logo
Department of Economics and Business Finance
Department of Economics and Business Finance
logo
Department of Economics and Business Finance
img

AdvertisementAll

Дисципліни кафедри

of Economics and Business Finance

У переліку навчальних дисциплін, викладання яких закріплено за кафедрою, понад тридцять позицій, зокрема такі:

 • "Економіка підприємства"
 • "Фінанси підприємства"
 • "Економіка і фінанси підприємства"
 • "Основи підприємництва"
 • "Економіка праці та соціально-трудові відносини"
 • "Економіка торгівлі"
 • "Економіка підприємства торгівлі";
 • "Економіка та організація біржової торгівлі"
 • "Конкурентоспроможність підприємства";
 • "Ринок цінних паперів"
 • "Управління фінансами підприємств та об’єднань"
 • "Потенціал та розвиток підприємства"
 • "Ціноутворення"
 • "Оцінка майна підприємства"
 • "Планування та контроль на підприємстві"
 • "Бізнес-планування"
 • "Лізинговий бізнес"
 • "Економіка та організація інноваційної діяльності"
 • "Автоматизація економічних розрахунків"
 • "Управління вартістю підприємства"
 • "Антикризове управління підприємством"
 • "Управління конкурентоспроможністю підприємства"
 • "Управління ризиками підприємства"
 • "Управління ризиками в інноваційній діяльності"
 • "Інвестиційний менеджмент"
 • "Фінансовий менеджмент"
 • "Фінансова стратегія підприємства"
 • "Фінансові потоки в логістичних системах"
 • "Контролінг"
 • "Проектний аналіз"
 • "Проектне фінансування"
 • "Дослідження та регулювання споживчого ринку"
 • "Економічна безпека підприємства"
 • "Економічна діагностика підприємства"
 • "Банкрутство та санація підприємства"
 • "Фінансова безпека підприємства"
 • "Бізнес-інжиніринг"

25.03.2019
41655
168
остання редакція 19.02.2021
849