logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Проектування готелів і курортів

інженерно-технічних дисциплін

КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Формування практичних навичок  з проектування готелів, курортних і готельних комплексів, опанувати сучасні методики і галузеві вимоги до розробки проектної документації при створенні нових або реконструкції підприємств готельного і курортного господарства на базі вивчення законодавчих документів, нормативної, спеціальної, довідкової літератури та ресурсів всесвітньої інформаційної мережі.

Професійна діяльність спеціалістів сфери ресторанного і курортного бізнесу в сучасних умовах, на фоні зростаючої конкуренції, безпосередньо пов’язана з будівництвом нових і реконструкцією застарілих закладів готельної і курортної сфери з урахуванням чинних нормативних і законодавчих норм і широким впровадженням передового закордонного досвіду з царини курортологіі, ресторанних і готельних технологій,  сучасного дизайну.

Дисципліна «Проектування готелів і курортів» спрямована на те, щоб надати здобувачам вищої освіти знання і методологічні навички в проектуванні об’єктів готельно-ресторанного господарства та вміти застосовувати здобуті знання, уміння і навички в практичній діяльності. Вміння застосовувати при проектуванні сучасних об’єктів туристичного бізнесу галузевих інновацій та новітніх систем автоматизованого проектування високо цінується на світовому ринку праці. Поєднання теоретичного навчання з виконанням учбових проектів і проходженням практики на об’єктах туристичної індустрії роблять сам процес навчання цікавим і насиченим.

Професійну цінність і конкурентоспроможність майбутніх спеціалістів сфери проектування закладів готельного і курортного господарства забезпечать їх уміння в розроблянні техніко-економічних обґрунтувань і завдань на проектування, володіння методиками виконання технологічних розрахунків, навички розробляння об’ємно-планувальних рішень нових і реконструйованих об’єктів зі схемами комунікаційного забезпечення технологічного устаткування у складі проектних груп, вміння розробляти сучасні презентаційні моделі проектованих об’єктів на основі використання передових комп’ютерних технологій.

Дисципліна «Проектування готелів і курортів» викладається з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик (проекційна апаратура, інтерактивні дошки, найсучасніше програмне забезпечення систем автоматизованого проектування (САПР), наочні матеріали аналогового та цифрового формату, ознайомлення з реальними проектами).

27.06.2018
3008
518
остання редакція 29.06.2018
3008