logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

День гостинності на кафедрі товарознавства та митної справи

Загальна інформація

Кафедрою товарознавства та митної справи було проведено День гостинності для школярів 11 класу школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району м. Києва.

Гостей 17 жовтня 2018 року зустрічали викладачі кафедри: Шульга О. С.,  Глушкова Т. Г., Комаха В. О., а також директор центру профорієнтаційної роботи Ярошенко Л. В.

Майбутнім вступникам була надана вичерпна інформація про особливості та переваги навчання в КНТЕУ, специфіку спеціальностей, за якими навчаються студенти в КНТЕУ, можливість одночасного навчання як за основною, так і за іншою обраною спеціальністю з метою отримання другої вищої освіти, підготовку на військовій кафедрі з присвоєнням офіцерського звання, навчання в закордонних університетах-партнерах КНТЕУ за спільними з іноземними університетами програмами та бази практик.

Гостям було проведено екскурсію, що дало змогу ознайомити запрошених учнів із матеріально-технічною базою університету: продемонстровано комп’ютерний клас та інші аудиторії кафедри товарознавства та митної справи й можливості використання їх лабораторного оснащення під час навчання та наукової роботи, зокрема, було проведено дослідження якісного та кількісного складу зразка ювелірного виробу експрес-методом з використанням рентгенофлуоресцентного спектрофотометра, показано роботу оптичного цифрового мікроскопу. Також викладачі кафедри надали учням інформацію щодо дисциплін, які викладаються на кафедрі, та інтерактивні методи, що застосовуються  професорсько-викладацьким складом кафедри під час проведення лекційних та лабораторних занять.

Крім того, учнів було ознайомлено з бібліотекою КНТЕУ: з мультимедійним та читальним залами,  залом періодичних видань і зонами  коворкінгу "KNUTE HUB". Не оминули увагою і затишні кафе, спортивні манежі та стадіон. Запрошені висловили подяку за змістовно проведений день гостинності та бажання долучитися до студентської спільноти КНТЕУ у майбутньому.

17.10.2018
42265
516
остання редакція 28.05.2019
43220