logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

ІІI Міжнародна науково-методична конференція "SMARТ-освіта: ресурси та перспективи"

Загальна інформація

Трансформація  контенту сучасної освіти є підґрунтям для всебічного розвитку людського потенціалу, фундаментом для підготовки фахівців європейського рівня.

7 грудня 2018 року в КНТЕУ відбулася ІІІ Міжнародна науково-методична конференція "SMARТ-освіта: ресурси та перспективи" (програма, збірник тез).

Відкриваючи конференцію, заступник міністра освіти і науки України Роман Греба наголосив на важливості та значенні такого заходу в умовах цифрової трансформації освіти; розкрив перспективи співпраці МОНУ з провідними світовими компаніями з метою створення спільних інноваційних проектів на базі провідних університетів.  

З привітаннями від ректора КНТЕУ Анатолія Мазаракі до учасників конференції звернулася модератор, перший проректор Наталія Притульська, яка зазначила, що основними  вимогами  ХХІ століття  є пошук нових технологій  модернізації освітнього середовища, у якому особливого значення набуває відповідна компетентність  викладача. Бурхливість перетворень в інформаційному середовищі потребує радикальних змін в забезпеченні функціонування системи «викладач-студент». Розкриттю кращих практик були присвячені всі виступи на пленарному засіданні.

З доповіддю на тему "Діджитал-технології в освіті" виступила Марина Данильченко, керівник відділу розвитку персоналу Linkos, розробника програмних продуктів: M.E.Doc, COTA, FlyDoc, ISpro та ін.

Андрій Москальов, CEO Integrated Technology Laboratory LLC - Intela, USA/Canada, представляючи свої розробки, зазначив про доцільність та подальші перспективи  глобалізації  ринку електронного навчання, зокрема, про важливість відкритості, доступності та безкоштовного доступу освітнього контенту широкій аудиторії споживачів; реальності та перспективності застосування штучного інтелекту в усіх сферах освіти.

Про виклики та перспективи цифрової трансформації світу та України розповіла Катерина Ходгсон, CEO HUB 4.0, провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. Була представлена аналітика щодо зміни структури переліку професій у найближчій та віддаленій перспективі, напрями.

Керівник освітніх програм Майкрософт Україна Максим Волинець  розповів учасникам конференції про цифрову трансформацію робочого простору в сучасних умовах, новаціях компанії в реалізації освітніх проектів, вручив сертифікати про підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівникам КНТЕУ.

Цікавою була й доповідь професора кафедри програмної інженерії та кібербезпеки КНТЕУ Валерія Пашоріна «Стеганографічні методи захисту документів», яка розкривала  інтерпретацію стародавньої практики в умовах сучасного світу з використанням цифрових засобів.

Наприкінці конференції заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти, керуючий директор Lingva.ua, координатор SkillsAcademy Марія Богуслав розповіла про те, як навички володіння англійською мовою впливають на конкурентоспроможність  фахівця в різних сферах діяльності,  і як раціонально їх розвивати через електронні засоби навчання.

У рамках роботи конференції було проведено майстер-класи.  

Значну зацікавленість та багато питань присутніх викликала тема «Мови: вивчати чи засвоювати», представлена Віталієм Зубковим, заступником голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти, автором освітнього проекту України Lingva.Skills.

Психолог, бізнес-тренер та фасилітатор, директор агентства нестандартних комунікацій "S Promo" Надія Копаниця представила свій унікальний проект "Школа фасилітації: основні підходи до групової роботи".

Властивий конференції ексклюзивний формат забезпечив можливість усіх охочих ознайомитись з унікальними та перспективними проектами, що дають поштовх для інноваційних змін у практиці викладання та контенті освіти, забезпечення якості нової генерації  фахівців.

Матеріали конференції оприлюдненні у збірнику тез.

Завданням усіх присутніх на конференції стало втілення почутого в освітній процес, впровадження в зміст та форму викладання кожної дисципліни, без чого неможливо забезпечити сучасну якість освіти.

07.12.2018
42265
1268
остання редакція 17.12.2018
Vega