logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

За результатами розгляду питань порядку денного під час засідання вченої ради КНТЕУ 21 червня 2018 року було ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання професора: Колупаєвій І. В. – завідувачу кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів ХТЕІ (вчене звання присвоюється по кафедрі фінансів); доцента: Касьяновій А. О. – доценту кафедри економіки та фінансів підприємства; Лебедевій Л. В. – доценту кафедри економічної теорії та конкурентної політики

Рішення прийнято

2.

Обрання на посади науково-педагогічних працівників

Ухвалено Постанову

3.

Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до ви­конання за рахунок загального фонду державного бюджету починаючи з 2019 року

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження стандартів вищої освіти КНТЕУ

Ухвалено Постанову

5.

Внесення змін до Правил прийому на навчання до Київського національного торговельно-економічного університету в 2018 році

Ухвалено Постанову

6.

Внесення змін до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації в КНТЕУ

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у КНТЕУ

Ухвалено Постанову

8.

Внесення змін до Положення про порядок атестації аспірантів та докторантів

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження положень про міжнародні та всеукраїнські студентські конкурси

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня "магістр", "бакалавр" з англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

13.

Рекомендація до видання монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

14.

Затвердження ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія в І семестрі 2018/19 навчального року

Ухвалено Постанову

15.

Подання кандидатур студентів університету на призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, імені М.С. Грушевського, імені Вадима Гетьмана

Ухвалено Постанову

16.

Затвердження планів підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників на 2018/19 навчальний рік

Ухвалено Постанову

17.

Удосконалення організаційної структури

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження та уточнення тем дисертаційних робіт

Ухвалено Постанову

19.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

20.

Внесення змін до складу Комісії з питань етики та академічної доброчесності

Ухвалено Постанову

21.

Про схвалення плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази до початку 2018/19 навчального року та забезпечення безперебійного проведення освітнього процесу в осінньо-зимовий період

Ухвалено Постанову

22.

Про виділення поворотної фінансової допомоги Чернівецькому торговельно-економічному інституту

Ухвалено Постанову

21.06.2018
456287
1830
остання редакція 06.07.2018
42265