logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Науковцям КНТЕУ присуджено Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

Загальна інформація

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 травня 2018 р. № 289-р
Київ
 
Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

1. Присудити у 2018 році Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій:

за роботу “Розробка та впровадження інноваційних ресурсозберігаючих та імпортозамісних технологій харчових продуктів в структурі продовольчої безпеки України”:

МАЗАРАКІ 
Анатолію Антоновичу 
ректорові Київського національного торговельно-економічного університету, докторові  економічних наук, професорові
ПАСІЧНОМУ 
Василю Миколайовичу
 
професорові кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові
ПІДДУБНОМУ 
Володимиру Антоновичу 
професорові кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету, докторові технічних наук, професорові
ПРИТУЛЬСЬКІЙ 
Наталії Володимирівні
першому проректорові з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету, докторові технічних наук, професорові
СІМАХІНІЙ 
Галині Олександрівні 
завідувачеві кафедри технології оздоровчих продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові
УКРАЇНЦЮ 
Анатолію Івановичу 
ректорові Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові
ХАРЕБІ 
Володимиру Васильовичу 
заступникові академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства апарату президії Національної академії аграрних наук, докторові сільськогосподарських наук, професорові
ШЕВЧЕНКУ 
Олександру Юхимовичу 
проректорові з наукової роботи Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові
ШИЯНУ 
Петру Леонідовичу 
заступникові директора з наукової та патентно-ліцензійної роботи Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові

15.05.2018
42265
1916
остання редакція 23.05.2018
433884