logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Методична робота

міжнародного менеджменту

Підготовка методичного забезпечення дисциплін навчальних планів, передусім програм, робочих програм, здійснюється згідно з планом видань університету з метою удосконалення змісту і методів навчання.

У структурі науково-методичних видань переважають навчальні посібники, опорні конспекти, методичні рекомендації до самостійної роботи, кейси, практикуми. Усі методичні видання розробляються відповідно до вимог кредитно-модульної системи та Положення про організацію навчального процесу в КНТЕУ.
Здійснюється постійний моніторинг навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою, для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Постійно відбувається оновлення навчально-методичних матеріалів, зокрема, методичних рекомендацій до написання курсових робіт, інформаційного банку тематики випускних кваліфікаційних та курсових робіт за професійно-орієнтованими дисциплінами.
Пріоритетними напрямами інноваційного удосконалення навчального процесу на кафедрі зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до вимог кредитно-рейтингової системи є:
- використання на лекційних заняттях опорних конспектів;
- впровадження комп’ютерних методів контролю знань;
- підготовка електронних підручників;
- візуальне супроводження лекцій;
- розв’язання ситуаційних завдань, виконання індивідуальних завдань;
- ділові ігри;
- робота за методами малих груп;
- робота у системі дистанційного навчання КНТЕУ.

Велика увага приділяється навчально-методичному забезпеченню виконання випускних кваліфікаційних робіт; постійно поновлюється інформаційний банк тем випускних кваліфікаційних робіт та об’єктів дослідження. Результати апробуються на науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах, публікуються у спецвипусках журналу "Вісник КНТЕУ".

Список методичного забезпечення дисциплін, розроблених викладацьким складом кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства у 2018/2019 навчальному році

ПІБ авторів

Назва видання

Освітній ступінь, спеціалізація

2018 рік

Мельник Т.М., Будзяк, Студінська Г.Я., Сєрова Л.П., П’янкова О.В., Туніцька, Гринюк Н.А.

Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт

Магістр,  "Менеджмент ЗЕД"

Головня Ю.І.

Збірник задач з дисципліни «Просторова економіка»

Бакалавр, «Міжнародний бізнес», «Міжнародна економіка», "Менеджмент ЗЕД"

Студінська Г.Я.

Збірник задач з дисципліни «Світовий ринок товарів та послуг»

Бакалавр, «Міжнародна торгівля», «Міжнародний маркетинг», "Менеджмент ЗЕД"

Мельник Т.М., Кудирко Л.П., Севрук І.М., Ладиченко К.І.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка»

Бакалавр,  «Міжнародна економіка», "Менеджмент ЗЕД", «Міжнародний бізнес»

Сєрова Л.П., П’янкова О.В., Мельник Т.М.

Збірник тестових завдань з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

Бакалавр,  "Менеджмент ЗЕД"

Сєрова Л.П.

Програма та Робоча програма з дисципліни Міжнародний менеджмент (англійською мовою)

Магістр,  "Менеджмент ЗЕД"

Сєрова Л.П.

Програма та Робоча програма з дисципліни "Менеджмент ЗЕД"

Магістр,  "Менеджмент ЗЕД"

18.06.2013
chronon
8180
остання редакція 02.02.2020
453809