logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Сучасний імпульс для розвитку товарознавства

Загальна інформація

Відбувся XХІ симпозіум Міжнародного товариства товарознавців і технологів IGWT "Сталий розвиток, якість та інновації: глобальне бачення товарознавства". У роботі Симпозіуму 20–25 вересня 2018 року взяли участь представники КНТЕУ і Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ) на чолі з ректором Анатолієм Антоновичем Мазаракі. Організаторами стали Римський Третій Університет та Італійська Академія Товарознавства.

Робота симпозіуму була зосереджена на розгляді актуальних напрямів розвитку товарознавства на сучасному етапі, циклічної економіки, сталого розвитку, безпечності та якості товарів і продукції, захисту навколишнього середовища та інших.

Загалом у роботі взяли участь більше 130 науковців і практиків  Італії, Австрії, Німеччини, України, Болгарії, Румунії, Словаччини, а також Нігерії, Алжиру, Ізраїлю, Китаю та інших держав, які раніше не були представлені на симпозіумах IGWT.

Відбулася зустріч з представниками Римського третього університету, на якій обговорено напрями взаємовигідної співпраці та досягнуто принципової згоди щодо підписання Угоди про співробітництва та науковий обмін з КНТЕУ.

Примітним є той факт, що цьогорічний Міжнародний Симпозіум товарознавців і технологів відбувся на історичній батьківщині товарознавства: перша кафедра товарознавства на теренах старого світу була створена у Падуанському університеті (м. Падуя, Італія) у 1549 р., тобто майже 470 років тому. Це є свідченням того, що товарознавство є наукою з давньою історією, глибокими традиціями, потужним науковим доробком і перспективою.

Епохальні зміни відбулися в історії самого IGWT. На екстраординарному засіданні Генеральної Асамблеї делегатами національних асоціацій було прийняте рішення про розпуск IGWT, яка була зареєстрована у м. Відень (Австрія) та ефективно функціонувала майже 40 років. Натомість утворено нову міжнародну організацію: Міжнародна асоціація товарознавства, інновацій та сталого розвитку (International Association of Commodity Science, Innovation and Sustainability). IACSIS стала правонаступницею IGWT.

Президент Українського товариства товарознавців і технологів, перший проректор КНТЕУ Наталія Притульська, як уповноважений делегат від України підписала відповідну Хартію про утворення IACSIS. Історичний документ також підписали уповноважені представники Італії, Австрії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини. Штаб-квартира нової Асоціації буде розташована у м. Рим (Італія) на базі Римського Третього Університету.

Отримана представниками КНТЕУ інформація буде використана при визначенні стратегічних напрямів розвитку університету, формування тематики науково-дослідних робіт, освітніх програм підготовки фахівців за новими магістерськими спеціальностями, при актуалізації змісту існуючих дисциплін,  визначенні тематики випускних кваліфікаційних робіт та проектів.

Місцем проведення наступного ХХІІ Симпозіуму Міжнародної асоціації товарознавства, інновацій та сталого розвитку IACSIS у 2020 році обрано Братиславський економічний університет (Словаччина) – партнер КНТЕУ.

Учасникам симпозіуму представлено результати наукових досліджень:

у вигляді презентацій англійською мовою:

  • Мазаракі А. А., Бойко М. Г. Перспективи туристичної системи України.

  • Притульська Н. В., Боробачова Н. В., Мотузка Ю. М. Європейський вектор реформування системи захисту прав споживачів в Україні.

  • Караваєв Т. А., Свідерський В. А. Асортимент та якість водно-дисперсійних фарб різного цільового призначення.

у вигляді стендових доповідей:

  • Коптюх Л. А., Глушкова Т. Г., Андрієвська Л. В., Стретович С. С. Вплив температури сушіння на споживні властивості паперу.

  • Михайлова Г. М., Буленок С. М., Озимок Г. В. Теплофізичні властивості ковдр з білковмісними текстильними наповнювачами.

  • Сидоренко О. В., Боліла Н., Петрова О. Напрями і перспективи розвитку наукових досліджень у сфері рибного промислу.

  • Белінська С. О., Каменєва Н., Левицька С. Придатність сортів капусти броколі для заморожування.

27.09.2018
42265
590
остання редакція 28.09.2018
42265