logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

І знову фініш – і злет: відбулися кваліфікаційні екзамени студентів зі спеціальності "Менеджмент"

Загальна інформація

Щороку в червні підсумком 4-х років навчання студентів університету на освітньому ступені "бакалавр" є кваліфікаційні екзамени, результати яких для більшості випускників є стартовим майданчиком для подальшого руху в реалізації кар’єри.

На кафедрі менеджменту 19, 20 та 22 червня 2018 року відбулися екзамени в 3-х випускних групах зі спеціальності "Менеджмент" – спеціалізацій "Менеджмент персоналу" (22 група), "Менеджмент організацій торгівлі" (20 група), "Менеджмент митної справи" (18 група), а також зі спеціалізації "Менеджмент організацій на ринку товарів та послуг" (слухачі Інституту вищої кваліфікації).

Підсумкова атестація студентів здійснювалася на підставі оцінки рівня базових професійних знань, умінь та навичок, передбачених освітньо-професійною програмою бакалавра з менеджменту. У складі екзаменаційних комісій працювали викладачі кафедри менеджменту зав. кафедри Бай С. І., та доценти Микитенко Н. В., Миколайчук І. П. Головами екзаменаційних комісій були представники стратегічних партнерів освітніх програм кафедри менеджменту: директор ТОВ "Інжинірингова компанія "Нова Лайт" Кличановський В. В., комерційний директор ПАТ "Дашуківські бентоніти" Данильчук С. А., директор з персоналу ТОВ "SAGA Development" Меженська О. М.

Комплексність підсумкових випробувань дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь та навичок, якими повинен володіти випускник навчального закладу вищої освіти з кваліфікацією бакалавра з менеджменту. Представлені варіанти задач із навчальних дисциплін "Операційний менеджмент", "Стратегічне управління", "Управління інноваціями", "Управління персоналом" були розроблені за принципом максимальної наближеності до типових завдань діяльності та виробничих функцій, що будуть виконуватися фахівцем з менеджменту на практиці. Під час вирішення завдань студенти продемонстрували вміння аналізувати діяльність організацій, розробляти стратегічні напрямки їх розвитку, поєднувати всі види ресурсів та організовувати колектив у напрямі реалізації визначеної місії.

Вітаємо випускників освітнього ступеня «бакалавр» кафедри менеджменту з успішним складанням кваліфікаційного екзамену! Життя готує ще багато різноманітних екзаменів та випробувань, які ми вам бажаємо скласти на "відмінно"! До зустрічі в аудиторіях після вступу на магістерські програми. І нехай вам у всьому щастить!

Результати проведення кваліфікаційного екзамену

Шифр

спеціальності

Складали іспит

Оцінка ЕК

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Показники успішності, %

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

абсол.

якісні

6.030601

Менеджмент митної справи

17

5

29,0

8

47,0

4

24,0

-

-

100,0

76,0

6.030601

Менеджмент персоналу

15

6

40,0

7

47,0

2

13,0

-

-

100,0

87,0

6.030601

Менеджмент організацій торгівлі

27

6

22,0

15

56,0

6

22,0

-

-

100,0

78,0

22.06.2018
456287
971
остання редакція 02.07.2018
Vega