logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Акредитація освітньо-професійних програм у КНТЕУ

Загальна інформація

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2018 р. за № 3052-л "Про проведення акредитаційної експертизи" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", з метою проведення первинної акредитаційної експертизи 19-ти освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Київському національному торговельно-економічному університеті в період з  8 по 11 січня  2019 р. працювали 17 експертних комісій у такому складі:

8 10 січня  2019 року

 1. Освітньо-професійна програма Цивільне право і процес зі спеціальності 081 Право:

Запара Світлана Іванівна декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету, доктор юридичних наук, професор, голова комісії;

Венедіктова Ірина Валентинівна завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор.

9 11 січня  201року

 1. Освітньо-професійна програма Економічна кібернетика зі спеціальності 051 Економіка:

Меркулова Тамара Вікторівна завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Жовновач Руслана Іванівна – завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор.

 1. Освітньо-професійна програма Психологія зі спеціальності 053 Психологія:

Потапчук Євген Михайлович – завідувач кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, доктор психологічних наук, професор, голова комісії;

Савчин Мирослав Васильович – завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор психологічних наук, професор.

 1. Освітньо-професійна програма Реклама зі спеціальності 061 Журналістика:

Іванова Олена Андріївна – декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, голова комісії;

Ковтун Наталія Олексіївна – доцент кафедри журналістики, реклами та РR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат наук із соціальних комунікацій.

 1. Освітньо-професійна програма Страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

Рекуненко Ігор Іванович – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, доктор економічних наук, голова комісії;

Грабчук Оксана Миколаївна – завідувач кафедри фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, доцент.

 1. Освітньо-професійна програма Державні фінанси зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

Хрущ Ніла Анатоліївна завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Нікіфоров Петро Опанасович завідувач кафедри фінансів і кредиту Чернівецького  національного університету імені Юрія Федьковича, доктор економічних наук, професор.

 1. Освітньо-професійна програма Банківська справа зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

Кузнєцова Людмила Вікторівна – завідувач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Виговська Наталія Георгіївна – завідувач кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор.

 1. Освітньо-професійні програми Фінансове брокерство, Фінансове посередництво зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

Десятнюк Оксана Миронівна – проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Школьник Інна Олександрівна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор;

Жердецька Лілія Вікторівна – доцент кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук.

 1. Освітньо-професійна програма Менеджмент персоналу зі спеціальності 073 Менеджмент:

Ястремська Олена Миколаївна – завідувач кафедри менеджменту, логістики та економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Савіна Галина Григорівна – проректор з наукової роботи Херсонського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор.

 1. Освітньо-професійна програма Торговельний менеджмент зі спеціальності 073 Менеджмент:

Ткаленко Наталія Валеріївна директор навчально-наукового інституту  менеджменту, харчових технологій та торгівлі Чернігівського національного технологічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Андрушків Богдан Миколайович – завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор економічних наук, професор.

 1. Освітньо-професійна програма Організація оптової та роздрібної торгівлі зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

Фролова Лариса Володимирівна – завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Круглова Олена Анатоліївна – професор кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат економічних наук, професор.

 1. Освітньо-професійна програма Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

Чурсіна Людмила Андріївна завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Омельченко Наталія Володимирівна – професор кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидат технічних наук, професор.

 1. Освітньо-професійна програма Митна справа зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

Головко Микола Павлович – завідувач кафедри товарознавства в митній справі Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Ткачук Валентина Віталіївна – доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету, кандидат технічних наук.

 1. Освітньо-професійні програми Фінансове право, Комерційне право зі спеціальності 081 Право:

Кагановська Тетяна Євгенівна – декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, голова комісії;

Бурдін Володимир Миколайович – декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор;

Гриценко Володимир Григорович – завідувач кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор.

 1. Освітньо-професійна програма Міжнародний готельний бізнес зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа:

Транченко Людмила Володимирівна завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Гавловська Наталія Іванівна – професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, доцент.

 1. Освітньо-професійна програма Готельна і ресторанна справа зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа:

Ільїн Леонід Володимирович – завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор географічних наук, професор, голова комісії;

Юрченко Віктор Володимирович – доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Херсонського державного університету, кандидат економічних наук.

 1. Освітньо-професійна програма Міжнародний туристичний бізнес зі спеціальності 242 Туризм:

Скляр Георгій Павлович – завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Герасименко Віктор Григорович – завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук, професор.

З метою подальшого удосконалення якості освітньої діяльності, експертні комісії надали рекомендації, які не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи у Київському національному торговельно-економічному університеті експертні комісії дійшли висновків, що організаційне, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, якість підготовки фахівців та внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності за освітньо-професійними програмами відповідають установленим вимогам, що дає підстави визнати акредитованими проаналізовані освітньо-професійні програми.

Висновки експертних комісій оприлюднено на сайті університету.

11.01.2019
42265
1446
остання редакція 24.01.2019
Vega