logo
Кафедра міжнародного публічного права
Кафедра міжнародного публічного права
logo
Кафедра міжнародного публічного права
img

Події

міжнародного публічного права

 


Завідувачу кафедри міжнародного публічного права вручено свідоцтво та відзнаку лауреата премії Президента України для молодих вчених

5 червня 2019 року в приміщенні Великого конференц-залу НАН України за участі Міністра освіти і науки Лілії Гриневич та президента Національної академії наук Бориса Патонавідбулась урочиста церемонія вручення дипломів лауреатам Державної премії України в галузі науки і техніки та свідоцтв лауреатам премії Президента України для молодих вчених

Премія Президента України для молодих вченихприсуджується за видатні досягнення в галузіприродничихтехнічних та гуманітарних наук, якісприяють дальшому розвитку науки, суспільномупрогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. «Щороку в цьому залі ми збираємо справжній інтелектуальний потенціалУкраїни. Я хочу подякувати лауреатам, а такожусімхто причетний до того, що премія відбулася і залишається частиною поціновування великих звершень наших науковцівЩиро зичу вам не зупинятися у вашому творчому науковому пошукумати багато сил, натхненняздоров’я і можливостей досягати нових результатів», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Відзнака та свідоцтво лауреата премії Президента України для молодих вчених за роботу«Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій» були вручені доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Людмилі Миколаївні Дешко.


17 травня 2019 року відбувся захистдисертаційної роботи на тему "Статус торговельних представництв та місій у міжнародному праві (організаційно-правовіпитання)" старшим викладачем кафедриміжнародного публічного права Дерунець Н.О.

Дисертація присвячена теоретичним та практичним аспектам становлення та розвиткуправового статусу торговельних представництв і місій у міжнародному правіВиокремлено античнийсередньовічнийновітній та сучасний періодиторговельної політики держав, яка з другої половиниХІХ ст. почала здійснюватися уповноваженимиорганами зовнішніх зносин з відповідним статусом у міжнародному правіОрганізація Об’єднаних Наційта міжнародні економічні організації напрацювалиєдині правила ведення торгівлі та врегулюванняторговельних спорів мирними засобами. Охарактеризовано вплив резолюцій ГенеральноїАсамблеї ООН на правове регулювання торговельнихвідносинзапропоновано їх класифікацію. Доведено, що універсальні міжнародні договори визначаютьправовий статус торговельних представництв та їхспівробітниківоднак в сучасний період, в умовахкризи глобалізмузначну роль в регулюванніміжнародної торгівлі продовжують відіграватидвосторонні договори держав. Висвітленоміжнародно-правовий досвід запровадженняорганізаційноправових моделей забезпеченнядержавами зовнішньоекономічної функціїВиокремлено п’ять моделей торговельногопредставництваЗапропоновано реформуванняінституційного та нормативного механізмівторговельного представництва Українищо можесприяти ефективному розвитку її економіки та виходу українських товарів на зовнішні ринки в умовах кризи міжнародних економічних відносин.


Викладач кафедри міжнародного публічного права взяла участь у першому в Україні Noosphere Space Summit

17-18 квітня 2019 р. викладач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, к.ю.нГурова Анна Михайлівна взяла участь у першому в Україні Noosphere Space Summit.

Під час заходу кращі світові експерти космічної галузі обговорили сучасні виклики, які стоять перед дослідниками космосу. Представники приватнихаерокосмічних компаній поділились своїми знаннямита досвідом розвитку космічного сектору. Вони далисвої експертні поради щодо того, які практики Україна може використатищоб наблизитись до країн-лідерівщо зробили New Space одним ізголовних векторів розвитку.

Анна Михайлівна Гурова є фахівцем з космічного права, в 2018 році розробила сучасну, змістовну програму з дисципліни «Космічне право» та викладає цю дисципліну для студентівспеціальності 293 – «Міжнародне право» КНТЕУ. Одними з ключових тем програми дисципліни є міжнародні організації, що забезпечують правовийрежим космічної діяльності, міжнародно-правове регулювання ринку космічних технологій та послуг, перспективи правового забезпечення нових викликіву сфері космічної діяльності.


Викладач кафедри міжнародного публічногоправа взяла участь в Міжнародній конференції"Безпека в міжнародному і національномуавіаційному і космічному праві"

10-11 квітня 2019 р. викладач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, к.ю.нГурова Анна Михайлівна взяла участь у VII Міжнародній конференції з авіаційного, космічного права і технологій «Безпека в міжнародному і національному авіаційному і космічному праві»(м. Жешув, Республіка Польща). Захід відбувся з ініціативи кафедри міжнародного та європейського права факультету права та адміністрації Жешувськогоуніверситету та Європейської асоціації студентів-юристів ELSA. Партнером заходу виступив Університет МакГілла в Монреалі.

Під час конференції обговорено такі теми:економічне та соціальне забезпечення; військова безпека; екологічна безпека; безпека в просторі.

Анна Михайлівна Гурова є фахівцем з космічного права, автором програми навчальної дисципліни «Космічне право» для студентів спеціальності 293 – міжнародне право КНТЕУ, метою якої є надання студентам сучасних знань та професійних компетенцій.


Доцент кафедри міжнародного публічного права взяла участь в Міжнародній науково-практичнійконференції "Нові можливості і виклики в праві"  (м. Краків)

 

З 10.04.2019 р. по 12.04.2019 р., в рамках наукового стажування,  Галай Вікторія Олександрівна, доцент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ взяла участь в Міжнародній науково-практичній конференції "Нові можливості і виклики в праві" з нагоди 10-річчястудентського правникового радника Краківської академії ім. Анджея Фрича Моджевського (м. Краків, Республіка Польща).

Кандидат юридичних наук, доцент Вікторія Олександрівна Галай стояла у витоків юридичної клінічної освіти України. Під час міжнародної конференції було проведено панельні дискусії «Нові можливості та виклики права з точки зору юридичних клінік», «Нові можливості та виклики в законодавстві для юридичних клінік у Центральній та Східній Європі», «Майбутня роль студентських юридичних клінік у Центральній та Східній Європі», під час яких учасниками  було здійснено зустрічі з представниками Фонду юридичних клінік Краківської академії ім. Анджея ФричаМоджевського, районної адвокатської ради, районної палати правових радників м. Краків, студентських юридичних клінікПольщі, Асоціації правових клінік Білорусії та УкраїниОднез ключових питань полягало в розвитку міжнародногоклінічного руху. Мережа юридичних клінік України завдяки своєму загальнодержавному поширенню, ефективності роботи є прикладом для зарубіжних країн.


Вітаємо студентку третього курсу ФМТП спеціалізації міжнародне право Остапенко Наталію із переможною науковою роботою. На засіданні кафедри міжнародного публічного права 12 квітня 2019 року було урочисто вручено нагороду. Бажаємо подальших успіхів та творчих наснаг у наукових здобутках!


12 квітня 2019 року відбулася зустріч з приводу питань пов‘язаних із розширенням НАТО. Активну участь в обговоренні взяли студенти та викладачі кафедри міжнародного публічного права.


Панельна дискусія «Професійна діяльність vs. Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів: досвід ЄС»

12 березня 2019 р. в рамках ХІ Консумерського фестивалю "Час діяти!" (доступ до програми за посиланням https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=28852&uk) відбулась Панельна дискусія «Професійна діяльність vs. Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів: досвід ЄС». Модератором заходу виступила Дешко Л.М., д.ю.н., доцент,завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ.

У вступному слові Людмила Миколаївна акцентувала увагу на Директиві 2005/29 Європейського парламенту і Ради ЄС про недобросовісну комерційну практику по відношенню до споживачів на внутрішньому ринку (доступно за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b43/card3#Files) та питаннях нечесної комерційної практики, професійної порядності та викривленні економічної поведінки споживача. Дешко Л.М. зазначила, що нечесна комерційна практика суперечить вимогам професійної порядності, вкривляє економічну поведінку споживача. Це практика, що вводить в оману, агресивна комерційна практика або один з певних видів практики, зазначений у Додатку до Директиви. Під професійною порядністю розуміються загальприйняті спеціальні вміння та турбота, яких очікують від продавця у відношенні до споживачів відповідно до чесної практики на ринку та/або загального принципу добропорядності у сфері торгівлі. Використання ж комерційної практики для суттєвого зниження здатності споживача приймати обізнане рішення, якого він за відсутності таких умов не прийняв би, є викривленням економічної поведінки споживача.

Спікерами під час панельної дискусії виступили викладачі та студенти. Галай В.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ акцентувала увагу на ознаках Практики, що вводить в оману, умовчанні, яке вводить в оману, як різновиді нечесної комерційної практики. Жваве обоворення викликали питання Кодексу поведінки та матеріальної інформації відповідно до Директви 2005/09. Михайловський В.І., к.ю.н., асистент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ дискутував з учасниками заходу щодо ознак різних груп правопорушень відповідно до Директиви 2005/09. Студенти КНТЕУ висвітлили питання захисту прав споживачів від недобросовісної реклами.

Участь у дискусіях взяли викладачі, студенти, апіранти КНТЕУ зі спеціальності «Міжнародне право».

Студенти інших спеціальностей були запрошені долучитись до подальших цікавих заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня прав споживачів: круглих столів, семінарів, майстер-класів, воркшопів тощо.


Відбувся круглий стіл на тему «Оновлена політика НАТО: участь жінок у запобіганні конфліктам, їх управлінні та регулюванні»

4 березня 2019 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся круглий стіл на тему «Оновлена політика НАТО: участь жінок у запобіганні конфліктам, їх управлінні та регулюванні».

З вітальним словом виступила Дешко Людмила Миколаївна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ. Людмила Миколаївна акцентувала увагу на Резолюції Ради Безпеки ООН №1325(2000) «Жінки, мир і безпека», Політиці НАТО/РЄАП з імплементації Резолюції РБ ООН №1325 «Жінки, мир і безпека» та інших відповідних резолюціях (доступно за посиланням https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_109830.htm), а також на Уельському саміті НАТО (2014р.), саміті НАТО у Варшаві (2016 р.) та інших ключових питаннях.

З доповідями виступили:

 1. Галай Вікторія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного публічного права «Політика НАТО з питань жінок, миру і безпеки».
 2. Буличева Наталія Анатоліївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного публічного права «Питання проведення гендерно-правової експертизи у співпраці Україна-НАТО».
 3. Іванисько Світлана, студентка ФМТП, група МП 3-18 «Повноваження Спеціального представника Генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки».
 4. Дерунець Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри міжнародного публічного права «Запровадження в Україні стандартів НАТО щодо жінок в армії».

Модераторами заходу виступили д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Дешко Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Дерунець Наталія Олександрівна.

Активну участь в дискусіях взяли Альонкін О.А., к.ю.н., доцент кафедри міжнародного публічного права, Буличева Н.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного публічного права, Галай В.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного публічного права, Михайловський В.І., к.ю.н., асистент кафедри, студенти та аспіранти КНТЕУ.

Захід відбувся на виконання Указу Президента України від 21 лютого 2017 р. № 43 «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017–2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 109-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік», листа МОН України «Щодо виконання Указу Президента України і розпорядження Кабінету Міністрів України» від 22.03.2018 за №1/11-3085, наказу КНТЕУ від 9 січня 2019 р. №6.

Основна мета цієї Концепції полягає у підвищенні рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції НАТО як до інституції, яка відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки.


Лекція на тему «Система світової колективної безпеки»

15 січня 2019 року на виконання Указу Президента України від 21 лютого 2017 р. № 43 «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017–2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 109-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік», листа МОН України «Щодо виконання Указу Президента України і розпорядження Кабінету Міністрів України» від 22.03.2018 за №1/11-3085, наказу КНТЕУ від 9 січня 2019 р. №6 д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Дешко Людмила Миколаївна прочитала лекцію на тему «Система світової колективної безпеки».

Основна мета вище зазначеної Концепції полягає у підвищенні рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри до НАТО як до інституції, яка відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки.

Після лекції відбулась дискусія, в якій взяли участь к.ю.н., асистент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Михайловський Віктор Ігорович, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Гурова Анна Михайлівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Буличева Наталія Анатоліївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Галай Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Дерунець Наталія Олександрівна, студенти спеціальності «Міжнародне право» ос «бакалавр» та ос «магістр».


20 грудня 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся випуск 72 магістрів спеціальності «Міжнародне право» денної та заочної форм навчання.

Протягом 2016-2018 н.р. здобувачі набували сучасні знання з міжнародного торговельного права, європейського права, міжнародного фінансового права, міжнародного інвестиційного права, міжнародного права охорони зоров’я, міжнародного транспортного права, міжнародного енергетичного права, митного права, права розв’язання міжнародних спорів, права міжнародної відповідальності, міжнародного гуманітарного права.

Озброєні глибокими теоретичними та практичними знанням, уміннями, навичками, загальними засадами методології наукової та професійної діяльності, іншими компетентностями, випускники спеціальності «Міжнародне право» вирушили в «професійне життя». Кафедра міжнародного публічного права щиро бажає вам досягти найвищого рівня професійної майстерності! 


Проведення профорієнтаційних заходів кафедрою міжнародного публічного права для учнів гімназії №237 з поглибленим вивченням англійської мови

В рамках співпраці з гімназією №237 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва та з метою посилення профорієнтаційної  роботи з навчальними закладами, доцентом кафедри міжнародного публічного права, кандидатом юридичних наук, доцентом Галай Вікторією Олександрівною було організовано профорієнтаційну зустріч з учнями гімназії №237 та проведення Дня гостинності для учнів на території Університету 6 грудня 2018 року.

День гостинності для учнів запам’ятається цікавою екскурсією   лабораторіями, лекційними залами університету, бібліотекою КНТЕУ, читальним залами, залом періодичних видань.

Для ознайомлення учнів з детальною інформацією щодо умов вступу до КНТЕУ було запрошено директора Центру профорієнтаційної роботи, кандидата філософських наук, доцента Ярошенко Людмилу В'ячеславівну.

Перед майбутніми вступниками виступила Гончарова Юлія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного публічного права з інформацією про особливості навчання на факультеті міжнародної торгівлі та права та розповіла про діяльність кафедри міжнародного публічного права.

            Також учнів було запрошено відвідати Університет на Дні відкритих дверей, які відбудуться протягом 2019 року з метою ознайомлення з новими особливостями вступної компанії.


Завідувачу кафедри міжнародного публічного права Дешко Л.М. присуджено премію Президента України для молодих вчених

Згідно з Указом Президента України №419/2018 від 7 грудня 2018 р. за роботу "Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій" Дешко Людмилі Миколаївні – докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри міжнародного публічного права Київського національного торговельно-економічного університету присуджено премію Президента України для молодих вчених 2018 року.

Премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Вітаємо Дешко Людмилу Миколаївну з високою нагородою!

https://www.president.gov.ua/documents/4192018-25730?fbclid=IwAR0nkgpwu5YThx5JlDIcubEzFKJiJqnCOwUkwb_E_xs26lBNhRtlGZTAy3A


Студент спеціальності «Міжнародне право» отримав індивідуальну нагороду «Найкращий оратор Всеукраїнського конкурсу з міжнародного гуманітарного права 2018»

Міжнародним Комітетом Червоного Хреста проведено усну частину Всеукраїнського конкурсу з міжнародного гуманітарного права 2018, яка відбулась у Києві 5-7 грудня 2018 року. Конкурс – це триденна подія, що складалася з низки адвокаційних сесій між студентськими командами та вступного воркшопу за участі експертів і практиків у сфері міжнародного гуманітарного права (МГП).

До участі в усних раундах Конкурсу були запрошені 8 команд, які отримали найвищі бали у загальному рейтингу після розгляду письмових заявок. До складу команди Київського національного торговельно-економічного університету увійшли студенти 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» Кузменюк Г., Храпіцька Т., Чумак А.

Конкурс надав учасникам можливість приміряти на себе ролі практикуючих юристів шляхом вирішення змодельованих ситуацій збройного конфлікту з метою перевірки їх знань із МГП та міжнародного публічного права, а також здатності представляти та відстоювати правові позиції різних суб’єктів.

Хоча Конкурс є командним змаганням, індивідуальним учасникам також виставлялися адвокаційні бали, виходячи з якості їх виступів під час кожної адвокаційної сесії. Бали індивідуальним учасникам заносились у Конкурсну таблицю, що дозволило сформувати рейтинг для цілей нагородження індивідуальною нагородою. Гра та рейтинг команди не впливали на виставлення індивідуальних адвокаційних балів.

Нагороду за свою ораторську майстерність – «Найкращий оратор Всеукраїнського конкурсу з міжнародного гуманітарного права 2018» – отримав студент 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» Київського національного торговельно-економічного університету Чумак Артем.


Команда КНТЕУ – півфіналісти Всеукраїнського конкурсу з міжнародного гуманітарного права 2018

Всеукраїнський конкурс з міжнародного гуманітарного права 2018 – це правовий конкурс, що грунтується на змодельованих ситуаціях та спрямований на підвищення рівня знань студентів у сфері міжнародного гуманітарного права (МГП) та обізнаності щодо реальних проблем, що стоять перед практикуючими юристами у цій галузі.

Конкурс був спрямований на досягнення наступних цілей:

- підвищити обізнаність студентів щодо гуманітарних проблем в українському контексті;

- покращити знання та практичне застосування МГП;

- сприяти зміцненню духу гуманності серед студентів-юристів;

- покращити розуміння ролі та діяльності МКЧХ і Товариства Червоного Хреста України.

Учасникам було запропоновано приміряти на себе різні професійні ролі та виконати різні завдання, подібні до тих, які вирішуються практикуючими юристами у цій галузі. Учасники застосовували МГП до вигаданих, але реалістичних рольових вправ, в основу яких покладено конкретні ситуації збройного конфлікту.

Процес відбору команд відбувався на конкурентних засадах, а кількість місць для участі у Конкурсі була обмеженою. Конкурсний комітет оцінив та відібрав команди на основі якості заповнених аплікаційних пакетів з урахуванням:

1) відповідей команди на відбіркові запитання;

2) мотивації команди до участі у Конкурсі.

Відповіді на відбіркові запитання оцінювалися за наступними критеріями:

1) правильність застосування міжнародного гуманітарного права;

2) якість юридичного аналізу та аргументація;

3) повнота відповідей, логічність та послідовність викладу матеріалу;

4) точність цитат та відповідність вимогам форматування.

За результатами розгляду аплікаційних пакетів Конкурсний комітет відібрав для змагання в усному раунді 8 команд, які отримали найвищі бали у загальному рейтингу після розгляду письмових заявок. Рейтинг команд:

 1. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 2. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка;
 3. Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 4. Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 5. Київський національний торговельно-економічний університет (Кузменюк Г., Храпіцька Т., Чумак А.);
 6. Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 7. Інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”;
 8. Юридичний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса.

До складу команди Київського національного торговельно-економічного універитету увійшли студенти спеціаьності «Міжнародне право» Кузменюк Г., Храпіцька Т., Чумак А., тренер команди – старший викладач кафедри міжнародного публічного права Дерунець Наталія Олександрівна.

Протягом жовтня-листопада 2018 року команда КНТЕУ готувалась до усного раунду змагань під керівництвом тренера.

5-7 грудня 2018 року Міжнародним Комітетом Червоного Хреста проведено усну частину Всеукраїнського конкурсу з міжнародного гуманітарного права 2018.

Конкурс складався з кількох відбіркових раундів, півфіналу та фіналу. В основу кожного раунду було покладено нове тематичне завдання, що було частиною більш загальної гіпотетичної ситуації збройного конфлікту. Команди отримували тематичні завдання на початку кожного раунду. Перед початком кожної адвокаційної сесії командам виділявся час для підготовки іхньої позиції.

Кожен раунд складався з двох частин: часу для підготовки тематичного завдання та адвокаційної сесії. В основу кожного раунду було покладено нове тематичне завдання, що вимагало від команд приміряти на себе різні професійні ролі та відстоювати різні цілі. Команди повинні були пристосувати свої позиції відповідно до інтересів організації або групи, яку вони представляли.

Команда Київського національного торговельно-економічного університету (студенти спеціальності «Міжнародне право» Кузменюк Г., Храпіцька Т., Чумак А.) вийшла у півфінал.

Всього у півфіналі Конкурсу було представлено чотири команди, які отримали найвищі сукупні бали під час відбіркових раундів:

- Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

- Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- Київський національний торговельно-економічний університет;

- Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Півфіналісти оцінювалися виключно на підставі їх виступів у півфіналі.

У фінал Конкурсу пройшло дві команди: Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Переможцем Конкурсу стала команда Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Хоча Конкурс є командним змаганням, індивідуальним учасникам також виставлялися адвокаційні бали, виходячи з якості їх виступів під час кожної адвокаційної сесії. Нагороду за свою ораторську майстерність – «Найкращий оратор Всеукраїнського конкурсу з міжнародного гуманітарного права 2018» – отримав студент 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» Київського національного торговельно-економічного університету Чумак Артем.

Конкурс допоміг студентам зрозуміти особливості правозастосування на практиці, специфіку роботи різних суб’єктів у реальних умовах та існуючі проблеми, які юристам-практикам необхідно буде вирішувати у найближчі роки.


Круглий стіл до 70-ти річчя Загальної Декларації прав людини

7 грудня 2018 року кафедрою міжнародного публічного права КНТЕУ було проведено студентський  науковий  круглий стіл  на тему «Нове покоління прав людини – виклики сьогодення» (до 70-ти річчя Загальної Декларації прав людини)».

З вітальним  словом до учасників круглого столу звернулися завідувач кафедри міжнародного публічного права, д.ю.н., доцент Дешко Л.М., доцент кафедри, к.ю.н., доцент Буличева Н.А., доцент кафедри, к.ю.н. Альонкін О., які відзначили актуальність тематики круглого столу. На теперішній час забезпечення дотримання прав і свобод людини є  пріоритетом для будь-якої держави. Дієвість механізму захисту прав людини відчувається сьогодні як ніколи гостро через події, що сталися в Керченській протоці, та відповідне звернення Уряду України до Європейського суду з прав людини для захисту прав українських військовополонених.

Під час круглого столу темами для обговорення стали: історія прийняття Загальної Декларації прав людини; основні громадянські, соціальні і культурні права особи; підстави та правове застосування смертної кари; нормативно-правове регулювання права на життя та евтаназію; правові підстави обмеження прав людини і громадянина у період воєнного стану та ін. Також студенти підняли питання ефективності універсального та регіональних механізмів захисту прав людини.

Підводячи підсумки круглого столу асистент кафедри міжнародного публічного права, к.ю.н. Михайловський В.І. відмітив активність учасників, грунтовність та змістовність їх виступів, опанування ними навичок публічного виступу, фахового ведення дискусій.

Студенти подякували кафедрі міжнародного публічного права за організацію круглого столу, надану можливість фахового обговорення актуальних проблем міжнародного права, стимулювання до наукового пошуку та поглиблення професійних знань.


Фахівці Міністерства юстиції України долучились до проведення Всеукраїнського тижня права в КНТЕУ

5 грудня 2018 року в рамках Всеукраїнського тижня права з ініціативи кафедри адміністративного, інформаційного та фінансового права та кафедри міжнародного публічного права Катерина Бєлощук, в.о. заступника начальника управління правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України прочитала лекцію на тему «ЄС: перемоги, виклики, перспективи».

Участь у заході взяли студенти спеціальності «Міжнародне право» та «Право», викладачі факультету міжнародної торгівлі та права.


05.12.2018 відбувся майстер-клас провідного юриста транснаціональної корпорації "Viciunai Group" Йосипенко Соломії Тарасівни на тему "Мадіація як спосіб вирішення торговельно-економічних спорів" з використанням інтерактивних технологій та проведенням навчальної процедури медіації, де кожен студент мав нагоду побувати у ролі сторони спору або медіатора. Майстер-клас відбувся за сприяння старшого викладача Іващенко Дар'ї Євгенівни та під егідою кафедри міжнародного публічного права. На майстер-класі були присутні декан факультету міжнародної торгівлі та права Пальчук Петро Миколайович, заступники декана Гончарова Юлія Атоліївна та Коренюк Ольга Олександрівна.


ТРИВАЄ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

 

Протягом 3-6 грудня на факультеті міжнародної торгівлі та права триває захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів денної форми навчання кафедри міжнародного публічного права. За спеціальністю "Міжнародне право

Більшість здобувачів вже успішно захистили свої дослідження щодо актуальних проблем міжнародного права. 

Члени екзаменаційних комісій у складі: Карапетяна А.Р., адвокат, Дешко Л.М. зав.кафедри міжнародного публічного права, Гуржій Т.О. зав. кафедри адміністративного, фінансового та інформаційцного права, та Сороки Н.В. - секретаря.  Омельченко Н.Л. науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, Буличева Н.А. - доцент кафедри міжнародного публічного права, Колотілова І. О. старший викладач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, Пустовіт Ю.Ю. старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права. Секретар - Іващенко Д.Є.

Вітаємо випускників з успішним захистом і бажаємо їм особистого розвитку і професійного зростання. А всіх іншим магістрам бажаємо успіхів у подальших захистах.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ЕСЕ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ СВІТОСИСТЕМИ

Загальна інформація

Реалізуючи провідні місії Київського національного торговельно-економічного університету: «Працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь» та Української асоціації зовнішньої політики: «Служити своєму народу в якості професіоналів у сфері публічної зовнішньої політики», партнерами було проведено Всеукраїнський конкурс студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми» з метоюпривернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення і втілення у практику діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських об’єднань України.

Конкурс проходив у два етапи. Перший етап – надсилання студентами науково-популярних есе на електронну адресу організаторів, другий етап – «сліпе оцінювання» студентських робіт членами експертної групи, до якої увійшли президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і повноважний посол України Хандогій Володимир Дмитрович, віце-президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і повноважний посол України, кандидат юридичних наук Купчишин Олександр Михайлович, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, доктор юридичних наук, доцент Дешко Людмила Миколаївна.

На конкурс надійшли студентські роботи з двадцяти одного закладу вищої освіти УкраїниВінницького національного аграрного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Донецького національного університету ім. Василя Стуса, Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського державного інституту економіки і туризму, Львівського національного аграрного університету, Маріупольського державного університету, Міжрегіональної академії управління персоналом, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Полтавського університету економіки і торгівлі, Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Тернопільського національного економічного університету, Університету економіки та права «КРОК», Харківського економіко-правового університету та Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. В цілому в конкурсі приймали участь представники 10 міст України: Вінниця, Дніпро, Київ, Львів, Маріуполь, Одеса, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків. Всього на конкурс було подано 90 студентських робіт.

27 листопада 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбулося офіційне підведення підсумків конкурсу та оголошення його переможців. Урочистий захід відкрили проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Київського національного торгово-економічного університету, кандидат економічних наук, доцент, дипломатичний радник І класу Сай Валерій Миколайович, президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і повноважний посол України Хандогій Володимир Дмитрович. З промовами виступили віце-президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол України, к.ю.н. Купчишин Олександр Михайлович, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, д.ю.н., доцент Дешко Людмила Миколаївна. У заході взяли участь викладачі та студенти закладів вищої освіти України – учасники конкурсу.

 • •    Лауреатом конкурсу стала Остапенко Наталія Володимирівна, Київський національний торговельно-економічний університет (тема есе «Реформа Ради Безпеки ООН як засіб подолання кризи ефективності організації»).
 • •    Перше місце посіла Монастирьова Єлизавета Володимирівна, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (тема есе «Феномен «крихкої державності» в контексті світосистемних трансформацій»).
 • •    Друге місце розділили Іванисько Світлана Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет (тема есе «Актуальні проблеми міжнародного космічного права») та Ванівська Галина Романівна, Національний університет «Львівська політехніка» (тема есе «Медіація як інструмент превентивної дипломатії у врегулюванні міжнародних суперечок»).
 • •    Третє місце розділили Кальченко Владислав ЮрійовичХарківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (тема есе «Іран: ядерна програма в діалозі з міжнародною спільнотою») та Прохорова Вікторія Геннадіївна, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (тема есе «Еволюція Українсько-Румунських відносин в контексті трансформації безпекової системи чорноморського регіону»).

Переможці конкурсу були нагороджені іменними дипломами та подарунками.

Заохочувальну відзнаку конкурсу – Сертифікат учасника отримали: Чаша Владислава Юріївна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Коваленко Ксенія Володимирівна, Київський національний торговельно-економічний університет, Козік Тетяна Вікторівна, Університет економіки та права «КРОК», Калинчук Христина Вікторівна, Національний університет «Львівська політехніка».

Відзначені учасники конкурсу отримали пам’ятні подарунки від Київського національного торговельно-економічного університету та Української асоціації зовнішньої політики.

Із виступів студентів закладів вищої освіти – учасників конкурсу прозвучали слова подяки організаторам за привернення уваги молоді до актуальних міжнародних проблем, активізацію науково-дослідної роботи студентів, підтримку обдарованої молоді.


Круглийстіл "Запобіганняплагіату в освітньому та науковомусередовищі" (м. Варшава)

15 листопада 2018 р. Дешко Людмила Миколаївна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ взяла участь в круглому столі "Запобігання плагіату в освітньому та науковому середовищі" в рамках наукового стажування для освітян"Академічна доброчесність " (м. Варшава, Республіка Польща").

Під час круглого столу учасниками було обговорено питання поняття академічної доброчесності, плагіату, статистики академічного плагіату, його причин, способів боротьби, підтвердження новизни результатів наукового дослідження, якості наукових видань, ефективного використання програмного забезпечення для виявлення плагіату та ін. Участь у заході взяло понад 50 освітян, експерти компанії Plagiat.pl.


Майстер-клас «Світовий ринок космічних послуг»

29 жовтня старшим науковим співробітником Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, к.ю.н. Гуровою Анною Михайлівною було проведено майстер-клас на тему «Світовий ринок космічних послуг», в якому взяли участь студенти спеціальності «Міжнародне право» та викладачі кафедри міжнародного публічного права.

Майстер-клас відкрила завідувач кафедри міжнародного публічного права, д.ю.н., доцент Дешко Людмила Миколаївна. Під час майстер-класу було розглянуто питання основних напрямів космічної діяльності сьогодення, охарактеризовано правові та організаційні аспекти забезпечення розвитку традиційних сегментів світового ринку космічних послуг, здійснено детальний аналіз перспектив та викликів, які наразі постали перед дослідженням та використанням космічного простору, зокрема видобування космічних ресурсів, космічний туризм, космічне сміття тощо.

А. М. Гурова також чітко та послідовно розкрила структуру правового забезпечення космічної діяльності, яка складається з 5 космічних договорів, міжнародних актів суміжних галузей права, норм м’якого права, а також їх імплементації у внутрішнє правове поле космічних держав. Окрема увага в доповіді приділялася відповідності правового регулювання космічної діяльності України міжнародним стандартам у цій сфері.

Тема майстер-класу викликала живий інтерес серед студентів та викладачів. Після його завершення продовжилось жваве обговорення деяких нюансів правозастосування в таких сферах як розподілення радіочастот Міжнародним союзом електрозв’язку, дотримання екологічних вимог охорони морського середовища під час видалення космічного сміття з навколоземної орбіти.


Письмовий раунд Всеукраїнського конкурсу із міжнародного гуманітарного права: команда КНТЕУ в пятірці кращих

Кафедрою міжнародного публічного права здійснюється підготовка команди для участі у Всеукраїнському конкурсі із міжнародного гуманітарного права, який проводиться Міжнародним комітетом червоного хреста в Україні. Організатори конкурсу отримали 31 заявку з університетів із різних куточків України та після оцінювання письмових завдань відібрали 8 команд, які продовжать участь в усному раунді, який пройде на початку грудня.

Команда КНТЕУ у складі студентів 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» Кузменюк Г., Храпіцька Т., Чумак А., тренер – старший викладач кафедри міжнародного публічного права Дерунець Н.О., увійшла в п’ятірку команд з найвищими балами у загальному рейтингу команд:

✔️ Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

✔️ Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка;
✔️ Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

✔️ Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

✔️ Факультет міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету.


Кафедра міжнародного публічного права вітає усіх колег із Днем Юриста!!!

05.10.2018 студенти нашого факультету у супроводі наставника старшого викладача кафедри міжнародного публічного права Іващенко Дар'ї Євгенівни відвідали Конституційний Суд України. Студенти перевірили свої знання в сфері конституційного права та дізналися про історичні факти та тонкощі функціонування Конституційного Суду.

28.09.2018 студенти нашого факультету у супроводі наставника старшого викладача кафедри міжнародного публічного права Іващенко Дар'ї Євгенівни вкотре відвідали Верховну раду України. Екскурсія була організована новим головою правого сектору РСС ФМТП Степанцем Олексієм в рамках проекту «Доступна влада», метою якого є наближення студенства до органів державної влади, ознайомлення з їх структурою та роботою. 

В ході екскурсії наші студенти дізналися, що:
• Серед 423 депутатів: 52 жінки та 371 чоловіків. До слова, це найбільша кількість жінок у парламенті за всю історію незалежної України.
• Середній вік депутата ВРУ - 53 роки .
• 98% депутатів мають вищу освіту.
• Кришталева люстра сесійної зали Верховної Ради України важить 4 тонни, що дорівнює масі 4-ох середньостатистичних легкових автомобілів.
• Першу систему кондиціонування повітря було встановлено в будинку Верховної Ради України в 1957 році. На той час це було технічне ноу-хау — перший кондиціонер в Україні.
Це все та багато інших цікавинок дізналися наші студенти про єдиний законодавчий орган України. Слідкуйте за новинами, адже подібні екскурсії будуть відбуватися регулярно.


Відбувся круглий стіл на тему: «Конституційні цінності як елемент правової культури»

З нагоди 27-ї річниці проголошення у 1991 році незалежності України та 100-річчя відновлення у 1918 році Української державності з ініціативи кафедри міжнародного публічного права в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся круглий стіл на тему: «Конституційні цінності як елемент правової культури».

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулись декан факультету міжнародної торгівлі та права П.М. Пальчук та завідувач кафедри міжнародного публічного права Л.М. Дешко.

Учасниками круглого столу було винесено на обговорення такі актуальні питання:

 • Вплив універсальних принципів міжнародного права на формування конституційних цінностей України;
 • Юридичні колізії біпатризму та правові способи їх вирішення;
 • Національний та зарубіжний досвід діяльності антикорупційних органів держави;
 • Створення та організація діяльності в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності;
 • Перспективи реалізації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом;
 • Забезпечення кібербезпеки в Україні та державах Європейського Союзу;
 • Стан впровадження медичної реформи в Україні;
 • Фундаментальні питання здійснення судової реформи в Україні тощо.

Модератором заходу виступив О.А. Альонкін, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного публічного права. Участь у заході взяли студенти спеціальності «Міжнародне право» та «Право», викладачі КНТЕУ.

Питання круглого столу викликали жваві конструктивні дискусії, до яких долучились викладачі кафедри міжнародного публічного права А. Гончарова, А.М. Гурова, Н.О. Дерунець, Л.М. Дешко, В.І. Михайловський.

Під час забігу КНТЕУ сьогодні 20.09.2018 старший викладач кафедри міжнародного публічного права та заступник декана ФМТП з виховної роботи посіла 2-ге місце. Вітаємо та пишаємося нашими співробітниками!

 


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ЕСЕ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ СВІТОСИСТЕМИ

Шановні студенти!

Київський національний торговельно-економічний університет, реалізуючи свою місію: «Працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь» та Українська асоціація зовнішньої політики, з метою виконання покладеної на неї місії – «Служити своєму народу в якості професіоналів у сфері публічної зовнішньої політики»

запрошують Вас взяти участь у

Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми»

(далі – Конкурс)

Інформаційний лист

Положення конкурсу

Мета Конкурсу – привернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення і втілення у практику діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських об’єднань України.

Конкурс проходитиме у два етапи:

 перший етап – надсилання робіт до 10 жовтня 2018 року на електронну адресу: ufpa.konkurs@gmail.com;

 другий етап – підведення підсумків Конкурсу та оголошення його переможців 17 жовтня 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Для участі у Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України з галузей знань:

«Міжнародні відносини», за спеціальностями: міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

«Журналістика», за спеціальністю – журналістика.

З умовами та порядком організації і проведення Конкурсу Ви можете ознайомитися в Положенні про проведення Конкурсу та вІнформаційному листі, що додаються.


Кафедра міжнародного публічного права вітає студентів із початком навчального року!


26 квітня 2018 року студенти ФМТП разом із наставником, асистентом кафедри міжнародного публічного права, Іващенко Дар'єю Євгенівною відвідали Верховну Раду України з екскурсією.


24 квітня 2018 року завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ д.ю.н. Дешко Людмила Миколаївна взяла участь у міжнародній конференції "Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода" у Київському національномууніверситеті імені Тараса Шевченка. На заході також були присутні завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, д.ю.н., проф., Гуржій Тарас Олександрович та заступник декана з навчально-виховної роботи, к. ю. н., Банк Ростислав Олександрович.


Викладач кафедри міжнародного публічного права Дерунець Наталя Олександрівна на засіданні Великої палати Європейського суду з прав людини.

Зважаючи на невідкладну потребу змінити певні положення Конвенції про захист прав людини і основоположних з метою збереження і покращення ефективності контрольної системи на тривалий період, головним чином у світлі дедалі більшої завантаженості Європейського суду з прав людини та Комітету Міністрів Ради Європи, зважаючи, зокрема, на потребу забезпечити Суду можливість і далі відігравати свою провідну роль у захисті прав людини в Європі, відповідно до Протоколу 14 змінено контрольну систему Конвенції. Відповідно до ст. 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Велика палата приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 чи статтею 34, якщо палата відмовляється від розгляду справи згідно зі статтею 30 або якщо справу було передано їй на розгляд згідно зі статтею 43; приймає рішення з питань, поданих Суду Комітетом Міністрів згідно з пунктом 4 статті 46; та розглядає запити про надання консультативних висновків, подані згідно зі статтею 47.

Викладач кафедри міжнародного публічного права Дерунець Наталя Олександрівна в рамках освітнього проекту «Інституційний Навчальний Візит» була присутня на першому засіданні Великої палати Європейського суду з прав людини у розгляді справи «Z.A. та інші проти Росії». Для юриста-міжнародника це безцінний досвід, який формує і закріплює на практиці професійні знання, уміння та навички, збагачує змістовне наповнення навчальних дисциплін, задає новий вектор наукових досліджень.


За ініціативою кафедри міжнародних економічних відносин та підтримки приймальної комісії 23 квітня 2018 року у гімназії "Перспектива" № 4 м. Бориспіль, відбулась зустріч представників КНТЕУ із учнями 9-11 класів даного закладу освіти, а також шкіл № 3 та № 1.

Захід розпочався виступом директора Центру профорієнтаційної роботи Ярошенко Людмили В’ячеславівни, яка розповіла про особливості вступу-2018 на всі спеціальності в університеті, запросила учнів на курси підготовки до ЗНО наступного навчального року та повідомила особливості проведення індивідуальних днів гостинності.

Декан факультету міжнародної торгівлі та права Ладиченко Катерина Іллівна розкрила особливості навчання на правничих та економічних спеціальностях факультету. Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин доц. Шнирков О. О., доц. Донченко О. О., ст. викладач Кравець К. П. розповіли більш детально про спеціалізації. Учнів найбільше зацікавили "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Міжнародна економіка" та "Міжнародні економічні відносини". Асистент кафедри міжнародного публічного права Іващенко Д. Є. окреслили перспективи працевлаштування для випускників спеціальності "Міжнародне право".

Значно пожвавила зустріч розповідь студенток ФМТП Вікторії Сержанової, Маргарити Крумки та Ірини Цимбал про бурхливе позанавчальне життя у КНТЕУ, діяльність ради студентського самоврядування та виклики пов’язані із навчанням на англомовних бакалаврських програмах.

Дякуємо керівництву гімназії "Перспектива", особливо заступнику директора Большаковій Оксані Наумівні за організацію зустрічі.

Бажаємо випускникам шкіл м.Бориспіль правильно обрати майбутній фах та вдало скласти ЗНО!


29 березня 2018 року відбулося урочисте святкування Дня Факультету ФМТП, в рамках заходу  була проведена офіційна презентація кафедри міжнародного публічного права під керівництвом викладачів кафедри Іващенко Дар'ї Євгенівни та Гончарової Юлії Анатоліївни

З нагоди свята було запрошено почесного гостя кафедри - Поединок Ольгу Романівну, к.ю.н, викладач Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, фахівець з міжнародного права у національних правових системах, застосування міжнародного права у захисті прав мігрантів, іноземців, біженців і переміщених осіб.  Ректор КНТЕУ урочисто вручив подяку шановному гостю кафедри.

Викладачі кафедри Дерунець Наталія Олександрівна та Іващенко Дар'я Євгенівна також отримали грамоти за перемогу в номінації "Вибір студентів" від декана факультету Ладиченко Катерини Іллівни.


23 березня у КІМО відбулось фінальне засідання арбітражного суду. Змагались команда КНТЕУ, а саме студенти факультету ФМТП, команда НУ «ОЮА», та НАН.

На засіданні команди виступали виключно англійською юридичною мовою перед суддями. С свою чергу судді задавали питання по справі та вели з учасниками дискусію. 

Суддями були видатні юристи та адвокати. 

Після виступу всіх команд, було оголошено переможця Арбітражного засідання. 

Команда КНТЕУ зайняла 3-тє місце, і отримала можливість проходити стажування у юридичних фірмах. 

Команда ОЮА - 2-е місце.

Та команда-переможець - НАН. 


Кафедра міжнародного публічного права КНТЕУ повідомляє про те, що розпочато прийом документів на контрактну форму навчання в аспірантурі нашого Університету.

Додаткову і більш детальну інформацію можна отримати у відділі аспірантури і докторантури КНТЕУ:

м. Київ, вул. Кіото, 19, (корпус "А"),

кабінети А-450 (завідувач відділу), А-442

телефон  +380 44 531-31-07

3 березня 2018 року Київський національний торговельно-економічний університет провів день відкритих дверей для абіурієнтів! Ми щиро були раді вітати Вас у стінах нашого вузу!


14 лютого 2018 року в рамках проведення практичного заняття з дисципліни «Право міжнародних організацій», яку викладає – старший викладач кафедри міжнародного публічного права – к.ю.н. Гончарова Ю.А., студентами факультету міжнародної торгівлі та права групи 2-17 спеціальності «Право» було організовано ділову гру – проведення міжнародної конференції з метою створення міжнародної організації з захисту тварин. У ході практичного заняття студенти активно обговорювали питання необхідності захисту тварин на міжнародному рівні. З цією метою було також створено Статут даної міжнародної організації, презентовано відео про беззахисних тварин та надано пропозиції щодо заходів, які потрібно провести міжнародному співтовариство для досягнення поставленої перед новоствореною міжнародною організацією мети.    


Робота в топових юридичних компаніях: необхідні компетентності та навички 

Вища освіта є сукупністю систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти за певною кваліфікацією.
14 лютого  2018 р. студенти спеціальності "Міжнародне право" факультету міжнародної торгівлі та права КНТЕУ відвідали майстер клас в стінах однієї з топових юридичних компаній України – Eterna Law. Провідні юристи компанії Аліна Подоляк-Биканова, Артем Кузьменко, Михаїл Іваненко та Катерина Лисечко поділилися зі студентами спеціальності «Міжнародне право» досвідом практичної роботи юриста, детально обговорили основні компетентності та навички, необхідні для побудови кар`єри в юридичних топ-компаніях. Дякуємо організаторам за цікавий захід. 

 


Традиційно у першу суботу лютого Київський національний торговельно-економічний університет гостинно відчинив свої двері для майбутніх вступників, їх батьків та гостей.

Знову переповнена актова зала зорієнтованих на КНТЕУ вступників-2018, які скористалися можливістю не лише ознайомитись з університетом, поспілкуватись з деканами факультетів, завідувачами кафедр, викладачами, членами Приймальної комісії та студентами, а й на власні очі побачити університет, до якого мріють вступати.

Кафедра міжнародного публічного права також взяла участь у профрієнтаційному заході.


Успішний захист дисертаційної роботи асистентом кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького

15 грудня 2017 р. відбувся успішний захист дисертаційної роботи Ярової Анастасії Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право. Тема дисертаційного дослідження «Міжнародно-правові аспекти відповідальності за забруднення морського середовища в результаті аварійного випадку».Науковий керівник – Переверзєва Ольга Сергіївна,кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітникІнституту держави і права ім. В.М. Корецького, доцент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ.

Вітаємо Ярову Анастасію Олександрівну, асистента кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, з блискучим захистом. Бажаємо подальших професійних звершень! Висловлюємо слова подяки науковому керівнику, Переверзєвій Ользі Сергіївні, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького!

На фото: Мережко Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор,начальник відділу вивчення міжнародногодосвіду у сфері оподаткування Університету державної фіскальної служби України; Переверзєва Ольга Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, доцент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ; Дешко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ; Іванова Алла Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри морського права Національного університету «Одеська морська академія»; Ярова Анастасія Олександрівна, асистент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ; Денисов Віктор Наумович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького; Дерунець Наталія Олександрівна, асистент кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ.


В рамках планових заходів КНТЕУ з навчально-виховної роботи для студентів 1-го курсу ФМТП наставником групи 22 – Мікічуровою Ольгою Володимирівною15 грудня 2017 року було організовано екскурсію студентів групи до Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, де завідувач відділу обслуговування користувачів – Цукренко Наталія Михайлівна розповіла студентам про історію створення бібліотеки, пояснила основні правила користування бібліотечними фондами та можливості, що надаються сьогодні користувачам для підвищення рівнязнань та загальної культури. В ході екскурсії студенти відвідали читальні зали, зали каталогів, інтернет-зал, ознайомились з основними правилами та принципами роботи бібліотеки, усі охочі мали можливість задати питання, що їх цікавили та записатись до бібліотеки.


В рамках Всеукраїнського тижня права, у відповідності з Планом заходів, 07 грудня 2017 року в конференц-залі корпусу «Д» Університету відбувся майстер-клас на тему: «Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини» для студентів юридичних спеціальностей Київського національного торговельно-економічного університету.

Метою майстер-класу було інформування студентів про мету створення засади діяльності, завдання та повноваження Європейського Суду з прав людини, підвищенні рівня їх правової культури та обізнаності про процедуру захисту прав і свобод людини міжнародним судовим органом, юрисдикція якого поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, у т.ч. й Україну.


В рамках Всеукраїнського тижня права, у відповідності з Планом заходів, 06 грудня 2017 року в конференц-залі корпусу «Д» Університету відбувся круглий стіл на тему: «Виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні» для студентів юридичних спеціальностей Київського національного торговельно-економічного університету.

Метою круглого столу було обговорення питань сучасного стану забезпечення правового статусу особи у світі та в Україні, аналізу практики Європейського Суду з прав людини та огляду напрямків діяльності органів державної влади України в сфері реалізації, охорони та захисту основоположних прав і свобод людини.


В рамках Всеукраїнського тижня права, у відповідності з Планом заходів, 04 грудня 2017 року в Конституційному Суді України відбулася оглядова екскурсія для студентів 19 групи 2 курсу факультету міжнародної торгівлі і права Київського національного торговельно-економічного університету.

Під час заходу відвідувачі ознайомилися з історією створення, чинними повноваженнями і сьогоденною діяльністю Конституційного Суду України. Зокрема, дізналися про роботу структурних підрозділів секретаріату Суду, відвідали бібліотеку, архів, зал засідань, прес-центр та оглянули музейну експозицію Суду.


Кафедра міжнародного публічного права на міжкафедральному семінарі з обговорення проекту модельної програми з дисципліни «Виборче право»

28 листопада 2017 року викладачі та аспіранти кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ взяли участь в міжкафедральному семінарі, що відбувся на базі кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Учасниками заходу було обговорено проект модельної програми з навчальної дисципліни «Виборче право». Захід проведено за підтримки Ради Європи в рамках Плану дій для України на 2015-2017 роки та проекту Ради Європи «Реформа виборчої практики в Україні» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Інститут виборчого права».

Мета заходу – обговорення та уніфікація існуючих методологій викладання виборчого права у вищих навчальних закладах України та розвиток доктрини виборчого права в Україні з урахуванням європейських стандартів виборів та належних практик.

В міжкафедральному семінарі взяли участь д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного права КНУ імені Тараса Шевченка Марцеляк О.В., доцент Ключковський Ю.Б., к.ю.н., доцент, суддя Конституційного Суду України у відставці Стецюк П.Б., викладачі кафедри конституційного права КНУ імені Тараса Шевченка, американські експерти  професор Веббер та професор Девіс, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Дешко Л.М. та викладачі, аспіранти кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, д.ю.н., професор, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» Крусян А.Р., представники Київського національного університету імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету.


В роботі міжнародного круглого столу: „Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри”, що відбувся 24-26 листопада 2017 року на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка взяла участь доцент кафедри міжнародного публічного права к.ю.н. Мікічурова О.В. та виступила з доповіддю на тему: «Право людини на отримання взаємної та справедливої вигоди від співробітництва».


17 листопада 2017 Вітаємо спеціальніть міжнародне публічне право з міжнародним днем студента!!!!


15 листопада 2017 року в рамках міжнародної науково-практичної конференції "Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри" з доповіддю на тему: "Принцип взаємної вигоди в Угоді про асоціацію України з Європейським Союзом". виступила к.ю.н., доцент кафедри міжнародного публічного права Мікічурова Ольга Володимирівна.


 УВАГА!!! Графік попереднього захисту ВКР:
2 курс, денне відділення, ос "Магістр":
14 грудня, 11.15, л-215 
15 грудня, 11.15, л-215
2 курс, заочне відділення, ос "Магістр":
18 грудня, 13.30, л-215

6 листопада 2017 р. відбулась церемонія урочистого підписання меморандуму про співпрацю між Київським національним торговельно-економічним університетом та Українською асоціацією зовнішньої політики, якаоб'єднує провідних фахівців у галузі міжнародних відносин, економіки та міжнародного права.

Участь у заході взяли ректор Київського національного торговельно-економічного університету професор Мазаракі Анатолій АнтоновичПрезидент Української асоціаціїзовнішньої політикиНадзвичайний і Повноважний посол Хандогій Володимир Дмитрович та Віце-Президент АсоціаціїНадзвичайний і Повноважний посол Купчишин Олександр МихайловичПерший проректор з науково-педагогічної роботи КНТЕУ професор Притульська Наталія Володимирівна, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків КНТЕУ, дипломатичний радник І класу Сай Валерій Миколайовичдекан факультету міжнародної торгівлі та права Ладиченко Катерина Іллівна, завідувач кафедри міжнародного публічного права Дешко Людмила Миколаївна, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Мельник Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій Тарас Олександрович, завідувач кафедри сучасних європейських мов Януш Олег Богданович, науково-педагогічні працівники, аспіранти, студенти КНТЕУ.

Укладанню Меморандуму передувала співпраця між кафедрою міжнародного публічного права КНТЕУ та Українськоюасоціацією зовнішньої політики.

 

Метою Меморандуму є співпраця та обмін інформацією і досвідом у межах відповідних статутних повноважень і функцій Сторін, здійснення науково-дослідної та практичної діяльності у сфері міжнародних відносин та міжнародного права,сприяння підвищенню ролі громадянського суспільства та науково-експертного середовища вреалізації зовнішньополітичних пріоритетів держави, створення можливостей для широкого обговорення актуальних міжнародних проблем та внесення пропозицій щодо реагування на виклики сьогодення. Напрямами співробітництва визначенопартнерство в розробці освітніх програморганізація стажування за кордоном студентів та науково-педагогічних працівників, обмін інформацією в галузі наукової, освітньої, науково-практичної діяльності, розробку і реалізацію проектів та програм у цих сферах, проведення спільних конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер класів тощо за напрямами, що становлять взаємний інтерес та ін.

Найближчим часом сторони розпочнуть реалізацію завдань, визначених Меморандумом.

 


Вельмишановний ректор КНТЕУ Мазаракі Анатолій Антонович урочисто вручив диплом доктора юридичних наук завідувачці кафедри міжнародного публічного права Дешко Людмилі Миколаївні. Урочисто вітаємо усією кафедрою!


21 жовтня 2017 року кафедра міжнародного публічного права взяла участь у дні гостинності КНТЕУ та ознайомила школярів із перевагами та привілеями навчання в університаті за обраною спеціальністтю.

Абітурієнтам нагадуємо, що кафедра міжнародного публічного права навчатиме вас застосувати норми міжнародного права для виконання аналітичної, прогностичної та консультативної роботи у сфері міжнародних відносин, аналізувати міжнародну інформацію: представляти та захищати законні інтереси державних та приватних підприємств, установ, організацій та громадян у міжнародних та національних судових установах,  організовувати претензійно-позовну роботу та надавати кваліфіковані юридичні висновки та консультації у сфері забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності.

Нашими партнерами освітніх виступають ТОВ Юридична фірма "Альтаїр" та ВГО Асоціація адвокатів України.

Професійна діяльність випускників спрямована на вивчення особливостей застосування міжнародного права у практичній діяльності, зокрема, у частині механізмів співпраці держав, державних установ, юридичних і фізичних осіб у рамках і міжнонардних відносин. Велика увага приділяється вивченню декількох іноземних мов. 

Наші випускники обіймають посади: юрисконсульт, адвокат у міжнародних та транснаціональних компаніях, аташе, віце-консул, дипломатичний агент у Міністерстві закордонних справ України, дипломатичний кур'ер-представник України у міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ, Рада Європи тощо), представник у рамках міжнародних конференцій, організація робочих груп, інших форм двосторонньої й багатосторонньої дипломатії. Окрім міжнародної сфери, випускники спеціальності "Міжнародне право" мають можливість працювати у сфері національного права, обіймаючи ті ж посади, шо й випускники спеціальності "Право".


Міністерство освіти та науки України затвердило присудження ступеня доктора наук Дешко Людмилі Миколаївні  за спеціальністтю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право за захист дисертації на тему: "Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій: порівняльно-правове дослідження", та присудження ступеня кандидата юридичних наук Гончаровій Юлії Анатоліївні за спеціальністю 12.00.11 - "міжнародне право" за захист дисертації  на тему "Роль та місце ґендерної рівності в сучасному міжнародному праві".

Урочисто вітаємо співробітників нашої кафедри з отриманням дипломів!


21 вересня 2017 р. за сприяння Української асоціації зовнішньої політики та кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, відповідно до Плану проведення лекцій видатними вченими та провідними фахівцями-практиками на ІІ півріччя 2017 р., відбулась лекція к.ю.н., Надзвичайного і Повноважного посла, Віце-президента Української асоціації зовнішньої політики Купчишина Олександра Михайловича.

З вітальним словом до учасників заходу звернувся проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Київського національного торговельно-економічного університету В.М. Сай.

Олександр Михайлович Купчишин прочитав лекцію на тему  "Організація роботи закордонних дипломатичних установ України". 

У заході взяли активну участь студенти спеціальності «Міжнародне право», викладачі Київського національного торговельно-економічного університету.

Із заключним словом до учасників заходу звернулась декан факультету міжнародної торгівлі та права К.І. Ладиченко. Катерина Іллівна подякувала Українській асоціації зовнішньої політики та Купчишину Олександру Михайловичу за можливість ознайомитись з практичним досвідом організації  роботи закордонних дипломатичних установ України.


Вітаємо студентів-першокурсників зі святом 1 вересня!!!! Кафедра міжнародного публічно права урочисто вітає студентів спеціальності "МП" з початком нового навчальногого року!!!!

21-23 червня 2017 р. у Женеві відбулося засідання ЕКОСОР з  гуманітарних питань. Студентка спеціальності 293 - міжнародне право Анастасія Бойченко була делегатом на даному засіданні, пройшовши  конкурс з поміж 5000 заявок з 43 країн Європи, і сьогодні ділиться своїми враженням. 
"Бути делегатом - це велика честь і не менша відповідальність.  Делегат повинен вільно володіти англійською мовою,  брати участь у всіх засіданнях комісії та, принаймні, одному додатковому заході. 
Це безцінні знання і практичний досвід! Завдяки роботі делегата відбувається усвідомлення всієї гостроти питань, що підіймаються під час роботи Комісії та  важливість негайного їх вирішення. Будь яке рішення відповідного органу міжнародної організації завжди тягне за собою певні наслідки. Вірю, що щорічна резолюція ЕКОСОР призведе до позитивних наслідків. Бути делегатом на засіданні ЕКОСОР з  гуманітарних питань - це неймовірний та неоцінений досвід. Щиро вірю, що це був мій не останній досвід в якості делегата до органу міжнародної організації та бажаю, щоб якомога більше студентів КНТЕУ зі спеціальності міжнародне право отримали такий досвід!".

16 червня 2017 року  в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України відбувся захист кандидатської дисертації на тему "Роль та місце принципу ґендерної рівності в сучасному міжнародному праві". Урочсто вітаємо старшого викладача кафедри Гончарову Юлію Анатоліївну з одноголосним рішення про присудження ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - "міжнародне право" з міжнародного права та успішним захистом!

Результати п


26 вересня 2016 року студенти 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Міжнародне право" разом із завідувачем кафедри міжнародного публічного права Дешко Людмилою Миколаївною відвідали Конституційний суд України.

Мета екскурсії полягала в інформуванні студентів про завдання, повноваження та засади діяльності КСУ, підвищенні рівня їх правової культури, обізнаності про порядок захисту прав і свобод людини та громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

До програми екскурсії увійшло ознайомлення з приміщенням КСУ, а саме: фойє, бібліотекою, архівом, залою засідань, прес-центром, музейною експозицією. Під час екскурсії було висвітлено історію становлення, завдання, повноваження, основні засади діяльності, міжнародні зв’язки КСУ, функції Секретаріату КСУ.


23 жовтня 2016 року студенти спеціальності "Міжнародне право" разом з завідувачем кафедри міжнародного публічного права Дешко Людмилою Миколаївною та асистентом кафедри Сорочко Альбіною Олегівною відвідали Верховну Раду України.

Мета екскурсії - всебічне інформуваннястудентів про діяльність українського парламенту та поширення ідей парламентаризму. Відвідини було організовано Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради України. Під час екскурсії учасники ознайомились з приміщеннями Верховної Ради України та організацією роботи парламенту, історією становлення та розвитку українського парламентаризму, законодавчого процесу, сьогоденням українського парламенту та архітектурною спадщиною Верховної Ради України.


26 жовтня 2016 р. відбулася презентація одного з найбільш відомих та престижних змагань серед студентів-юристів Міжнародних судових дебатів з міжнародного права ім. Ф.Джессапа.

Доповідач: Марта Франчук – асистент Національного адміністратора Міжнародних судових дебатів ім. Ф.Джессапа в Україні  

Організатори презентації: зав.кафедри міжнародного публічного права Дешко Л.М. та старший викладач кафедри міжнарородного публічного права Гончарова Ю.А.

Під час презентації студенти-правники КНТЕУ дізналися всі деталі організації та проведення судових дебатів з міжнародного права, які відбуваються щорічно на національному та міжнародному рівнях, умови участі, а також переваги, які надаються учаникам такого роду змагань в майбутньому їх працевлаштуванні.

 

29 жовтня 2016 р.  в рамках угоди про співпрацю з Асоціацією адвокатів України  у  Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся перший майстер-клас «Участь адвоката в вирішенні питань, пов’язаних із сімейними правовідносинами». Участь у заході взяли викладачі та студенти спеціальності "Міжнародне право" та "Правознавство".

З вітальним словом до учасників заходу звернулась завідувач кафедри міжнародного публічного права Дешко Людмила Миколаївна. Роботу майстер-класу відкрила адвокат Катерина Власюк, яка поділилась своїм досвідом у супроводі сімейних спорів. Виступ адвоката Анастасії Гурської було присвячено питанню "З чим стикається адвокат на практиці при врегулюванні сімейних спорів". Адвокати поділились своїм досвідом ведення справ у суді, дали цінні практичні поради та рекомендації майбутнім фахівцям

Протягом 2016-2017 н.р. відбудеться 8 майстер-класів провідних адвокатів України з питань земельного права, трудових спорів, тлумачення правових актів, медіації, представництва в Європейському суді з прав людини, захисту прав адвокатів, особливостей здійснення адвокатської діяльності на різних стадіях кримінального провадження тощо.


12 листопада 2016 р. відбувся Майстер-клас «Адвокатська майстерність». Провідні адвокати України Поліводський Олександр Анатолійович та Кобилянський Віктор Ананійович поділились своїм практичним досвідом з викладачами та студентами спеціальності "Міжнародне право" та "Правознавство" Київського національного торговельно-економічного університету.

З вітальним словом до учасників заходу звернулась завідувач кафедри міжнародного публічного права Дешко Людмила Миколаївна.

Поліводський Олександр Анатолійович провів майстер-клас "Земельна реформа: ринок землі чи ринок оренди. Останні законодавчі ініціативи та юридична практика", Кобилянський Віктор Ананійович - "Адвокатська майстерність. Тлумачення правових актів: Приклади земельного законодавства".

В заході взяло участь понад 100 осіб.

В рамках угоди про співпрацю з Асоціацією адвокатів України протягом 2016-2017 н.р. відбудеться ще 6 майстер-класів провідних адвокатів України з питань трудових спорів, медіації, представництва в Європейському суді з прав людини, захисту прав адвокатів, особливостей здійснення адвокатської діяльності на різних стадіях кримінального провадження тощо.


3 грудня 2016 р. в Київському національному торговельно-економічному університеті відбулась VII Школа карєрного росту майбутніх адвокатів. Захід вікрила декан факультету міжнародної торгівлі і права Ладиченко Катерина Іллівна. З вітальним словом до учасників заходу звернулись завідувач кафедри міжнародного публічного права, адвокат Дешко Людмила Миколаївна та Президент Клубу майбутніх адвокатів та член Правління Асоціації адвокатів України, адвокат, член кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва Леся Сергіївна Дубчак.  

Спікерами Школи виступили одні з кращих представників юридичної спільноти - Анна Кравчук, адвокат, патентний повірений, партнер Патентно-юридичної агенції "Синергія", голова комітету ААУ з інтелектуальної власності (Правовий аудит об'єктів інтелектуальної власності), Олег Простибоженко, адвокат, викладач КУП НАН України, Голова Правління Центру сімейно-правових досліджень, голова Секції майнових та немайнових сімейних спорів і член Ради Комітету сімейного права ААУ (Поділ спільного майна подружжя: судова практика vs. положення законодавства), Анастасія Гурська, адвокат, керуючий партнер АО «Клочков та партнери» (Тонкощі надання правової допомоги у сімейних справах), Богдан Санін, суддя-спікер Окружного адміністративного суду міста Києва, Віталій Мацелюх, адвокат, керуючий партнер АО "Артіус", керівник Київського відділення ААУ (Робота адвоката в протидії рейдерству: поради молодим колегам), Олександр Поліводський, керуючий партнер Правничої фірми "Софія", кандидат юридичних наук, член Правління ААУ (Як досягнути успіху в юридичній професії), Михайло Рейзін, Віце-президент ГО "Антикорупційний підприємницький фронт", керуючий партнер "ЮрТрансКонсалтинг" (Затримання та санкції: цікаві приклади з практики), Олександр Черних, адвокат, CEO "Yours Lawyers", голова Комітету ААУ з фінансового права (Організація роботи групи адвокатів в кримінальному провадженні), Армен Нерсесян, адвокат, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (Захист майнових прав громадян у кримінальному провадженні), Валентина Рудакова, адвокат, Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва (Адвокат: чи жіноча це професія?).

В заході взяли активну участь студенти спеціальності «Міжнародне право» та «Правознавство», викладачі. На завершення Школи всім учасниками були вручені сертифікати та розіграно сертифікати на безкоштовну участь в VI Форумі ААУ з кримінального права та процесу. Захід відбувся в рамках меморандуму про співпрацю між КНТЕУ та Асоціацією адвокатів України.


18-19 січня 2017 року відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентами освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 082 - міжнародне право.

До складу екзаменаційної комісії увійшли: Мацко А.С., к.ю.н., доцент, адвокат, Дешко Л.М., к.ю.н., завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, Бакалінська О.О., д.ю.н., завідувач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права КНТЕУ, Анцелевич Г.О., к.ю.н., професор кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ. Студенти денної форми навчання Волотек А.О., Дан А.О., Єпик А.О., Макотерська Н.Г., Радченко С.С. та заочної форми навчання Жолтайли Є.Ю., Огороднік О.М. продемонстрували глибокі теоретичні знання та високу фахову компетентність.


 Майстер-клас "Медіація як інструмент для адвоката"

11 лютого 2017 р. в Київському національному торговельно-економічному університеті в рамках угоди про співпрацю з Асоціацією адвокатів України відбувся майстер-клас на тему "Медіація як інструмент для адвоката".

З вітальним словом до учасників заходу звернулись завідувач кафедри міжнародного публічного права Дешко Людмила Миколаївна та член правління Асоціації Адвокатів України Саєнко Марина Ігорівна.
Майстер-клас з медіації у сімейних справах провела Ганна Олександрівна Гаро - адвокат, медіатор, кандидат юридичних наук, Голова Комітету сімейного права ВГО «Асоціація адвокатів України», член Правління ГО «Центр сімейно-правових досліджень» та ГО «Студія сучасного права». Майстер-клас з медіації у сфері комерційних конфліктів провела адвокат Саєнко Марина Ігорівна.
У заході взяли активну участь студенти спеціальності «Міжнародне право» та «Правознавство», викладачі Київського національного торговельно-економічного університету 
У рамках угоди про співпрацю з Асоціацією адвокатів України на базі КНТЕУ протягом березня-травня 2017 р. відбудуться такі майстер-класи:
-  « Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Представництво в Європейському суді з прав людини»,
- «Захист прав адвоката: інформаційна безпека професійної діяльності»,
- «Оплата праці адвоката та помічника адвоката»,
- «Оподаткування адвокатської діяльності в залежності від організаційно-правових форм здійснення такої діяльності»,
- «Адвокат в кримінальному процесі: особливості здійснення адвокатської діяльності на різних стадіях кримінального процесу».

21 березня 2017 року на базі спеціалізованої школи № 85 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, кафедрою міжнародного публічного права КНТЕУ було проведено виїзний «День гостинності» з учнями 9-го класу.

Старший викладач кафедри Гончарова Юлія Анатоліївна надала присутнім вичерпну інформацію про особливості вступної кампанії 2017 року, зокрема, про перелік спеціальностей, підготовка за якими здійснюється в КНТЕУ, перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО, а також про особливості та переваги навчання у КНТЕУ.

Поза тим, було наголошено на можливості проходження  тестування в Центрі педагогічних і психологічних досліджень КНТЕУ для того, щоб допомогти абітурієнту у виборі майбутньої професії.

Сподіваємося і надалі на приємну співпрацю між адміністрацією школи та університетом. 

29 березня 2017 року Факультет міжнародної торгівлі та права святкував свою першу річницю. З нагоди святкування Дня Факультету студенти та викладачі ФМТП презентували свої кафедри. Кафедра міжнародного публічного права підготувала презентацію про вплив міжнародного права на вирішення глобальних проблем сучасності. Поза тим, студенти разом із старшим викладачем кафедри міжнародного публічного права Гончаровою Юлією Анатоліївною підготували квест під час якого треба була відгатади державу-члена Ради Безпеки ООН за її прапором, назвати столицю цієї держави та приклеїти стікер в місце розташування цієї держави на мапі. Також, на запрошення завідувача кафедри Дешко Людмили Миколаївни та адміністрації Університету участь в урочистостях з нагоди Дня Факультету взяв почесний гість -  Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України» Рачук Олег Олександрович.

Велика подяка за допомогу найактивнішим студентам:

Бойченко Анастасія – МП 2-1

Карпочева Олена – МП 2-1

Пушенко Максим – МП 2-1

Вінців Василій – МП 2-1

Кірда Аліна – МП 4-1

Комашня Ангеліна – МП 2-1

Кореневич Анастасія – МП 2-1

Борідко Інна – МП 2-1

              

3 квітня 2017 року на базі гімназії № 32 «Успіх» з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, кафедрою міжнародного публічного права КНТЕУ було проведено виїзний «День гостинності» з учнями 10-го класу.

Старший викладач кафедри Гончарова Юлія Анатоліївна надала присутнім вичерпну інформацію про особливості вступної кампанії 2017 року. Учні отримали брошури з переліком спеціальностей, підготовка за якими здійснюється КНТЕУ та конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО.

Сподіваємося і надалі на плідну співпрацю між адміністрацією гімназії та Університетом. 

   

07.12.2017
42418
4068
остання редакція 24.06.2019
42418