logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради та засідання конференції трудового колективу

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 26 квітня 2018 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення: 

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про квоти виборних представників у вченій раді КНТЕУ

Ухвалено Постанову

2.

Присвоєння вченого звання доцента: Іванченко Г. В. - доценту кафедри менеджменту та адміністрування ВТЕІ; Сай Д. В. - доценту кафедри міжнародних економічних відносин

Рішення прийнято

3.

Результати моніторингу діяльності КНТЕУ для підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Ухвалено Постанову

4.

Внесення змін до Правил прийому на навчання до КНТЕУ в 2018 р.

Ухвалено Постанову

5.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого та другого рівнів вищої освіти

Ухвалено Постанову

7.

Внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в КНТЕУ та до Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження Положення Київського національного торговельно-економічного університету про академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження акредитаційних справ

Ухвалено Постанову

12.

Уточнення теми дисертаційної роботи аспіранта ІV року заочної форми навчання Кладченко М. В.

Рішення прийнято

13.

Затвердження рішення Атестаційної комісії КНТЕУ щодо атестації наукових працівників від 30 березня 2018 року

Ухвалено Постанову

14.

Рекомендація до видання рукопису монографії

Ухвалено Постанову

15.

Висунення кандидатур до складу міжгалузевих експертних рад

Рішення прийнятоРезультати розгляду питань порядку денного засідання конференції трудового колективу

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Обрання виборних представників до складу вченої ради КНТЕУ

Ухвалено Постанову

26.04.2018
42265
1515
остання редакція 02.05.2018
Vega