logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Процеси та апарати харчових виробництв

інженерно-технічних дисциплін

КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Набуття знань у сфері теорії і практики основних процесів і апаратів, які використовують у харчових виробництвах.

Навчальна загальноінженерна дисципліна «Процеси та апарати харчових виробництв» є, по суті, теоретичною основою технології харчових виробництв і займає провідне місце в ряді дисциплін циклу професійної підготовки. Вивчення наукових основ процесів та апаратів відіграє значну роль у формуванні професійних знань фахівців у галузі виробництва харчової продукції.

Сучасне вчення про процеси і апарати опирається на міцний фундамент хімії, фізики, математики, механіки, теплотехніки, які є базовою основою навчального курсу. Однак вчення про процеси і апарати як наука має свій чітко окреслений предмет, свої експериментальні і розрахункові методи та теоретичні закономірності. Процеси харчової технології є достатньо складними і часто являють собою сполучення гідродинамічних, теплових, масообмінних і механічних процесів. Знання цих процесів - теоретична база для поглибленого сприймання таких спеціальних дисциплін, як «Технологія продукції ресторанного господарства», «Устаткування закладів ресторанного господарства» та інші, що становлять основу професійних знань спеціалістів ресторанного господарства.

Метою вивчення курсу «Процеси та апарати харчових виробництв» є формування у студентів знань в галузі теорії і практики основних процесів і апаратів, які використовуються в харчових виробництвах.

Ґрунтовне вивчення представленого матеріалу дозволить спеціалісту правильно організувати виробничий процес, технічно грамотно експлуатувати і модернізувати діюче устаткування, ефективно запроваджувати нові технологічні процеси і високопродуктивні апарати, виявляти резерви підвищення інтенсивності і економічності процесів, зниження витрат і собівартості продукції.

28.06.2018
3008
758
остання редакція 29.06.2018
3008