logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Презентація комп’ютерного класу кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Загальна інформація

Викладачі кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю під час вивчення дисциплін, закріплених за кафедрою, використовують програмне забезпечення для моделювання та візуалізації інформації, що вивчається.

Зокрема, під час вивчення товарознавчих дисциплін, студенти ознайомлюються з асортиментом різних груп товарів та їх дефектами, що можуть виникати під час товароруху, причинами їх виникнення. Візуалізація  сприяє кращому формуванню в студентів професійних компетентностей.

Програмне забезпечення для дисципліни "Сенсорний аналіз" дозволяє побудувати профілографи для візуалізації отриманих в результаті досліджень даних.

Програмне забезпечення для розрахунку  інтегрального показника відносної конкурентоспроможності товару дозволяє швидко представити у табличній і графічній формі результати досліджень споживчих переваг.

Під час вивчення дисциплін "Управління якістю товарів" студенти працюють з програмним забезпеченням Fox Manager PRO, що дозволяє сформувати і детально проаналізувати організаційну структуру підприємства, побудувати процесну модель, розподілити відповідальність серед персоналу за функції і бізнес-процеси. Програма також містить вбудовану систему документації, яка дозволяє вести облік ревізій і контролювати терміни перегляду документів.

Під час вивчення дисциплін "Мікробіологія", "Управління безпечністю товарів", "Оцінювання ризиків безпечності харчових продуктів" студенти застосовують програму моделювання розвитку патогенних мікроорганізмів Федерального агентства з контролю харчових продуктів та ліків (США). Дана програма дозволяє оцінювати мікробіологічні ризики, що є обов’язковою умовою під час розробки та впровадження НАССР.

Це далеко не повний перелік програмного забезпечення, що використовується під час навчального процесу. Крім того, викладачі кафедри постійно оновлюють наявне програмне забезпечення.

28.02.2018
42265
933
остання редакція 11.07.2018
42265