logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Синергія наукових подій: XIІ Міжнародний бізнес-форум та круглий стіл «Мале підприємництво: проблеми, рушійні сили та перспективи розвитку»

Загальна інформація

Інновації у сфері малого бізнесу є визначними факторами соціально-економічних змін у суспільстві, що в умовах IV індустріальної революції постають потужним базисом стабільності його функціонування, підґрунтям матеріального добробуту нації, враховуючи вагомість та значущість малого підприємництва в структурі національної економіки. Сьогодні мале підприємництво розглядається як ключовий ресурс економічного зростання суспільства, а його проблематика все більше привертає увагу науковців та практиків бізнесу. Розгляд проблем, що мають глобальний характер та дійсно визначають успішність та стабільність економіки України, зокрема її безпеки, завжди були та залишаються у фокусі наукових інтересів КНТЕУ. З огляду на це, 22 березня 2019 року кафедрою менеджменту КНТЕУ було організовано та проведено XIІ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» та круглий стіл «Мале підприємництво: проблеми, рушійні сили та перспективи розвитку».

Подібні питання вперше було порушено кафедрою менеджменту, водночас, сформульовані за результатами проведення бізнес-форуму та круглого столу пропозиції дозволять вирішити проблеми міжнародної практики фасилітації малого підприємництва та кредитування малого бізнесу, визначити драйвери інноваційного розвитку малого підприємництва за сприянням інформаційної платформи розвитку малого та середнього бізнесу, застосувати інноваційні навчальні технології в системі формування компетентностей сучасних підприємців, а також нові наукові підходи до вирішення проблем розвитку економіки країни.

У роботі круглого столу взяли участь представники різних установ та бізнес-структур. Зокрема, директор департаменту малого та середнього бізнесу банку «Credit Agricole Ukraine» Олена Чорнозуб присвятила свою доповідь проблемам фінансування малого та середнього бізнесу, його основним трендам та перспективам розвитку. Директор ТОВ «АВАНТАЖ-КОНСАЛТ» Андрій Бойко у своєму виступі презентував присутнім перешкоди на шляху розвитку малого підприємництва в Україні та способи їх подолання. Ганна Стрикун, директор із зв’язків з громадськістю ГС «НОРТ», ознайомила присутніх з особливостями функціонування національної платформи малого та середнього бізнесу, принципами її діяльності, цінностями та основними проектами. Людмила Лукашова, докторант кафедри менеджменту, презентувала результати ґрунтовного аналізу проблем розвитку малого підприємництва в Україні та запропонувала підходи до фасилітації його розвитку.

Учасниками бізнес-форуму та круглого столу були науковці, зокрема фахівець Інституту психології імені Г. Костюка НАПН України Валентина Лагодзінська, а також студенти й аспіранти Київського національного торговельно-економічного університету.

Щиро дякуємо всім учасникам круглого столу за ґрунтовні виступи та участь у дискусії, а також організаторам та модераторам за цікаву зустріч. Бажаємо подальшої плідної стратегічної співпраці в напрямі ефективного поєднання науки та практики!

22.03.2019
42265
446
остання редакція 27.03.2019
Vega