logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Круглий стіл "Формування ключових компетентностей у студентів закладів вищої освіти спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Загальна інформація

Кафедрою економічної теорії та конкурентної політики було проведено круглий стіл на тему "Формування ключових компетентностей у студентів закладів вищої освіти спеціальності "Публічне управління та адміністрування".

Для обговорення було запропоновано такі питання:

  1. Змістовне наповнення навчальних програм з підготовки фахівців зі спеціальності "Публічне управління та  адміністрування".
  2. Громадянські та соціальні компетентності у вищій школі.
  3. Стратегічні напрями держави та питання національної безпеки в навчальних програмах спеціальності "Публічне управління та  адміністрування".
Учасниками круглого столу, який був проведений 15 березня 2018 року, стали представники органів влади, викладачі та аспіранти закладів вищої освіти, які готують фахівців  спеціальності "Публічне управління та  адміністрування":

Купрій  Володимир Олександрович розповів про основні завдання НАДС щодо підвищення ефективності державної служби, підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління, організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Наголосив на важливих професійних та громадянських компетентностях підготовки фахівців з державного управління та місцевого самоврядування.

Чукут Світлана Анатоліївна розповіла про проект стандарту вищої освіти зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" та можливості їх реалізації.

Тертичка Валерій Володимирович визначив стратегічні напрями розвитку науки "Публічне управління та адміністрування" та презентував свій новий підручник.

Кілієвич Олександр Іванович зацікавив своєю доповіддю стосовно проблематики формування ключових компетентностей: інформаційної, уміння навчатися впродовж життя, здатність до пошуку нових знань тощо.

Виступи викликали надзвичайну зацікавленість та дискусію серед учасників круглого столу.

15.03.2018
456287
1225
остання редакція 11.07.2018
42265