logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Захист дисертаційної роботи поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Загальна інформація

22 лютого 2019 р. об 11:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи Галака Костянтина Ілліча на тему «Облік витрат соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності),

науковий керівник д.е.н., професор Сопко В. В.


22 лютого 2019 р. о 14:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи Янковської Галини Вікторівни на тему «Маркетингові комунікативні стратегії підприємств готельного господарства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),

науковий керівник д.н. держ.упр., професор Ромат Є.В.,

23.01.2019
42265
355
остання редакція 23.01.2019