logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Всеукраїнська наукова студентська конференція «Фінансова система як складова економічного розвитку»

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті 13–14 березня 2019 року відбулася Всеукраїнська наукова студентська конференція «Фінансова система як складова економічного розвитку», яку провела кафедра фінансів КНТЕУ.

Роботу конференції відкрили проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор Мельниченко Світлана Володимирівна, декан факультету фінансів та банківської справи, кандидат економічних наук, доцент Канєва Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов Ігор Якович. Вони привітали молодих науковців та побажали натхнення в наукових дослідженнях надалі і результативності в реалізації наукових здобутків.

На пленарному засіданні виступили студенти Київського національного торговельно-економічного університету:

 • Романюк Тетяна Анатоліївна з доповіддю на тему «Бюджетна політика в системі державного регулювання економіки». Науковий керівник – Чугунов І. Я., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,  завідувач кафедри фінансів.
 • Хоменко Вероніка Леонідівна з доповіддю на тему «Податок на доходи фізичних осіб у системі фінансово-економічних відносин». Науковий керівник – Козарезенко Л. В., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів.
 • Лиса Катерина Іванівна з доповіддю на тему «Бюджет в умовах трансформаційної економіки». Науковий керівник – Чугунов І. Я., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів.
 • Ястреб Ярослава Миколаївна з доповіддю на тему «Ефективність адміністрування податків і зборів в Україні». Науковий керівник – Козарезенко Л. В., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів.
 • Черненко Діана В’ячеславівна з доповіддю на тему «Сучасні канали продажу на ринку страхових послуг». Науковий керівник – Ротова Т. А., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів.
 • Вонсович Павло Анатолійович з доповіддю на тему «Фінансове забезпечення розвитку соціально-культурної сфери». Науковий керівник – Руденко І. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.

Усього в конференції взяли участь 113 учасників. У роботі конференції взяли активну участь студенти Київського національного торговельно-економічного університету, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Хмельницького національного університету, Тернопільського національного економічного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Робота конференції здійснювалась у п’ятьох секціях:

 • «Фінансова складова розвитку економіки»,
 • «Бюджетна система як інструмент економічного розвитку»,
 • «Облік і звітність у державному секторі економіки»,
 • «Розвиток фінансового ринку»,
 • «Фінанси в економічній системі держави».

На секційних засіданнях було розглянуто актуальні питання:

 • фінансової системи як складової економічного розвитку;
 • бюджетної політики суспільного розвитку;
 • формування державного бюджету;
 • формування місцевих бюджетів та удосконалення міжбюджетних відносин;
 • середньострокового бюджетного планування;
 • розвитку податкової системи;
 • управління державним боргом;
 • розвитку страхових послуг;
 • обліку і звітності в державному секторі економіки;
 • розвитку фінансового ринку.

Роботи представлені доповідачами мали достатньо високий науковий рівень і активно обговорювалися учасниками конференції.

За результатами роботи конференції студенти за наукові досягнення отримали: 6 дипломів І ступеня; 10 дипломів ІІ ступеня; 13 дипломів ІІІ ступеня та 22 грамоти.

13.03.2019
42265
576
остання редакція 18.03.2019
Vega