logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Устаткування закладів ресторанного господарства

інженерно-технічних дисциплін

КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Формування цілісності знань та умінь щодо механізації  технологічних процесів приготування продуктів ресторанного господарства, їх удосконалення, вибору, розміщення, експлуатації, технічного  обслуговування і ремонту механічного, теплового, холодильного і торговельного устаткування закладів ресторанного господарства.

В наш час одним з найважливіших факторів, що визначають високоефективну і якісну роботу закладів ресторанного господарства, є впровадження і застосування сучасного торговельно-технологічного устаткування. Його використання дозволяє реалізувати виробничу програму закладу ресторанного господарства при максимальній економії матеріальних (сировинних) і енергетичних ресурсів, використанні мінімального числа працівників і раціональному використанні  виробничих площ. Комплектація устаткуванням, що здійснюється при безпосередній участі керівника закладу, проводиться при створенні нового закладу на нових виробничих площах, при створенні нового закладу на наявних площах чи реконструкції діючого закладу і його перепрофілюванні з метою збільшення кількості споживачів, підвищення товарообігу.

І можливості забезпечення ЗРГ устаткуванням в нашій країні практично не відрізняються від можливостей споживачів в будь-якій країні Європи. До послуг замовників устаткування як вітчизняних, так і закордонних виробників.

В цілому сучасне устаткування характеризується різними ступенями технічної досконалості – від традиційних машин з ручним керуванням до апаратів з повним програмуванням технологічного процесу та його здійсненням в  автоматичному режимі. Насиченість ринку сучасним устаткуванням може змусити замислитись не лише починаючого ресторатора, але й досвідченого технічного спеціаліста.

Незалежно від типу і потужності закладу на даний час доцільно передбачати систему автоматизації діяльністю, призначення якої – упорядкувати і автоматизувати діяльність закладу, зв’язавши її в єдиний високотехнологічний ланцюг ефективних процесів. Така організація роботи дозволяє знизити витрати закладу і збільшити його прибуток. Об’єднання процесів обслуговування відвідувачів, взаємодії з персоналом та партнерами, розподілу матеріальних і фінансових ресурсів, формування звітності та управління підприємством, автоматизація всіх цих процесів – це унікальна основа для прийняття ефективних управлінських рішень. З розвитком глобальної мережі Інтернет сучасні автоматизовані системи дозволяють управляти роботою закладу у віддаленому режимі.

Розгляд всіх питань, пов’язаних з номенклатурою, призначенням, будовою, принципом  дії, правилами експлуатації, монтажу, ремонту, обслуговуванню і безпечному використанню різних видів механічного, теплового, холодильного, торговельного та нейтрального устаткування, автоматизованих систем в ресторанній сфері і здійснюється за допомогою вивчення дисципліни «Устаткування закладів ресторанного господарства». Знання і розуміння цієї інформації дозволить майбутнім фахівцям ресторанної галузі бути конкурентоспроможними і впевнено себе почувати в професійній діяльності.

27.06.2018
3008
829
остання редакція 29.06.2018
3008