logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Всеукраїнська студентська наукова конференція "Фінансова політика економічного зростання"

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Фінансова політика економічного зростання", яку підготував факультет фінансів та банківської справи.

Роботу конференції відкрили проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор Мельниченко Світлана Володимирівна, декан факультету фінансів та банківської справи, кандидат економічних наук, доцент Канєва Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов Ігор Якович. Вони привітали молодих науковців, визначили вагомість наукових результатів у сфері державних фінансів у процесі розробки і реалізації бюджетно-податкової політики країни  та побажали плідної роботи на конференції, наукових здобутків, успіхів та натхнення в наукових дослідженнях.

На пленарному засіданні виступили студенти Київського національного торговельно-економічного університету, переможці всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт, всеукраїнських олімпіад:

 • Синиціна Марія Олександрівна з доповіддю на тему "Дефіцит Державного бюджету України та особливості його фінансування". Науковий керівник – Чугунов І. Я.,  д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів КНТЕУ;
 • Піскун Анастасія Ігорівна з доповіддю на тему "Управління зовнішнім державним боргом: стан та напрями удосконалення". Науковий керівник – Кучер Г. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів КНТЕУ;
 • Гетьманенко Вікторія Станіславівна з доповіддю на тему "Боргова безпека України". Науковий керівник – Козарезенко Л. В., д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів КНТЕУ;
 • Віротченко Юлія Володимирівна з доповіддю на тему "Виконання державного бюджету як складова бюджетного процесу". Науковий керівник – Селіверстова Л. С., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів КНТЕУ;
 • Іванченко Оксана Олегівна з доповіддю на тему "Фінансове планування діяльності установ державного сектору". Науковий керівник – Канєва Т. В., к.е.н., доцент, декан факультету фінансів та банківської справи;
 • Селюк Віра Вікторівна з доповіддю на тему "Електронний страховий поліс: сутність, проблеми, перспективи". Науковий керівник – Ротова Т. А., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів КНТЕУ;
 • Кошарна Валерія В’ячеславівна з доповіддю на тему "Стан та розвиток світового фінансового ринку", студентка Харківського національного економічного університету  імені Семена Кузнеця. Науковий керівник – Птащенко О. В., к.е.н., доцент кафедри управління соціальними комунікаціями ХНЕУ.

Усього в конференції взяли участь 146 учасників. У роботі конференції взяли активну участь студенти КНТЕУ та інших провідних закладів вищої освіти України, у тому числі: ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Національного університету "Києво-Могилянська академія", Університету державної фіскальної служби України, Сумського державного університету, Університету митної справи та фінансів, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту, Вінницького торговельно-економічного коледжу, Одеського фінансово-економічного коледжу та Торговельно-економічного коледжу (м. Київ).

Робота конференції здійснювалась у п’ятьох секціях: "Фінансова складова розвитку економіки", "Бюджетна система як інструмент економічного розвитку", "Облік і звітність у державному секторі економіки", "Розвиток фінансового ринку", "Фінанси в економічній системі держави".

На секційних засіданнях було розглянуто актуальні питання:

 • щодо фінансової складової розвитку економіки;
 • удосконалення податкової системи;
 • формування доходів державного та місцевих бюджетів;
 • напрямів оптимізації видатків бюджету;
 • середньострокового бюджетного планування;
 • управління державним боргом;
 • розвитку страхових послуг;
 • обліку і звітності в державному секторі економіки;
 • розвитку фінансового ринку.

Роботи представлені доповідачами мали достатньо високий науковий рівень і активно обговорювалися учасниками конференції.

В обговоренні питань на пленарному засіданні брали участь представники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України. Перед студентами виступили начальник управління з питань роботи з персоналом Дідок Вадим Станіславович та начальник відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Даценко Тетяна Юріївна.

За результатами роботи конференції  студенти за наукові досягнення отримали: 7 дипломів І ступеня; 9 дипломів ІІ ступеня; 10 дипломів ІІІ ступеня та 27 грамот.

17.05.2018
42265
1639
остання редакція 21.05.2018
Vega