logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Загальна інформація

На базі КНТЕУ відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".

На ІІ тур конкурсу було подано 63 наукові роботи від 74 студентів з 33 закладів вищої освіти.

Для об'єктивного оцінювання оргкомітет конкурсу здійснив додаткове шифрування поданих наукових робіт.

В оцінюванні студентських робіт, яке відбулося 15 березня 2018 року, взяли участь 15 членів галузевої комісії, серед яких 11 докторів з державного управління, у тому числі представники закладів вищої освіти, органів державної влади та провідних наукових установ.

У наукових роботах студентів були представлені результати кропіткої та наполегливої праці з актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування. Галузевою комісією були високо оцінені результати наукових досліджень студентів – учасників конкурсу, висвітлені у фахових виданнях та в тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

За рішенням галузевої комісії не були допущені до конкурсу як такі, що:

-  не відповідають п. 1.3 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Наказ МОНУ від 18.04.2017 р.  № 605), тобто їх автори не є студентами, наукові роботи за шифрами:

1. Електронне урядування
2. Соціальний розвиток
3. Професіоналізм державних службовців
4. РОМСВДВ
5. Публічне управління
6. Публічне управління та адміністрування

-  не відповідає п. 3.4 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (щодо оформлення роботи):

1. Інформаційна безпека.

Галузевою комісією також було прийняте рішення не рекомендувати до другого етапу ІІ туру Конкурсу наукові роботи, які при перевірці на плагіат мали менше 61% унікальності.

Список студентів, запрошених для участі в підсумковій науково-практичній конференції та рейтинговий список студентських наукових робіт після проведення першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" можна переглянути за посиланням. (сторінка Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт).

15.03.2018
42265
1174
остання редакція 26.03.2018
42265