logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Всеукраїнський круглий стіл "Реформування системи управління безпекою дорожнього руху: вартість життя людини"

Загальна інформація

На базі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся Всеукраїнський круглий стіл "Реформування системи управління безпекою дорожнього руху: вартість життя людини", організований кафедрою вищої та прикладної математики КНТЕУ за підтримкою Комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

Участь у засіданні круглого столу 11 квітня 2018 року взяли урядовці, представники Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, державних установ, комунальних підприємств, бізнесу, провідні фахівці освітніх установ та громадських організацій.

Робота круглого столу проходила за напрямами:

  1. Вартість людського життя: методологія та шляхи впровадження в Україні.
  2. Оцінка соціально-економічних збитків від смертності в результаті ДТП.
  3. Страхування як джерело компенсації матеріальних збитків жертв ДТП.
  4. Правові підстави компенсаційних виплат. 
  5. Ефективність інвестицій у безпеку дорожнього руху.

Засідання круглого столу відкрив ректор Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України Мазаракі Анатолій Антонович.

З вітальним словом до учасників круглого столу від імені голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Дубневича Я. В. звернувся Звєрєв В. П. Свої привітання з нагоди проведення круглого столу передав заступник міністра освіти і науки України Стріха М. В. Віце-президент НАН України, радник при дирекції Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, завідувач кафедри статистики та економетрії КНТЕУ Пирожков С. І. підкреслив значущість та  актуальність питань всеукраїнського круглого столу для ефективного реформування системи управління безпекою дорожнього руху в Україні. 

Модераторами виступили голова правління "Всеукраїнського партнерства за безпеку дорожнього руху", кандидат економічних наук Берлін М. С. та  завідувач кафедри вищої та прикладної математики КНТЕУ, доктор фізико-математичних наук, професор Щетініна О. К.

Під час дискусії учасники обговорили питання недооцінки людського життя в нашій державі та розглянули економічні підходи до управління системою безпеки дорожнього руху.

Голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Діденко І. А. представив основні напрями державної політики у сфері безпеки дорожнього руху.

Радник голови Національної поліції України, к.т.н. Звєрєв В. П. визначив суттєву роль фото- та відеофіксації як важливого елемента системи безпеки дорожнього руху.

Директор Державного підприємства "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна", к.е.н., дійсний член Транспортної академії України Безуглий А. О. та вчений секретар цього інституту Стасюк Б. О. окреслили у своїй доповіді концептуальні засади оцінювання соціально-економічних втрат від ДТП.

Директор комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" Черній В. Д. розглянув показник вартості життя людини як основу для обґрунтування інвестицій у безпеку дорожнього руху.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, д.е.н., член-кореспондент НАН України Гладун О. М. визначив еквівалент вартості життя людини як одних з головних економічних чинників зменшення демографічних втрат від ДТП.

Головний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, д. н. з держ. упр., старший науковий співробітник Рингач Н. О. виступила з доповіддю "Недожиті життя: оцінка масштабів і вартості витрат".

Декан факультету фінансів та банківської справи КНТЕУ, к.е.н. Канєва Т. В. та професор кафедри вищої та прикладної математики КНТЕУ, д.біол.н., к.ф.-м.н. Карташова С. С. детально охарактеризували різні методики оцінювання економічного еквіваленту вартості життя та провели порівняння результатів розрахунку за ними.

Завідувач кафедри адміністративного фінансового та інформаційного права КНТЕУ, д.ю.н., професор Гуржій Т. О. висвітлив питання соціально-економічних детермінантів правового забезпечення безпеки дорожнього руху.

Телеведуча, член правління Асоціації жертв ДТП, лідер Групи активної реабілітації, громадська діячка Пчолкіна У. представила свій особистий досвід з лікування та реабілітації постраждалих у ДТП.

Генеральний директор експертної компанії "DEKRA Експерт Україна", адвокат, експерт у сфері ДТП Голубенко О. М. ознайомив присутніх із судовою практикою України та розміром компенсації за загибель та травмування людей у ДТП.

Заступник директора Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України з наукової роботи, к.п.н., доцент Ільчук Л. І. виклав свій погляд проблеми інвалідизації жертв ДТП у нашій країні та навів низку першочергових кроків з їх вирішення.

Генеральний директор Української федерації убезпечення Третякова Г. М. розкрила поняття вартості життя в контексті державних фінансів.

Директор державного підприємства "Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України", д.т.н., професор Самсонкін В. М. присвятив свою доповідь організації експертизи реформування системи управління БДР.

Виступи викликали надзвичайну зацікавленість та дискусію серед учасників круглого столу. В обговоренні питань програми круглого столу активну участь брали  представник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Горбаха М. М., президент Ліги страхових організацій України, к. н. з держ. упр. Філонюк О. Ф., голова правління Всеукраїнської асоціації жертв ДТП Ліхачова Н. В., завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних систем КНТЕУ, д.т.н., професор Криворучко О.В., к.ф.-м.н, доценти кафедри вищої та прикладної математики КНТЕУ Денисенко В. І., Білоусова С. В., Білова М. О., Гладка Ю. А., Ковальчук Т. В., Котляр В. Ю., Мащенко Л. З., Михайленко С. В., Ружицький І. С., доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних систем КНТЕУ, к.е.н. Палагута К. О.

Підсумки круглого столу підвела завідувач кафедри вищої та прикладної математики КНТЕУ, д.ф.-м.н, професор Щетініна О. К., запропонувавши конкретні методологічні підходи до оцінювання економічного еквіваленту вартості життя в Україні та його виправданий на даному етапі розвитку суспільства рівень.

За результатами роботи круглого столу всі внесені учасниками пропозиції щодо напрямів подальших досліджень та розробки методики економічного еквівалента вартості життя людини в Україні будуть узагальнені і разом із Підсумковою резолюцією внесені на розгляд державних органів влади.

11.04.2018
42265
1603
остання редакція 17.04.2018
Vega