logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

За результатами розгляду питань порядку денного під час засідання вченої ради КНТЕУ 29 листопада 2018 року було ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання доцента: Гоцуляку В.Д. – доценту кафедри фінансового аналізу та аудиту; Колодійчуку А.В. – доценту кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу УТЕІ

Рішення прийняте

2.

Затвердження результатів конкурсного обрання наукових працівників

Ухвалено Постанову

3.

Затвердження Правил прийому на навчання до Київського національного торговельно-економічного університету, додатку – Правил прийому до аспірантури та докторантури та Правил прийому на навчання до відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ в 2019 році

Ухвалено Постанову

4.

Про підготовку до міжнародної акредитації

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2019 рік

Ухвалено Постанову

6.

Внесення змін до деяких положень про факультети

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик

Ухвалено Постанову

9.

Рекомендація до видання підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження акредитаційних справ

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження та уточнення тем дисертаційних робіт

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження пропозицій до планових по­казників державного замовлення прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ на 2019 рік

Ухвалено Постанову

14.

Висунення кандидатів на здобуття премії Національної академії наук України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

Ухвалено Постанову

29.11.2018
42265
746
остання редакція 29.11.2018
Vega