logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Охорона праці

інженерно-технічних дисциплін

КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання. Здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. Вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження здоров’я та працездатності під час трудової діяльності. Знання шкідливих і небезпечних факторів виробничої діяльності та заходів і засобів захисту від їх впливу на працівників. Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативної документації, безпеку технологічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну профілактику.

 Дисципліна «Охорона праці» вивчається на всіх спеціальностях всіх факультетів університету, вона формує вміння майбутніх керівників, управлінців у всіх сферах діяльності створювати і підтримувати максимально безпечні умови праці.

Головною метою навчання з дисципліни «Охорона праці» на кафедрі є  формування відповідального ставлення до життя та здоров’я під час виконання трудових обов’язків, популяризація серед студентства цінностей прав людини в Україні на належні, безпечні і здорові умови праці, для підвищення культури охорони праці та пропаганди безпечної праці в Україні.

Найбільш актуальною ця дисципліна є для посадових осіб (керівників), які несуть персональну відповідальність (адміністративну та кримінальну) за дотримання безпечних умов праці. Ступінь професійності сучасного керівника визначається умінням управляти ризиком: визначення засобів контролю для моніторингу або зменшення неприпустимого ризику, завчасне передбачення (прогнозування) ризику, виявлення чинників, що впливають на ситуацію, прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику.

Професіоналізм персоналу  на виробництві залежить від безперервного процесу навчання, максимальної безпеки техніки та ідентифікації компетенції працівників з охорони праці. Для цього проводиться роз’яснювальна робота – інструктаж на робочому місці для інформування та запобігання травматизму, форс-мажорних та навіть смертельних випадків. Відповідна інформаційно-навчальна робота – є державною справою і є головною практичною і технологічною задачею охорони праці, кінцева мета якої – охорона життя працівника. Знання свого робочого місця, його безпека ґрунтується у періодиці оновлення знань (атестації). Вивчення новітніх технологій запобігання патогенного впливу ступеня освітлення, вологостійкості, запиленості, електростатики тощо. Сучасні питання енергозберігання, екологічності та ступеня зношеності основних фондів – прикладна складова дисципліни «Охорона праці».

Професійну цінність несуть питання юридично-правового, нормативно-технічного регулювання і забезпечення безпеки праці, державне і галузеве регулювання в галузі, знання із територіальних особливостей імплементації відповідних нормативно-технічних питань.

Охорона праці – міжнародна геополітична проблема глобального масштабу. При ООН функціонує міжнародна організація охорони праці, запроваджений Всесвітній день з охорони праці, який визначається щорічно – 28 квітня.

Питання охорони праці має і політичний аспект. Воно відображене в ідеологічних догмах політичних сил лівого політичного спектру, які вважають безпеку праці та людину праці найвищою соціальною цінністю суспільства.

28.06.2018
3008
687
остання редакція 29.06.2018
3008