logo
Кафедра вищої та прикладної математики
Кафедра вищої та прикладної математики
logo
Кафедра вищої та прикладної математики
img

Події

вищої та прикладної математики

Кафедра вищої та прикладної математики запрошує студентів перших курсів КНТЕУ до участі в Олімпіаді з вищої та прикладної математики! Олімпіада відбудеться 1 грудня 2020 року на другій парі у корпоративному просторі MS Office 365 на базі Microsoft TEAMS. Для проведення Олімпіади створено команду «Олімпіада з вищої та прикладної математики».

22-23 червня 2017 року відбулася унікальна за масштабом, змістовним наповненням та ціннісним підходом подія для всієї країни – Перший міжнародний конгрес із питань реформування системи управління безпекою дорожнього руху в Україні під гаслом: «Безпека на дорогах України заради життя людини». Організатором форуму виступили Торгово-промислова палата України та Науково-дослідний інститут економічних і управлінських проблем БДР.

Форум відбувся за участю керівництва Кабінету міністрів України, профільних міністерств, відомств, комітетів Верховної Ради, обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації, громадських організацій, міжнародних і українських експертів, представників бізнесу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, дипломатичних представництв, експертів країн ЄС та ін.

Чисельні представники колективу викладачів кафедри вищої та прикладної математики Київського національного торговельно-економічного університету, а саме завідувач кафедри вищої та прикладної математики Щетініна О.К., професор кафедри вищої та прикладної математики Карташова С.С., доценти кафедри вищої та прикладної математики Денисенко В.І., Діденко Ю.Ф., Ковальчук Т.В., Котляр В.Ю., Мащенко Л.З., Михайленко С.В., взяли участь у Міжнародному конгресі.

Метою Міжнародного конгресу стало створення комунікаційного майданчика длярозвитку партнерства між державою, суспільством і бізнесом задляоптимізації правової, організаційної та економічної основи діяльностіщодо зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму.

Під час заходу учасники конгресу обговорили державну політику в сфері дорожньої безпеки, її основні напрями та пріоритети, джерела фінансування та реалізацію заходів для організації безпеки дорожнього руху, профілактику дитячого дорожньо-транспортного травматизму, безпеку автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури, захист інтересів постраждалих у ДТП, можливості органів місцевого самоврядування в організації системи управління безпекою дорожнього руху тощо. З програмою конгресу можна ознайомитись за посиланням https://www.ucci.org.ua/events/forums-and-conferences/bezpeka-na-dorogakh-ukrayini-zaradi-zhittia-liudini.

Викладачі кафедри вищої та прикладної математики КНТЕУ взяли участь у роботі секції № 1 «Економічний механізм підвищення безпеки дорожнього руху», модератором якої виступила д.ф.-м.н., професор Щетініна О.К. Спікери секції ‒ д.ф.-м.н., професор Щетініна О.К., д.біол.н., професор Карташова С.С. проаналізували закордонний досвід країн з розвиненою автомобілізацією і можливості його адаптації до українських реалій, підняли питання недооцінки людського життя в країні, розглянули економічні підходи до управління системою безпеки дорожнього руху,  окреслили напрями розвитку партнерства між державними установами та підприємствами приватного бізнеса. Розглянуті питання представляють виключний інтерес як в науковому плані, так для практичного застосування в сфері управління системою безпеки дорожнього руху в Україні.

Відповідно до оцінок експертів, якісна реалізація заходів державної Стратегії підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок проведення наукових досліджень і розробок із метою поліпшення інфраструктури дозволить зменшити до 2020 року травматизм та кількість загиблих і травмованих на дорогах на 50 відсотків.

За підсумками конгресу всі внесені учасниками пропозиції та зауваження з питань реформування системи управління безпекою дорожнього руху будуть узагальнені, разом із Підсумковою резолюцією внесені на розгляд державних органів влади.

26 квітня 2017 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Соціально-економічні наслідки втрат від дорожньо-транспортних пригод», організований кафедрою вищої та прикладної математики КНТЕУ. Співорганізаторами круглого столу виступили Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України та Бюро соціальних та політичних розробок.

Участь у засіданні круглого столу взяли урядовці, представники Верховної Ради України, державних установ, комунальних підприємств, бізнесу, провідні фахівці освітніх установ та громадських організацій.

Робота круглого столу проходило за такими напрямами:

  1. Основні напрями державної політики у сфері безпеки дорожнього руху.
  2. Економічний еквівалент вартості людського життя.
  3. Види і методи оцінки соціально-економічних збитків від ДТП.
  4. Страхування як джерело компенсації матеріальних збитків жертв ДТП.
  5. Правові підстави компенсаційних виплат. 
  6. Економічна вигода держави від зниження смертності і травматизму працездатного населення.

Засідання круглого столу відкрила проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор  Мельниченко Світлана Володимирівна.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулися помічник народного депутата України Денісової Людмили Леонтіївни – Ларіна Таміла Олександрівна та академік, віце-президент НАН України, Голова секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, завідувач кафедри статистики та економетрії КНТЕУ Пирожков Сергій Іванович.

Під час дискусії учасники зборів обговорили основні виклики та проблеми з розвитку та втілення єдиних критеріїв оцінки рівня ризиків від ДТП на підставі комплексної оцінки втрат.

Представник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Горбаха Микола Миколайович представив основні напрями державної політики у сфері безпеки дорожнього руху.

Директор Науково-дослідного інституту економічних і управлінських проблем безпеки дорожнього руху, голова Наглядової ради Національного Партнерства з безпеки дорожнього руху, к.е.н. Берлін Михайло Семенович окреслив  соціальні та економічні наслідки недооцінки людського життя.

Директор комунального підприємства «Київдорсервіс» Черній Віктор Данилович визначив суттєву роль органів місцевого самоврядування у системі управління безпекою дорожнього руху.

Завідувач відділу безпеки на транспорті Державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» Міністерства інфраструктури України Хабутдінов Арсеній Романович розповів про особливості практичного розрахунку соціально-економічних збитків від ДТП.

Заступник директора Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України з наукової роботи, к.п.н., доцент Ільчук Леонід Іванович виклав свій погляд на проблему соціально-економічних наслідків ДТП як загрози соціальній безпеці України.

Завідувач кафедри вищої та прикладної математики Київського національного торговельно-економічного університету, д.ф.-м.н., професор Щетініна Олена Костянтинівна висвітлила питання системного підходу до ефективного інвестування заходів підвищення безпеки на автомобільних дорогах.

Науковий редактор Україно-Ізраїльського інституту стратегічних досліджень ім. Голди Меїр, д.т.н., професор Самсонкін Валерій Миколайович запропонував опробовану методику оцінки фінансування для убезпечення руху транспортних засобів.

Заступник директора з наукової роботи  Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи  НАН України, д.е.н. Гладун Олександр Миколайович присвятив свій виступ аналізу демографічної ситуації у країні та особливостям  демографічних втрат від ДТП.

Професор кафедри вищої та прикладної математики Київського національного торговельно-економічного університету, д.біол.н. Карташова Світлана Степанівна детально охарактеризувала ризики смертності від зовнішніх причин та навела результати власних розрахунків еквіваленту вартості життя людини.

Заступник завідувача кафедри страхування Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, к.е.н. Кривошлик Тетяна Дмитрівна запропонувала розглянути оцінку вартості людського життя як чинник розвитку автоцивільної відповідальності.

Директор департаменту інформаційної політики Ліги страхових організацій України Денисова Ірина Олександрівна  виступила з доповіддю «ОСАГО у системі безпеки дорожнього руху».

Декан факультету фінансів та банківської справи КНТЕУ, к.е.н.т Канєва Тетяна Володимирівна висвітлила питання ефективності державних інвестицій у безпеку дорожнього руху.

Доцент кафедри статистики та економетрії КНТЕУ, к.е.н. Чорний Антон Юрійович ознайомив присутніх із статистичним аналізом ДТП у регіональному розрізі.

За результатами роботи круглого столу учасники затвердили пропозиції щодо розробки науково обґрунтованого  підходу методики оцінювання соціально-економічних збитків від ДТП.

21.03.2016
adv
1918
остання редакція 26.11.2020
41370