logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 25 квітня 2019 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання професора: Вдовічену А.А. – професору кафедри менеджменту і туризму ЧТЕІ; Ковалю В.В. – професору кафедри прикладної економіки ОТЕІ; доцента: Лисій С.С. – доценту кафедри торговельного підприємництва та логістики; Сусіденку О.В. – доценту кафедри обліку та оподаткування УТЕІ; Файвішенко Д.С. – доценту кафедри журналістики та реклами.

Рішення прийнято

2.

Результати моніторингу діяльності КНТЕУ за 2018 р. для підтвердження статусу національного закладу вищої освіти.

Ухвалено Постанову

3.

Результати впровадження та перспективи подальшого розповсюдження бакалаврсь­ких і магістерських програм англійською мовою викладання.

Ухвалено Постанову

4.

Започаткування підготовки магістрів за новою магістерською програмою у 2019/20 навчальному році.

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих робочих навчальних планів.

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін.

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження акредитаційних справ.

Ухвалено Постанову

8.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ (щодо кафедри інформаційних технологій).

Ухвалено Постанову

9.

Рекомендація до видання навчального посібника.

Ухвалено Постанову

25.04.2019
433884
1641
остання редакція 06.05.2019
Vega