logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

За результатами розгляду питань порядку денного під час засідання вченої ради КНТЕУ 31 січня 2019 року було ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про схвалення та подання Статуту КНТЕУ (нова редакція) на розгляд конференції трудового колективу університету

Ухвалено Постанову

2.

Присвоєння вченого звання доцента: Гатауліній Е.І. – доценту кафедри фінансів ВТЕІ; Гордієнко Т.М. – доценту кафедри банківської справи; старшого дослідника: Адаменко І.П. – старшому науковому співробітнику відділу бюджетної системи НДФІ

Рішення прийняте

3.

Висунення кандидатур на здобуття Премії Президента України для молодих вчених

Рішення прийняте

4.

Затвердження Правил прийому на навчання до Київського національного торговельно-економічного університету, додатку – Правил прийому до аспірантури та докторантури в 2019 році

Ухвалено Постанову

5.

Про результати акредитації

Ухвалено Постанову

6.

Результати атестації здобувачів освітнього ступеня «магістр»

Ухвалено Постанову

7.

Про результати навчання студентів у І семестрі 2018/19 навчального року

Ухвалено Постанову

8.

Ухвалення фінансового плану КНТЕУ на 2019 рік

Ухвалено Постанову

9.

Внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу студентів

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

12.

Рекомендація до видання монографій, навчальних посібників

Ухвалено Постанову

13.

Подання кандидатур на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України для аспірантів

Ухвалено Постанову

14.

Подання кандидатур студентів на призначення академічної стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, ім. М.С. Грушевського, ім. Вадима Гетьмана на ІІ семестр 2018/19 навчального року

Ухвалено Постанову

15.

Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Звіти затверджено

16.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

31.01.2019
42265
707
остання редакція 01.02.2019
42265