logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Засідання методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

У КНТЕУ 22 січня 2019 року відбулося засідання методичної ради.

З інформацією щодо виконання тематичного плану випуску підручників, навчальних посібників, зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів у 2018 р. та схвалення проекту зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів на 2019 р. виступила  начальник навчально-методичного відділу Т. В. Божко. Було зазначено, що в КНТЕУ здійснюється системна розробка сучасного навчально-методичного комплексу дисциплін відповідно до робочих навчальних планів, направленого на якісне забезпечення освітнього процесу.  

Для більш оперативного ознайомлення студентів з актуальними програмами дисциплін, що вивчаються, запроваджено практику оприлюднення їх після затвердження вченою радою КНТЕУ в системі дистанційного навчання, а також презентацію вибіркових дисциплін.

З питання порядку денного «Про удосконалення якості (форм та методів) викладання дисциплін» доповідала перший проректор з науково-педагогічної роботи Н. В. Притульська. Було наголошено на зростанні ролі інноваційних методів у забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін КНТЕУ в контексті європейського вектору розвитку країни та на виконання норм чинного законодавства у сфері вищої освіти. Важливого значення при вирішенні цього питання набуває обмін досвідом (семінари, майстер-класи, відкриті заняття тощо) ефективного використання інтерактивних методів навчання.

У рамках постійної рубрики «Студентоцентризм: методи та досвід» прикладами ефективного використання інтерактивних методів навчання поділилися к.е.н., доц. кафедри економіки та фінансів підприємства О. М. Трубей («Лайфхаки ефективного навчання») та к.е.н., доц. кафедри журналістики та реклами В. В. Сова («Використання он-лайн програм та ресурсів в освітньому процесі»). Виступи викликали жваве обговорення. 

З результатами аналізу наукової складової якості забезпечення освітнього процесу присутніх ознайомила проректор з наукової роботи КНТЕУ С. В. Мельниченко.

Методична рада схвалила Проект зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів КНТЕУ на 2019 р.

Робочі матеріали засідання методичної ради розміщені в рубриці «Методичні матеріали» «Особистого кабінету викладача» на офіційному сайті КНТЕУ.   

22.01.2019
42265
655
остання редакція 24.01.2019
Vega