logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

До уваги вступників! Розширено можливість вступу на спеціальність "Кібербезпека"

Загальна інформація

Для вступників на спеціальність "Кібербезпека" сформовано дві конкурсні пропозиції з наступним переліком предметів ЗНО: 

Перша конкурсна пропозиція передбачає такий перелік предметів:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Іноземна мова або Фізика

Друга конкурсна пропозиція передбачає такі предмети:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Іноземна мова або Історія України

Вступайте до КНТЕУ та  ставайте фахівцями із сучасної спеціальності у сфері ІТ - «Кібербезпека»!

Приєднуйся до родини КНТЕУ!


БІЛЬШЕ ПРО ВСТУП 2018

За даними опитування, проведеного компанією EY серед студентів, найбільш привабливою для працевлаштування є ІТ-галузь.

Створена у Київському національному торговельно-економічному університеті система підготовки сучасних фахівців для ІТ-сфери у квітні 2018 року отримала новий найактуальніший напрям розвитку: започатковано підготовку фахівців за спеціальністю 125 «Кібербезпека» (рішення ухвалено на засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 5 квітня 2018 року, протокол № 90).

Це вже четверта спеціальність з галузі знань 12 «Інформаційні технології».  До цього успішно здійснювалася підготовка фахівців за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз».


ШАНОВНИЙ ВСТУПНИКУ!

Ти вже подав заяву до вступу до нашого Університету на спеціальність 125 «Кібербезпека». Ти зробив правильний вибір!  Спеціальність затребувана часом. Ти маєш унікальну можливість бути одним із перших випускників по даній спеціальності в Університеті. Тож давай будемо знайомитись ближче і розбиратись в тому, що ж таке КІБЕРБЕЗПЕКА, що Ти будеш вивчати, де Ти зможеш проходити практику і головне – ким Ти зможеш працювати.

Робота сучасних фахівців в різних сферах діяльності, незалежно від посад, які вони обіймають, так, або інакше пов’язана з використанням інформаційних систем. Забезпечення надійної, безперебійної роботи таких інформаційних систем життєво необхідне як на загальнодержавному рівні, так і в умовах повсякденної діяльності окремих підприємств, установ, бізнес компаній, тощо. Не менш важливою функціональною складовою є захист інформації в інформаційних системах від спотворення, викрадення, або несанкціонованого використання. Підтримка та реалізація таких функції є прерогативою фахівців з кібербезпеки, роль яких посилюється, стає дедалі більш актуальною з розвитком високотехнологічного та інформатизованого суспільства.

Кібербезпека – це захищеність від наявних та потенційно небезпечних проявів інформаційних загроз для нормального функціонування інформаційних систем, а також комплекс заходів та засобів, що спрямовані на захист комп’ютерів, обчислювальних мереж від несанкціонованого доступу та інших дій, пов’язаних з крадіжкою, блокуванням, пошкодженням, руйнуванням та знищенням як випадкового, так і цілеспрямованого впливу.

Для забезпечення дедалі зростаючих потреб ринку праці у фахівцях з кібербезпеки в університеті, на кафедрі програмної інженерії та інформаційних систем в 2018 році була ліцензована нова спеціальність 125 «Кібербезпека» освітнього ступеня «бакалавр».

Для підготовка таких фахівців університет, зокрема кафедра програмної інженерії та інформаційних систем має необхідний аудиторний фонд, сучасну комп’ютерну техніку, матеріально-технічне, методичне забезпечення, висококваліфікований  професорсько-викладацький склад. Хочете більш детально познайомитись, ласкаво просимо на сторінку кафедри або на сторінку кафедри у Facebook (до речі сторінку у ФБ створили студенти і вони її ведуть, тому, якщо виникли запитання до студентства – не вагайся, запитуй).

На випускників спеціальності 125 «Кібербезпека» чекають підприємства та організації України, у тому числі Департамент кіберполіції Національної поліції України, які зараз тісно співпрацюють з університетом і кафедрою програмної інженерії та інформаційних систем в рамках підписаних договорів та угод про співпрацю.

У процесі навчання студенти опановують технології побудови комп’ютерних систем та мереж, методи та засоби захисту інформації та комп’ютерних і інформаційних систем; підходи, засоби та технології адміністрування систем та мереж, вивчають мови програмування, технології розробки програмних продуктів, методи та технології криптографічних перетворень, інженерно-технічного і адміністративно-організаційного захисту інформації.

Дисципліни спеціальної підготовки:

 • Алгоритмізація та програмування;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Бази даних;
 • Операційні системи;
 • Організація комп’ютерних мереж;
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення
 • Безпека інформаційних систем;
 • Криптографічні методи захисту інформації;
 • Безпека телекомунікаційних мереж;
 • WEB-дизайн і WEB-програмування;
 • Безпека операційних систем;
 • Безпека програмного забезпечення;
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення;
 • Безпека систем баз даних;
 • Штучний інтелект;
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення;
 • Технологія Java.

Теорія та практика йдуть поруч одна з одною:

Цикл підготовки передбачає також проходження студентами практики, в державних підприємствах і установах, у тому числі в Департаменті кіберполіції Національної поліції України, провідних IT-компаніях України, де студенти набувають навички практичної роботи у складі професійних колективів в рамках реально вирішуваних ними задач і завдань.

Випускник університету спеціальності 125 «Кібербезпека» володіє знаннями та вміє використовувати:

 • сучасні технології програмування, у тому числі веб- та системне програмування для створення ефективних систем захисту інформації в кіберпросторі;
 • програмне забезпечення інформаційних  систем i мереж та їх компонентів для забезпечення їх належного функціонування;
 • правові основи та законодавство України в галузі інформаційної безпеки;
 • засоби і технології інженерно-технічного захисту інформаційних систем і інформації;
 • моделі і політику безпеки на основі використання сучасних принципів, способів та методів теорії захищених систем;
 • універсальні та спеціалізовані сервери та комп’ютерні системи, мережне та телекомунікаційне обладнання для захисту від несанкціонованого доступу на усіх рівнях;
 • засоби та технології захисту інформаційних систем і мереж на організаційно-адміністративному рівні;
 • засоби та технології криптографічного захисту інформації;
 • клієнтські та серверні операційні системи з метою забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності інформації та протидії несанкціонованому доступу;
 • інформаційні системи різного призначення, засоби протоколювання, моніторингу та діагностики роботи складових систем і мереж;
 • систему організації служби інформаційної безпеки в закладах різної інфраструктури та систему управління доступом до роботи з інформаційними системами.

Фахівці зі спеціальності «Кібербезпека» можуть працювати в сферах:

 • службах інформаційної та кібербезпеки державних та недержавних установ та підприємств;
 • обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту;
 • інформаційних технологій та інформаційних послуг;
 • науково-дослідних та освітніх закладах

на посадах:

 • фахівець з організації захисту інформації;
 • системний адміністратор, мережний адміністратор, адміністратор інформаційних систем;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець із організації інформаційної безпеки;
 • прикладний програміст, системний програміст, web-програміст;
 • інженер з експлуатації засобів захисту інформації;
 • адміністратор баз даних;
 • спеціаліст з проектування систем захисту інформації;
 • спеціаліст з проектування комп’ютерних мереж.

Колектив кафедри програмної інженерії та інформаційних систем чекає саме на Тебе 1 вересня 2018 року о 08:30 на Університетській площі, де  відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня знань та інавгурації студентів КНТЕУ. Лишився один крок – принось оригінали документів і спокійно відпочивай до 1 вересня з думкою, що ТИ студент КНТЕУ спеціальності 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»!

17.04.2018
433884
1600
остання редакція 23.07.2018
42265