logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Менеджмент" ("Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")

Загальна інформація

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1572 від 06.12.2017 у Київському національному торговельно-економічному університеті проводився  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Менеджмент" ("Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності").

Традиційно навесні до КНТЕУ завітали 62 найкращі представники студентства (23 - СВО "магістр", 39 – СВО "бакалавр"), переможці І етапу олімпіади з 27 закладів вищої освіти України. Географія учасників охоплювала 13 регіонів, серед яких: Київ, Харьків, Львів, Дніпро, Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Суми, Одеса, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші.

Учасникам заходу були запропоновані конкурсні завдання, які складалися з закритих тестів та комплексної ситуаційної задачі. У процесі змагань студенти мали можливість продемонструвати навички економічного мислення, фаховість підготовки та досвід, набутий за час навчання на цій спеціальності. Під час оцінювання відповідей на завдання враховувалась їх аргументованість, логічність та повнота.

Оцінювання конкурсних завдань здійснювалось кваліфікованими членами журі, відомими фахівцями у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, серед яких:

 • Мазаракі А. А. – д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Мельник Т. М. – д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ;
 • Дергачова В. В.  – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського;
 • Ільєнко О. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету;
 • Пєтухова О. М. – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій;
 • Овчаренко Є. І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля;
 • Мешко Н. П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і туристичного бізнесу Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;
 • Черниш І. В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
 • Кузьмін О. Є. – д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка";
 • Талавиря М. П.  – д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • Сабадаш В. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
 • Дьяченко О. В. – к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету;
 • П’янкова О. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету.

Призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "менеджмент" ("менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") стали:

СВО "Бакалавр"

Диплом І ступеня

Логвиненко Роксоляна Леонідівна

Національний університет "Львівська політехніка"

Диплом ІІ ступеня

Сербул Катерина Сергіївна

Одеський національний університет ім. І. Мечникова

Диплом ІІІ ступеня

Дацюк Валентина Геннадіївна

Національний авіаційний університет

Диплом ІІІ ступеня

Надич  Христина Василівна

Національний лісотехнічний університет України

СВО "Магістр"

Диплом І ступеня

Карасьова Ольга Олександрівна

Київський національний торговельно-економічний університет

Диплом ІІ ступеня

Якушко  Тетяна Віталіївна

Сумський державний університет

Диплом ІІІ ступеня

Присяжнюк  Діана Олександрівна

Тернопільський національний економічний університет

           ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ТА БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ!

Рейтинг ЗВО за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "менеджмент" ("менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"):

28.03.2018
42265
2058
остання редакція 03.04.2018
Vega