logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем підсумував результати досліджень магістрів

Загальна інформація

На кафедрі фінансового аналізу та аудиту КНТЕУ 3 грудня 2018 року розпочався захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності "Облік і оподаткування", спеціалізацій "Аудиторська діяльність""Фінансовий контроль" та "Фінансова аналітика".


На кафедрі кібернетики та системного аналізу відбулися захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачами освітнього ступеня «магістр» (денної та заочної форми навчання) зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика». 

До захисту були допущені 36 студентів магістратури (23 студенти денної та 13 студентів заочної форми навчання). Результати роботи екзаменаційної комісії такі: абсолютна успішність склала 100%, якісна успішність – 97,2%. У кількісному складі оцінку «відмінно» отримали 19 студентів, оцінку «добре» – 16 студентів, оцінку задовільно 1 студент.

Варто відмітити, що для магістрів-кібернетиків заочної форми навчання це був перший випуск. Усі 13 студентів заочної форми навчання отримали лише добрі та відмінні оцінки.


Протягом 3-6  грудня 2018 року  на  кафедрі обліку та оподаткування КНТЕУ відбувалися захисти випускних кваліфікаційних робіт  здобувачами освітнього ступеня «магістр» (денної та заочної форми навчання) спеціалізації "Облік і оподаткування". 

На розгляд екзаменаційним комісіям були представлені ґрунтовні, оригінальні та цікаві роботи, які мають суттєве значення для розвитку обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту. 

Вітаємо магістрів ФОАІС із вдалим захистом випускних кваліфікаційних робіт та бажаємо випускникам подальших успіхів і професійних звершень!

06.12.2018
42265
612
остання редакція 29.05.2019
43220