logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

21 червня 2018 року о 10:00 в актовій залі Конгрес-центру відбудеться засідання вченої ради КНТЕУ.

До проекту порядку денного включено питання:

 • Присвоєння вченого звання доцента: Касьяновій А. О. – доценту кафедри економіки та фінансів підприємства; Лебедевій Л. В. – доценту кафедри економічної теорії та конкурентної політики;
 • обрання на посади науково-педагогічних працівників;
 • конкурсний відбір проектів наукових досліджень i розробок, що виконуються за рахунок загального фонду державного бюджету;
 • внесення змін до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ;
 • внесення змін до Положення про порядок атестації аспірантів та докторантів у КНТЕУ;
 • затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих;
 • затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик;
 • рекомендація до видання підручників та навчальних посібників;
 • про затвердження плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази до початку 2018/19 навчального року та забезпечення безперебійного проведення освітнього процесу в осінньо-зимовий період;
 • затвердження та уточнення тем дисертаційних робіт;
 • внесення змін до складу Комісії з питань етики та академічної доброчесності;
 • питання аспірантури;
 • тощо.

04.06.2018
456287
825
остання редакція 18.06.2018
433884