logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Інженерна та комп′ютерна графіка

інженерно-технічних дисциплін

КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Формування знань, умінь і навичок розробки технічної документації, необхідної для представлення технічних рішень за допомогою креслення в автоматизованих CAD системах та правил їх оформлення згідно міжнародної системи стандартів ЄСПД (Єдиної системи програмної документації); застосування правил виконання схем алгоритмів, програм, даних і систем, набуття практичних навичок щодо оформлення програмної документації; застосування пакету AutoCAD при виконанні схем алгоритмів програм, даних і систем, 3D моделювання.

Курс «Інженерна та комп'ютерна графіка» належить до дисциплін, які забезпечують загальноінженерну підготовку спеціалістів із вищою технічною освітою.

«Інженерна та комп'ютерна графіка» розглядає побудову графічних моделей інженерної сфери діяльності, таких як креслення, просторові моделі, наочні зображення, схеми, елементи комп'ютерної графіки тощо, використовуючи сучасні комп’ютерні технології.

Мета вивчення курсу полягає у здобутті студентами знань, умінь і навичок, необхідних для викладання технічних думок за допомогою креслення в системах комп’ютерного проектування, для розуміння принципу дії конструкції за її кресленням, а також дозволяє опанувати основи розробки елементів комп'ютерної графіки.

Професійна цінність дисципліни полягає в отриманні певної системи знань, необхідних інженеру будь-якої спеціальності для викладення технічних ідей за допомогою креслення: знати та розуміти за кресленням конструкції та принцип дії зображеного технічного механізму і споруди; вміти працювати з системами автоматизованого проектування, зокрема AutoCAD, для виконання креслень і графічної документації. А такі пакети як 3DMAX, Adobe After Effects допомогають розробляти реалістичну тривимірну та комп'ютерну графіку.

На теперішній час все менше креслень виконується вручну. Професіонал в будь-якій області, що потребує створення креслень, будь-то архітектура, геодезія, проектування електронних схем або конструювання літаків, не обійдеться без програм автоматизованого проектування – CAD-програм, що забезпечують велику точність і швидкість виконання креслень. Крім того, вони дозволяють використовувати будь-який існуючий рисунок для вирішення нових аналогічних задач. А про ефективність та надійність супроводження електронної документації навіть не йде мова!

Призначення дисципліни «Інженерна та та комп'ютерна графіка» полягає в розвитку просторового, логічного, абстрактного мислення, творчих якостей особистості, уваги, формуванні просторової уяви, ознайомленні з основами проектування та конструювання і розробки тривимірних моделей, вдосконалення комп’ютерної грамотності. Знання і практичні навички, одержані під час вивчення комп’ютерної графіки, необхідні для виконання графічної документації курсових та дипломних проектів, а також знадобляться в майбутній практичній діяльності.

28.06.2018
3008
914
остання редакція 29.06.2018
3008