logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Громадське будівництво

інженерно-технічних дисциплін

КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Ознайомлення з основами будівельної справи. Набуття навичок щодо виконання основних функцій замовника-забудовника. Опанування вмінням приймати принципові рішення щодо проектування нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів ресторанного господарства, вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за будівництвом закладів ресторанного господарства.

Курс розрахований для підготовки фахівців у сфері ресторанних, готельних, туристичних і торговельних послуг. Адже перелічені види бізнесової діяльності тісно пов’язані з будівництвом та експлуатацією об’єктів,  які є складними з інженерної точки зору та щодо виконуваних ними функцій і дотримання санітарних та естетичних норм.

Професійна діяльність інженерів-технологів, управлінців у сфері готельно-ресторанного господарства, туристичної індустрії, торговельного підприємництва нерозривно пов’язана з постійним розвитком матеріально-технічної бази. За цих умов принципове значення має наявність у випускників базових знань у галузі нового будівництва, реконструкції та переоснащення закладів. Мета навчальної дисципліни «Громадське будівництво» – підготовка студентів до вирішення завдань, пов’язаних з професіональною діяльністю, забезпечення їх необхідною інформацією щодо набуття підходів і навичок самостійного формування та розробки проектних рішень.

Професійну цінність і затребуваність майбутніх керівників у сфері послуг буде забезпечено, якщо вони вмітимуть надавати техніко-економічне обґрунтування проектів та складати завдання на проектування, виконувати технологічні, інженерно-технічні та економічні розрахунки, розробляти об’ємно-планувальні рішення закладів  зі схемами комунікаційного забезпечення технологічного обладнання, особисто здійснювати технічний нагляд за будівництвом закладів, монтажем технологічного обладнання, використанням найсучасніших енергозберігаючих технологій.

28.06.2018
3008
635
остання редакція 29.06.2018
3008