедру економічної теорії КТЕІ. У 1997 році у Київському національному торговельно-економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування страхового ринку в перехідній економіці» за спеціальністю 08.01.01 – економічна  теорія. У 2013 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії та конкурентної політики.

Досвід роботи: 

 • з 1996 р. – асистент кафедри економічної теорії Київського державного торговельно-економічного університету;
 • з 1999 р. – старший викладач на кафедри економічної теорії Київського державного торговельно-економічного університету;
 • з 2001 р. – доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 • з 2013 р. по теперішній час – професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського державного торговельно-економічного університету. 

Стажування:  у межах спільного проекту КНЕУ, Jean Monnet Fund та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури 528395-LLP-1-2012-1-UaAJM-CH 21.09-26.09. 2015 р., 05.10-10.10. 2015 р. (обсягом 350 год.). Проходив  стажування в Антимонопольному комітеті України, Фонді державного майна України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

Підтримує творчі зв’язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-об’єднаннями, корпораціями, науковими установами та навчальними закладами України та зарубіжжя. 

Член Методичної комісії ФЕМП. Член редколегіій журналів «Advances in Politics and Economics» (Сполучені Штати Америки) та «Економічна теорія і право» (Україна). Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.055.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у КНТЕУ та член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук у КНЕУ імені Вадима Гетьмана.  

Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України та подякою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (2014 р.). Нагороджений численними грамотами та подяками ректора КНТЕУ (1999-2018 рр.)

Член Української асоціації економістів-міжнародників.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Макроекономічний  та мікроекономічний аналіз»,  «Макроекономічний аналіз», «Конкурентна політика на ринку фінансових послуг».

Автор більше 100 наукових на навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми концентрації капіталу, формування корпоративних структур за умов глобальної конкуренції, розвитку ринків фінансових послуг, конкурентної політики держави.

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle Scholar, ORCID           


НІКОЛАЄЦЬ КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

доктор історичних наук,
професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики

k.nikolaets@knute.edu.ua

У 1993 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність: історія,  кваліфікація за дипломом: учитель історії і правознавства.  У 2010 закінчила Вінницький національний аграрний університет, спеціальність: облік і аудит. Кваліфікація за дипломом: спеціаліст з обліку і аудиту.

В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук у Київському національному університетi імені Тараса Шевченкана на тему: «Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ ст.», наукова спеціальність: 07.00.01 – Iсторія України. 

У 2005 році присвоєно звання доцента.

У 2012 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему: «Супільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х – на початку 90-х років ХХ століття: Українська історіографія», наукова спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

У 2014 році присвоєно звання професора кафедри економічної теорії та конкурентної політики.

Досвід роботи: 

 • З 1994 – 1995 рр. – асистент кафедри історії України Вінницького державного сільськогосподарського інституту.
 • З 1999 – 2001 рр. – старший викладач кафедри правознавства Вінницького державного аграрного університету.
 • З 2001 – 2003 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету.
 • З 2003 – 2008 р. – доцент кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету.
 • З 03.01.2012 р. по 03.09.2012 р. доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.
 • З 2012 р. по теперішній час професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ

Викладає дисципліни: «Сучасні економічні теорії», «Історія економіки та економічної думки», «Економічна теорія». 

Автор понад 60 публікацій, з них 51 наукова та 7 навчально-методичного характеру, у т.ч. 47 статей у фахових виданнях та 1 монографія.

Сфера наукових інтересів: Історіографія історії суспільно-політичних процесів в УРСР другої половини 1960-х - початку 1990-х років, соціальна політика у незалежній Україні.

Захоплення: Історія фортифікаційної справи в Україні

Кредо: Ніколи не залишай на завтра те що можна зробити сьогодні

 Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle Scholar, ORCID


ГЕРАСИМЕНКО АНЖЕЛІКА ГРИГОРІВНА
доктор економічних наук,
професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики

гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти «Економіка»

a.gerasymenko@knute.edu.ua

У 2003  закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, спецiальнiсть: менеджмент антимонопольної діяльності, кваліфікація за дипломом:  менеджер антимонопольної діяльності.

Доктор економічних наук, 08.00.01 «економічна теорія та історія економічної думки», тема: "Ринкова влада в умовах трансформації економічних систем", професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики.

Досвід роботи: 

 • професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу.  
 • заступник голови галузевої експертної ради 05 «Суспільні та поведінкові науки» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, з 2019 р. до цього часу.  доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008 – 2015 рр. 
 • заступник декана факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008 – 2011 рр.
 • старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2007 – 2008 рр.
 • асистент кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2004 – 2007 рр. 

Викладає дисципліни: “Мікроекономіка”, “Теорія галузевих ринків”, “Регулювання природних монополій”, “Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання”, “Науковий семінар “Макроекономічний та мікроекономічний аналіз” 

Сфера наукових інтересів: економіка галузевих ринків, ринкові дослідження, ринкова влада, конкуренція та конкурентна політика.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: https://gerasymenkoanzhelika.blogspot.com/

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ХОБІ: подорожі, інтелектуальні ігри, сучасне мистецтво.

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID  


ВЕРТЕЛЄВА ОКСАНА ВАСИЛІВНА
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

o.verteleva@knute.edu.ua

В 1986 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики.Спеціальність: «Прикладна математика». Кваліфікація за дипломом: математик

В 1991 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, тема дисертації «Варіаційно-ітеративні методи розв’язання крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь», шифр та назва наукової спеціальності: 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики з 2010 р.

Досвід роботи:

 • 1986 – 1987 р. – інженер відділу автоматизованих систем управління, Київський завод Арсенал; - 17.11.1990 р.
 • 31.09.1999 р. - асистент кафедри математичного аналізу Українського національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова;
 • 01.09.1999р.-31.08.2003 р. – старший викладач кафедри математичного аналізу Українського національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова;
 • 01.09.2003р.- 31.08.2006 р. – доцент кафедри загальної економіки, математики та інформаційних технологій Київського університету туризму, економіки і права;
 • 28.08.2006р.- по теперішній час - доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Економічна теорія», «Державний контроль за монопольним ціноутворенням», «Мікроекономічний аналіз».

Автор понад 49 наукових праць, з них: 27 наукового та 22 навчально – методичного характеру. Співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів: Конкурентна політика держави, державний контроль за монопольним ціноутворенням, діяльністю картелів, регулювання діяльності природних монополій.

Захоплення: йога, гірські лижі, народна медицина

Кредо: Життя в гармонії зі світом, Богом і собою.

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ОЖЕЛЕВСЬКА ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

t.ozhelevska@knute.edu.ua

У 1988 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Політична економія". Кваліфікація за дипломом: економіст, викладач політичної економії.

У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Витрати виробництва та їх формування в сучасних умовах (на матеріалах промисловості України)". Наукова спеціальність: 08.00.01 «Економічна теорія».

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії з 1997 року.

З 2012 р. працює на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики на посаді доцента.

Досвід роботи на посадах:

 • з 1988 р. - на посаді викладача кафедри політичної економії Мелітопольського інституту механізації сільського господарства;
 • з 1997 р. - на посаді завідувача кафедри економічної теорії Таврійської державної агротехнічної академії;
 • з 2002 р. - на посаді доцента кафедри економічної теорії Національного аграрного університету;
 •  з 2004 р. - на посаді начальника відділу науки Головного управління освіти і науки КМДА;
 • з 2005 р. - на посаді заступника директора департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби Міністерства освіти і науки України;
 • з 2006 р. - на посаді доцента кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • з 2012 р. по теперішній час - на посаді доцента кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.

Підвищення кваліфікації: Протягом 1998-2001рр. підвищувала кваліфікацію за програмою Проекту Tacis FDUK 9701 і освоїла навчальний курс «Економіка, організація та менеджмент сільськогосподарських кооперативів». Пройшла підвищення кваліфікації у Антимонопольному комітеті України у 17.11.2014 – 15.12.2014. Пройшла підвищення кваліфікації у школі Вищої педагогічної майстерності КНТЕУ на тему "Особливості розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін КНТЕУ" 19.05.2017 р. 

Стажування: В 15.06.1997-15.12.1997 рр. проходила стажування у Пенсільванському університеті (США) за Програмою обміну педагогічним досвідом, де вивчала дисципліни: «Економікс», «Агробізнес», «Аграрне право», «Вища освіта» та «Англійська мова».

Сфера наукових інтересів:  проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Економічна теорія»,  «Інституціональна економіка».

Винагороди: 1. Грамота Головного управління освіти і науки КМДА (26.05.2004); 2. Подяка Київського міського голови (04.11.2004); 3. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (18.02.2005).

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


СОКОЛОВСЬКА ІРИНА ПЕТРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

i.sokolovska@knute.edu.ua

В 1991 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка з відзнакою.Спеціальність: «Політична економія». Кваліфікація за дипломом: економіст, викладач політичної економії.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Процес капіталотворення у трансформаційній економіці». Наукова спеціальність: 08.00.01 «Економічна теорія».

Вчене звання: доцент кафедри економічної теорії з 2004 року.

Досвід роботи на посадах у КНТЕУ:

 • з 1995 р. асистента кафедри економічної теорії;
 •  з 1999 р. старшого викладача кафедри економічної теорії;
 • з 2002 р. по теперішній час - на посаді доцента кафедри економічної теорії та конкурентної політики.

Член методичної Ради ФЕМП.

Підвищення кваліфікації: Пройшла підвищення кваліфікації у Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз», тема: «Ефективність монетарної політики в Україні», 01.10-30.10.2016 р. 

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Міжнародна конкуренція».

Автор близько 70  науково-методичних праць, у т.ч. співавтор 2 монографій, 2 підручників

Сфера наукових інтересів: досягнення макроекономічної стабільності; формування міжнародної конкурентоспроможності країн;  проблеми регулювання фінансового ринку.

Захоплення: Література, театр, подорожі

Кредо: Be yourself; everyone else is already taken

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ХРУСТАЛЬОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри
економічної теорії та конкурентної політики

v.khrustalova@knute.edu.ua

В 1994 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: «Економіка». Кваліфікація за дипломом: «Економіст, викладач економічних дисциплін»

В 1999 році захистила дисертацію на тему «Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України». Наукова спеціальність: 08.01.01 «Економічна теорія».

Вчене звання: доцент кафедри економічної теорії з 2004 року.

Досвід роботи:

 • З 1994 – 1995 рр. – викладач кафедри економічної теорії та банківської справи Українсько-фінського інституту менеджменту та бізнесу.
 • З 1995 – 1998 рр. – аспірант кафедри економічної теорії Київського державного торговельно-економічного університету по спеціальності економічна теорія.
 • З 1998-2002 рр. – асистент кафедри економічної теорії Київського державного торговельно-економічного університету.
 • З 2002 – 2003 р. – старший викладач кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету.
 • З 2003 по теперішній час доцент кафедри економічної теорії економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.

Підвищення кваліфікації: Пройшла підвищення кваліфікації у Центрі комплексних досліджень з питань антимонопольної політики АМКУ, 2017 р., тема: «Економіка державного сектора. Збірник тестових завдань», 01.03.2017 - 28.03.2017 р.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», «Економіка державного сектора», «Економічна iсторія». 

Автор понад 40 публікацій, з них 15 наукових та 30 навчально – методичного характеру, є співавтором 2 підручників, 1 навчального посібника.

Сфера наукових інтересів: Проблеми функціонування державного сектора, розвиток державно-приватного партнерства на прикладі транспортного сектору України, проблеми інтелектуальної власності та інноваційного розвитку

Захоплення: подорожі

Кредо: "Бороться и искать, найти и не сдаваться"

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ЩЕРБАКОВА ТАМІЛА АНАТОЛІЇВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

tamila.scherbakova@knute.edu.ua

В 1987 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет. Спеціальність: «Політична економія». Кваліфікація за дипломом: економіст, викладач політичної економії.

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування конкурентного середовища в економіці України». Наукова спеціальність: 08.00.01 «Економічна теорія».

Вчене звання: доцент кафедри політичної економії з 2008 р.

Досвід роботи посадах:

 • з 1987р. асистента, ст. викладача, доцента кафедри політичної економії Запорізького національного технічного університету;
 • з 2008р. - по теперішній час доцента кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.

Підвищення кваліфікації: Пройшла підвищення кваліфікації у Антимонопольному комітеті України (2012р.), Комітеті з питань економічної політики Верховної Ради України (2017р). 

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Політична економія», «Макроекономіка».

Автор понад 50 наукових праць

Сфера наукових інтересів:, конкурентні відносини, макроекономічна політика.

Захоплення: музика 

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ЛЕБЕДЕВА ЛАРИСА ВАЛЕРІАНІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

гарант освітньо-професійної програми початкового рівня вищої освіти «Економіка» (ОС «молодший бакалавр»)

l.lebedeva@knute.edu.ua

Закінчила у 2008 році ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за спеціальністю "Економічна теорія", здобула кваліфікацію викладача економіки зі знанням іноземної мови, економіста.

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Природа інноваційних процесів у постіндустріальному суспільстві". Шифр наукової спеціальності: 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та конкуретної політики.

Досвід роботи на посадах:

 • з 2008 р. асистента кафедри політичної економії обліковоекономічного факультету КНЕУ ім. Вадима Гетьмана;
 • з 2011 р. старшого викладача на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ;
 • з 2013 р. по теперішній час - на посаді доцента.

Підвищення кваліфікації: Пройшла підвищення кваліфікації у Фастівській районній раді Київської області за темою «Аналіз державної політики», 30.05.2016 – 29.06.2016. Закінчила школу Вищої педагогічної майстерності КНТЕУ у 2013 р

Сфера наукових інтересів: інноваційна економіка, постіндустріальне суспільство, проблеми соціально-економічного розвитку.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія» (включно англiйською мовою)), «Макроекономіка» (англiйською мовою), «Макроекономічний аналiз» (англiйською мовою), «Антимонопольне регулювання в регіоні».

Нагороди та відзнаки: Премія Київського міського голови за особливі досягення молоді у розбудові столиці України (у науковій діяльності), 2019 р.

Має  більше 60 наукових публікацій, з  них більше 30 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих виданнях.

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ШТУНДЕР ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

i.shtunder@knute.edu.ua

У 2002 р. закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Спеціальність: «Соціальна педагогіка та економічна теорія». Кваліфікація за дипломом: соціальний педагог, викладач основ економіки. 

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  на тему «Соціально-економічна природі і тенденції безробіття в перехідній економіці України». Наукова спеціальність: 08.01.01 «Економічна теорія». 

Вчене звання: доцент кафедри економічної теорії з 2008 року.

Досвід роботи:

 • з 2002 р. асистент кафедри економічної теорії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • з 2003 р. старший викладач кафедри економічної теорії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • з 2008 р. доцент кафедри економічної теорії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • з 2013 р. по теперішній час доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

Підвищення кваліфікації: Пройшла підвищення кваліфікації: 1. У Центрі комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимонопольного комітету України за темою: “Державне та регіональне управління”, 3.11.2014 – 3.12.2014 рр. 2. У Фастівській районній раді Київської області за темою «Державне управління та місцеве самоврядування», 30.05.2016 – 29.06.2016 рр.

Викладає дисципліни:«Історія економіки та економічної думки», «Економічна теорія».

Автор понад 60 наукових статей.

Сфера наукових інтересів: соціально-трудові відносини, ефективна зайнятість, ринок праці, безробіття

Захоплення: фігурне катання.

Кредо: Безперервний рух та розвиток по всіх напрямках.

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


 ЯСЬКО ЮЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат економічних наук,

доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

u.yasko@knute.edu.ua

 У 2011 р. закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-  економічний університет за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності". Кваліфікація за дипломом: магістр з менеджменту антимонопольної діяльності.

У 2014 р. закінчила аспірантуру Київського національного торговельно-економічного університету. В 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Конкурентна політика в системі державного регулювання економіки» (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки).

Досвід роботи на посадах:

 • з 2015 по 2016 рр. - асистент кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ;
 • з 2016 р. по 2019 - на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ;
 • з 2019 р. працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.

Підвищення кваліфікації: Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ 24.03.2015- 24.06.2015 рр.

Сфера наукових інтересів: конкурентна політика держави, державне регулювання економіки, дослідження стану конкуренції на ринку.
 

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Теорія галузевих ринків», «Антимонопольне регулювання галузевих ринків».

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах: 

Scopus,  Web of ScienceResearcherID, Google Scholar, ORCID


ШКУРОПАДСЬКА ДІАНА БОРИСІВНА

асистент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

 diana.shkuropadska2016@knute.edu.ua

У 2014 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2016 по 2020 рік навчалась в аспірантурі КНТЕУ та написала дисертаційне дослідження на тему «Інституційне забезпечення стійкості національної економіки» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – «Економіка».

З 2020 р. працює на посаді асистента кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.

Сфера наукових інтересів: стійкість національної економіки, інституційний розвиток економіки, антикризове управління.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія».

Наукові та науково-методичні видання


Профіль науковця в міжнародних базах:

Google Scholar, ORCID , ResearcherID, SCOPUS


    Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні.
    Викладає дисципліни: "Політична економія", "Основи економічної теорії", "Мікроекономіка".

16.05.2018
chronon
76217
остання редакція 16.02.2021
41046