logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів "Використання моделі змішаного навчання при викладанні іноземних мов"

Загальна інформація

На кафедрі іноземної філології та перекладу відбувся міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів "Використання моделі змішаного навчання при викладанні іноземних мов".

Тези доповідей

Такі семінари стали традиційними на кафедрі, адже дають змогу ознайомитися з новими методами й методиками, які широко використовуються у світовій освітній практиці, обмінятися набутим досвідом, проанонсувати нову методичну літературу.

Семінар, який відбувся 21 березня 2018 року, відкрила завідувач кафедри доц. Латигіна А. Г., зазначивши, що процес удосконалення професійної діяльності відбувається упродовж всього життя. Основна увага на семінарі була зосереджена навколо питань, пов’язаних з основами, особливостями та складовими сучасної навчальної гібридної методики (blended learning), яка займає провідне місце в освітньому процесі в різних країнах світу. На семінарі виступила методист видавництва Кембриджського університету Тетяна Шелепко з презентацією "B2 First Cambridge English Qualification Preparation Tips", у якій вона висвітлила різні види вправ та завдань для мотивації та стимулювання студентів у вивченні англійської мови.

Було підготовлено 35 тез українською та англійською мовами викладачами кафедри та нашими колегами зі структурних підрозділів (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ), викладачами ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", Національного університету "Львівська політехніка", Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Змістовними й цікавими були презентації про використання платформи  KAHHOT (доповідачі: доц. Білоус Н. П., ст. викл. Чала Н. М.), про змішане навчання як форму ефективної організації мовної освіти у вищому навчальному закладі (доповідачі: доц. Дроздова Ю. В., ст. викл. Колот Л. А.), про використання мобільних пристроїв для вивчення іноземної мови (доповідач: ст. викл. Мойсієнко О. Б.).  

За результатами семінару буде видано електронний збірник матеріалів, до якого увійшли тези доповідей, підготовлені всіма учасниками семінару.

Проведення таких заходів сприяє вдосконаленню викладання іноземної мови в КНТЕУ та його структурних підрозділах, дозволяє ознайомитися з сучасними методиками, які сприяють оптимізації освітнього процесу у вищій школі.

21.03.2018
42265
916
остання редакція 11.07.2018
42265