logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Київський національний торговельно-економічний університет розширює горизонти міжнародного співробітництва

Загальна інформація

26 квітня 2018 року в КНТЕУ відбулась знакова подія  - було  підписано 3-сторонній договір між Київським національним торговельно-економічним університетом, Вищою Лінгвістичною Школою (м. Ченстохова, Польща) та Київським ДВНЗ "Механіко-технологічний  коледж". Цей договір підписали ректор КНТЕУ А. А. Мазаракі та керівники навчальних закладів-партнерів  Т. Кук  та  І. Шкарлат.

Ця подія стала знаковою, адже реалізація договору дозволить як студентам КНТЕУ, так і студентам Київського ДВНЗ "Механіко-технологічного  коледжу", які після закінчення коледжу  та отримання диплому за освітнім ступенем "молодший спеціаліст" продовжують навчання в КНТЕУ, здобувати вищу освіту за освітнім ступенем "бакалавр" у рамках програми  подвійного дипломування. Випускники матимуть змогу одночасно навчатись у Польщі та КНТЕУ та, після успішного закінчення, отримати 2 дипломи про вищу освіту. Забезпечення можливостей студентам, що навчаються в КНТЕУ, набути досвіду зарубіжного навчання та стажування, дозволить вирішити завдання розширення мобільності студентів, зростання конкурентоспроможності майбутніх фахівців.

У межах візиту керівника Вищої Лінгвістичної Школи (м. Ченстохова, Польща) відбулася його зустріч з проректором з навчально-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Саєм В. М. та деканом факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Ведмідь Н. І. з метою обговорення напрямів подальшої співпраці вузів. Зокрема на зустрічі було задекларовано:

  • розвиток співробітництва щодо проходження стажування студентів КНТЕУ в суб’єктах готельного, ресторанного та туристичного бізнесу Польщі та інших країн Європейського Союзу;
  • запровадження стажування викладачів, обміну студентами з метою підвищення рівня володіння іноземними мовами;
  • співпраця в межах спільної організації та проведення наукових заходів і реалізації науково-дослідних проектів.

26.04.2018
42265
1513
остання редакція 02.05.2018
Vega