logo
Кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства
logo
Кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства
img

Методична робота

зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Підготовка методичного забезпечення дисциплін навчальних планів, передусім програм, робочих програм, здійснюється згідно з планом видань університету з метою удосконалення змісту і методів навчання.

У структурі науково-методичних видань переважають навчальні посібники, опорні конспекти, методичні рекомендації до самостійної роботи, кейси, практикуми. Усі методичні видання розробляються відповідно до вимог кредитно-модульної системи та Положення про організацію навчального процесу в КНТЕУ.
Здійснюється постійний моніторинг навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою, для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Постійно відбувається оновлення навчально-методичних матеріалів, зокрема, методичних рекомендацій до написання курсових робіт, інформаційного банку тематики випускних кваліфікаційних та курсових робіт за професійно-орієнтованими дисциплінами.
Пріоритетними напрямами інноваційного удосконалення навчального процесу на кафедрі міжнародних економічних відносин відповідно до вимог кредитно-рейтингової системи є:
- використання на лекційних заняттях опорних конспектів;
- впровадження комп’ютерних методів контролю знань;
- підготовка електронних підручників;
- візуальне супроводження лекцій;
- розв’язання ситуаційних завдань, виконання індивідуальних завдань;
- ділові ігри;
- робота за методами малих груп;

- робота у системі дистанційного навчання КНТЕУ.

Велика увага приділяється навчально-методичному забезпеченню виконання випускних кваліфікаційних робіт; постійно поновлюється інформаційний банк тем випускних кваліфікаційних робіт та об’єктів дослідження. Результати апробуються на науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах, публікуються у спецвипусках журналу "Вісник КНТЕУ".

Список методичного забезпечення дисциплін, розроблених викладацьким складом кафедри міжнародних економічних відносин у 2018/2019 навчальному році

ПІБ авторів

Назва видання

Освітній ступінь, спеціалізація

2018 рік

Калюжна Н.Г., Мельник Т.М., Дьяченко О.В., Ходжаян А.О.

Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт 

Магістр,  «Міжнародний бізнес»

Мельник Т.М., Кудирко Л.П., Пугачевська К.С.

Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт

Магістр,  «Міжнародна економіка»

Мельник Т.М., Будзяк, Студінська Г.Я., Сєрова Л.П., П’янкова О.В., Туніцька, Гринюк Н.А.

Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт

Магістр,  "Менеджмент ЗЕД"

Мельник Т.М., Ходжаян А.О., Калюжна Н.Г. та ін..

Робоча програма підготовки до кваліфікаційного екзамену

Бакалавр,  «Міжнародний бізнес»

Мельник Т.М., Ходжаян А.О., Севрук І.М. та ін..

Робоча програма підготовки до кваліфікаційного екзамену

Бакалавр,  «Міжнародний маркетинг»

Мельник Т.М., Онищенко В.П., Ходжаян А.О., Слоква М.Г. та ін..

Робоча програма підготовки до кваліфікаційного екзамену

Бакалавр,  «Міжнародна торгівля»

Олейніков Ю.О.

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Міжнародна торгівля"

Бакалавр,  «Міжнародна торгівля»,

Коровайченко Н.Ю.

Програма та Робоча програма з дисципліни «Торговельні переговори і комерційна дипломатія»

Магістр,  «Товарознавство», «Комерційне право»

Коровайченко Н.Ю.

Програма та Робоча програма з дисципліни «Міжнародна інформація»

Бакалавр,  «Комп’ютерні науки»

Мельник Т.М., Шнирков О.О., Кудирко Л.П.

Програма та Робоча програма з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

Магістр, «Право», «Публічне управління», «Міжнародна торгівля», «Міжнародний маркетинг», «Комп’ютерні науки»

Головня Ю.І.

Збірник задач з дисципліни «Просторова економіка»

Бакалавр, «Міжнародний бізнес», «Міжнародна економіка», "Менеджмент ЗЕД"

Студінська Г.Я.

Збірник задач з дисципліни «Світовий ринок товарів та послуг»

Бакалавр, «Міжнародна торгівля», «Міжнародний маркетинг», "Менеджмент ЗЕД"

Гринюк Н. А., Ходжаян А.О.

Збірник тестових завдань з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»

Бакалавр, магістр,  «Міжнародна економіка», "Менеджмент ЗЕД"

Онищенко В.П.

Програма та Робоча програма з дисципліни  "Міжнародний менеджмент"

Бакалавр,  «Міжнародний бізнес»

Мельник Т.М., Кудирко Л.П., Севрук І.М.

Програма переддипломної практики

Магістр,  «Міжнародна економіка»

Стукач Т.М.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародна логістика»

Бакалавр,  «Міжнародний маркетинг», «Міжнародна торгівля»

Мельник Т.М., Кудирко Л.П., Севрук І.М., Ладиченко К.І.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка»

Бакалавр,  «Міжнародна економіка», "Менеджмент ЗЕД", «Міжнародний бізнес»

Ходжаян А.О., Мельник Т.М., Онищенко В.П., Калюжна Н.Г., Олейніков Ю.О., Головня,

Програма кваліфікаційного іспиту

Бакалавр,  «Міжнародний бізнес»

Кудирко Л.П., Мельник Т.М., Коровайченко Н.Ю., Стукач Т.М., Шнироков О.О., Пугачевська К.С., П’янкова О.В.

Програма кваліфікаційного іспиту

Бакалавр,  «Міжнародна економіка»

Мельник Т.М., Онищенко В.П., Ходжаян А.О., Слоква М.Г.,

Севрук І.М.

Програма кваліфікаційного іспиту

Бакалавр,  «Міжнародний маркетинг»

Мельник Т.М., Онищенко В.П., Ходжаян А.О., Слоква М.Г.,

Олейніков Ю.О.

Програма кваліфікаційного іспиту

Бакалавр,  «Міжнародна торгівля»

Онищенко В.П., Олейніков Ю.О.

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Міжнародна торгівля"

Бакалавр,  «Міжнародна торгівля»,

Сєрова Л.П., П’янкова О.В., Мельник Т.М.

Збірник тестових завдань з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

Бакалавр,  "Менеджмент ЗЕД"

Кравець К.П.

Збірник тестових завдань з дисципліни «Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації»

Магістр,   «Міжнародний бізнес»

Слоква М.Г., Севрук І.М., Кудирко Л.П.

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Міжнародний Маркетинг»

Бакалавр,  «Міжнародний маркетинг»

Сєрова Л.П.

Програма та Робоча програма з дисципліни Міжнародний менеджмент (англійською мовою)

Магістр,  "Менеджмент ЗЕД"

Олейніков Ю.О., Сєрова Л.П.

Програма та Робоча програма з дисципліни "Менеджмент ЗЕД"

Магістр,  "Менеджмент ЗЕД"

Генералов О.В.

Збірник тестових завдань з дисципліни «Міжнародна торгівля в ІТ сфері»

Бакалавр, "Міжнародна торгівля" 

Лежепьокова В.Г.

Збірник тестових завдань з дисципліни «Міжнародна виставкова діяльність»

Бакалавр, "Міжнародний маркетинг"


  1.  

18.06.2013
chronon
7213
остання редакція 06.06.2019
41666