logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Відкрита лекція віце-президента Міжнародного центру сприяння створенню зелених робочих місць та сталому розвитку Ігоря Чернишева

Загальна інформація

"Сталий розвиток: екологічні, суспільні та економічні вектори" - під таким гаслом пройшла 1 листопада 2018 року зустріч Ігоря Чернишева, віце-президента Міжнародного центру сприяння створенню зелених робочих місць та сталому розвитку, колишнього голови програми в рамках підрозділу з питань статистики гідної праці в Департаменті статистики Міжнародної організації праці зі студентами спеціальності "Міжнародні економічні відносини". 

Перехід до сталого розвитку як процесу гармонійного поєднання потреб людської спільноти з можливостями природного потенціалу з урахуванням інтересів нинішнього і майбутніх поколінь став об’єктивною необхідністю сьогодення.

Лектор наголошував, що "Порядок денний" сталого розвитку до 2030 року охоплює його три аспекти: економічний, соціальний та екологічний - а 17 цілей структуровані навколо так званих "п'яти Ps" - people, planet, prosperity, peace, partnership: подолання бідності, голоду, розвиток сільського господарства, міцне здоров’я і благополуччя, якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови, доступна та чиста енергія, гідна праця та економічне зростання, промисловість, інновації та інфраструктура, скорочення нерівності, сталий розвиток міст і громад, відповідальне споживання та виробництво, пом’якшення наслідків зміни клімату, збереження морських ресурсів, захист та відновлення екосистем суші, мир, справедливість та сильні інститути, партнерство заради сталого розвитку.

Уряд кожної країни самостійно визначає, як ці амбітні та глобальні Цілі можуть бути імплементовані в національні процеси, політику та стратегії.

З ініціативи Міністерства економічного розвитку та торгівлі України було започатковано комплексний процес адаптації Цілей сталого розвитку для створення стратегічних рамок національного розвитку України на період до 2030 року.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено інструментам досягнення сталого розвитку, а саме "зеленій економіці" та створенню "зелених робочих місць". Робочі місця є зеленими, коли вони допомагають зменшити негативний вплив на навколишнє середовище і, у підсумку, призводять до екологічно, економічно та соціально стійкого підприємства. Зелені робочі місця охоплюють широкий перелік професійних видів діяльності, ремесл та спеціальностей - від енергозбереження, переробки відходів, сільського господарства до будівництва та транспорту.

Захід відбувся за сприянням кафедри міжнародних економічних відносин та є продовженням традиційних зустрічей студентів із практиками.

01.11.2018
42265
237
остання редакція 05.11.2018
Vega