logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Проектування закладів ресторанного господарства

інженерно-технічних дисциплін

КОМПЕТЕНЦІЇ  ДИСЦИПЛІНИ:

Задоволення освітніх інтересів особистості й розвиток наступних компетенцій: опанування нормативних і теоретичних основ сфери проектування, формування умінь щодо прак­тичних методів проектування закладів ресторанного господарства (ЗРГ), опанування підходів використання новітніх досягнень у розробленні проектної документації при будівництві, реконструкції і створенні нових ЗРГ, а також розвиток навичок роботи зі спеціальною, нормативною та довідниковою літературою; навичок розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту і нормативної документації; моделювання схем технологічних процесів та прийняття конструкторських рішень.

На сучасному етапі розвитку ресторанного господарства і ринкових відносин в умовах постійно зростаючої конкуренції постійно потребують вирішення питання побудови нових і реконструкції діючих закладів ресторанного господарства на основі чинних нормативних вимог і законодавства, які здатні задовольнити зростаючі потреби споживачів послуг ресторанного господарства.

Мета дисципліни полягає у підготовці студентів до вирішення практичних завдань з проектування закладів ресторанного господарства, здобуття знань, вмінь і навичок необхідних для самостійного формування та розробки проектних рішень при широкому використанні знань, отриманих при вивченні таких дисциплін як «Організація ресторанного господарства», «Організація виробництва», «Інженерна графіка», «Громадське будівництво», «Інженерне обладнання будівель», «Безпека життєдіяльності», «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Санітарія і гігієна», «Системи автоматизованого проектування».

Професійну цінність і конкурентоспроможність майбутніх спеціалістів сфери проектування закладів ресторанного господарства забезпечать їх уміння і навички по роботі з замовниками та у складі проектних груп, розроблянні техніко-економічних обґрунтувань і завдань проектів, володіння методиками виконання технологічних розрахунків, досвід з розробляння об’ємно-планувальних рішень нових і реконструйованих об’єктів ресторанного господарства зі схемами комунікаційного забезпечення технологічного устаткування, використання сучасних автоматизованих систем проектування та 3D-моделювання.

28.06.2018
3008
393
остання редакція 29.06.2018
3008