logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів «Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти»

Загальна інформація

На кафедрі іноземної філології та перекладу КНТЕУ відбувся міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів «Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти». У семінарі 28 лютого 2019 року взяли участь тридцять сім викладачів кафедри іноземної філології та перекладу.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей підготували викладачі кафедри сучасних європейських мов та кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ, кафедри східноєвропейських мов Національної академії Служби безпеки України, кафедри бізнес-лінгвістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедри романської і новогрецької філології та перекладу Київського національного лінгвістичного університету, кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Національного університету харчових технологій, кафедри слов’янських і германських мов Житомирського державного університету імені Івана Франка, кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка», кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Основна увага на семінарі була приділена обговоренню сучасних тенденцій у формуванні професійних навичок, ролі і використанню медійних ресурсів в освітньому процесі, важливості концепції LLL (Life Long Learning) як невід’ємної складової розвитку висококласних фахівців в епоху знань і панування інтелекту.

На семінарі виступили академічні консультанти освітньої компанії Pearson Киянець Юлія та Бруско Анна з цікавою презентацією «Business Partner: Developing Soft Skills», у якій зосередили свою увагу на використанні автентичного відео та аудіо матеріалу в освітньому процесі.                         

Такі семінари проводяться на кафедрі щороку й дозволяють викладачам обмінятися набутим практичним досвідом, ознайомитися з сучасними  інноваційними розробками провідних фахівців у сфері викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

За результатами семінару підготовлено електронний збірник матеріалів, до якого увійшли тези доповідей, підготовлених усіма учасниками семінару. 

28.02.2019
42265
356
остання редакція 01.03.2019
Vega