logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Впроваджуємо бізнес-технології у навчальний процес підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності

Загальна інформація

Викладачі кафедри готельно-ресторанного бізнесу д.е.н., проф. Босовська М. В., к.е.н. доценти Кулик М. В., Расулова А. М., Салімон. О. М., Компанець К. А. 6-7 лютого 2019 року брали участь у професійних тренінгах із «Фінансового менеджменту» та «HR-менеджменту», які організовані центром бізнес-тренінгів «Professional Trainings».

Набуті знання та навички щодо управління фінансовими показниками економічних суб'єктів, постановки цілей та контролю результатів їх діяльності, ділового оцінювання персоналу, мотивації працівників будуть покладені в основу удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін «Ревенью менеджмент» «Економіка готелів і ресторанів», «Менеджмент готелів і ресторанів» та розробки нової навчальної дисципліни  «HR-менеджмент готелів і ресторанів».

Участь викладачів у професійних тренінгах дозволяє оперативно впроваджувати найкращий досвід управління суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу  обумовлює покращення якості навчального процесу та є запорукою формування висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для сфери гостинності.

07.02.2019
42265
589
остання редакція 11.02.2019
Vega