logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Засідання методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

У КНТЕУ відбулося засідання методичної ради. На засіданні, яке відбулося 16 травня 2018 року, були розглянуті питання щодо методичного забезпечення навчальних дисциплін та якості підготовки ВКР.

Із питанням порядку денного "Про модернізацію методичного забезпечення навчальних дисциплін КНТЕУ" виступила перший проректор з науково-педагогічної роботи Н. В. Притульська.

Було зазначено, що з метою підвищення якості підготовлених навчально-методичних розробок в університеті продовжується практика їх рецензування фахівцями-практиками, гарантами освітніх програм, випусковими кафедрами тощо. Запропоновано декілька напрямів оптимізації порядку проходження і затвердження методичних матеріалів.

Увагу присутніх було зосереджено на навчально-методичних матеріалах, які розробляються науково-педагогічними працівниками КНТЕУ з урахуванням основних вимог та реко­мен­да­цій відповідно до міжнародних стандартів, чинного законодавства України, рішень і розпоряджень органів державної влади щодо освітньої діяльності.

Методичною радою було розглянуто також питання якості підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів). Рекомендовано внести зміни до чинного Положення про випускний кваліфікаційний проект (роботу) відповідно до сучасних викликів із подальшим затвердженням його вченою радою КНТЕУ.

16.05.2018
42265
1274
остання редакція 22.05.2018
456287