logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

За результатами розгляду питань порядку денного під час засідання вченої ради КНТЕУ 30 серпня 2018 року було ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Звіт проректора з наукової роботи Мельниченко С. В. за період дії контракту 2015-2018 рр.

Звіт схвалено

2.

Звіт головного бухгалтера КНТЕУ Олійник Н. І. про роботу за період дії контракту (вересень 2013 р. – серпень 2018 р.).

Звіт схвалено

3.

Про підготовку до 2018/19 навчального року.

Ухвалено Постанову

4.

Внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу студентів.

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект).

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження Положення про надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам вищої освіти КНТЕУ (нова редакція).

Ухвалено Постанову

7.

Внесення змін до Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у КНТЕУ.

Ухвалено Постанову

8.

Удосконалення організаційної структури (щодо Чернівецького торговельно-економічного інституту).

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, внесення змін до діючих робочих навчальних планів.

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, практик, кваліфікаційних екзаменів.

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання.

Ухвалено Постанову

12.

Рекомендація до друку рукописів монографій, навчальних посібників.

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження зведеного плану проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, конкурсів на 2019 р.

Ухвалено Постанову

14.

Затвердження плану проведення лекцій видатними вченими та провідними фахівцями-практиками на ІІ півріччя 2018 р.

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження плану видання збірок статей студентів КНТЕУ, які здобувають освітній ступінь магістра на 2018/19 навчальний рік.

Ухвалено Постанову

16.

Рекомендації до вступу до докторантури та призначення наукових консультантів.

Ухвалено Постанову

17.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи докторантів.

Ухвалено Постанову

18.

Звіти докторантів.

Звіти схвалено

19.

Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України.

Звіти схвалено

20.

Питання аспірантури.

Ухвалено Постанову

30.08.2018
42265
1699
остання редакція 30.08.2018
42265