logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Круглий стіл "Підвищення якості фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва в Україні"

Загальна інформація

Кафедрою економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного  університету проведено Всеукраїнський круглий стіл "Підвищення якості фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва в Україні" з метою обговорення проблем та внесення пропозицій щодо удосконалення підготовки фахівців з економіки та фінансів в умовах інтеграції в європейський освітній простір та спрямованості освітнього процесу на формування компетентностей студентів відповідно до вимог сучасного ринку праці, мобільності людського капіталу.

ПРОГРАМА

У роботі круглого столу 22 листопада 2018 року взяли участь 83 особи, серед яких були представники бізнесу, науковці, аспіранти, студенти ОС "Магістр" спеціалізацій "Економіка та безпека бізнесу", "Фінансове управління", ОС "Бакалавр" зі спеціальності "Економіка", що свідчить про високий професійний рівень дискусії та актуальність запропонованої теми.

Програма круглого столу передбачала обговорення питань відповідності змісту підготовки фахівців вимогам бізнес-середовища та ринку праці, напрямів трансформації моделей та змісту вищої освіти в умовах глобалізації, оцінки відповідності магістерських програм КНТЕУ світовим трендам, застосування методів мотивації студентів до навчання, організації співпраці між бізнесом та вищими закладами освіти.

Проаналізовано основні проблеми співробітництва університету та бізнесу. Відзначено необхідність поглиблення та вдосконалення форм співпраці між бізнесом та університетом: можливості оплачуваного стажування студентів, наукового співробітництва, участі провідних підприємств у формуванні стандартів та освітніх програм тощо. Прозвучала ініціатива щодо проведення тренінгів роботодавцями в межах ЗВО (що дозволить оптимізувати витрати підприємства на розвиток персоналу), пропонувати гнучкий графік роботи для студентів, запровадити інститут амбасадорства. Відзначено необхідність більш гнучкого підходу ЗВО до формулювання договорів із підприємствами щодо проходження практики здобувачами вищої освіти.

Водночас присутні представники бізнесу зазначили про велику увагу роботодавців до soft skills та необхідність їх розвитку в межах ЗВО. Зазначено, що КНТЕУ суттєво просувається в цьому напрямі: активно проводяться заняття практиками, виїзні заняття на підприємствах, діє центр бізнес-тренінгу, "бізнес-клуб", конкурс бізнес-проектів "Бізнес-трамплін", студенти активно залучаються до наукової роботи, зокрема і на платній основі.

Дослідження особливостей мотивації до навчання та професійного розвитку здобувачів вищої освіти  доводять існування комплексу проблем, що впливають на зниження ефективності освітнього процесу та якості фахової підготовки. Оскільки навчально-пізнавальна діяльність студентів є полівмотивованою, тобто в структурі навчальних мотивів поєднуються зовнішні та внутрішні мотиви, варто звернути увагу на чинники, що формують прагнення до навчання в обох цих сферах.

Було зосереджено увагу присутніх на необхідності співпраці роботодавців та закладів вищої освіти, зокрема необхідності ініціювання та розроблення професійних стандартів для фахівців фінансово-економічної сфери, посилення практичної підготовки студентів та розвитку soft skills майбутніх фахівців, посилення стимулювання до навчання.

Основними спікерами круглого столу були представники бізнесу та викладачі і студенти КНТЕУ. Відбулась жвава дискусія із зазначеної проблематики, до якої долучились фахівці-практики, зокрема представники провідних українських компаній: "Фуршет", "Bayadera Group", "KASTA", "Ашан", "Salateira" - науковці та студенти.

22.11.2018
42265
678
остання редакція 26.11.2018
42265