logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Нова спеціалізація «Економіка торгівлі»

Загальна інформація

Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби
за допомогою обмежених ресурсів. 

Лоренс Пітер

Освітня програма "Економіка торгівлі" створена для тих, хто прагне сучасних знань про економічні процеси та явища, особливості провадження ефективної бізнес діяльності, забезпечення майбутнього інтелектуального розвитку та професійного зростання! 

Навчання за спеціалізацією «Економіка торгівлі» орієнтується на підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками щодо організаційно-економічних засад функціонування торговельного бізнесу; системного та процесного аналізу економічних систем, знаходження прогнозних оцінок їх поведінки у майбутньому; діагностики та пошуку можливостей досягнення позитивних змін у розвитку суб’єктів торговельної діяльності чи інших економічних об’єктів, провадження власної підприємницької діяльності у сфері торгівлі.

Зміст: правові особливості провадження торговельної діяльності, розробка бізнес-плану підприємства торгівлі, організація роботи підприємства торгівлі, формування сучасних бізнес-процесів торгівлі, комплексна діагностика підприємства торгівлі та окремих бізнес-процесів, оцінка конкурентоспроможності та кредитоспроможності бізнесу, управління торговельною мережею.

Актуальні професійно орієнтовані дисципліни:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Економічна інформатика
 • Політична економія
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Економіка торгівлі
 • Організація торгівлі
 • Торговельний менеджмент
 • Торговельний маркетинг
 • Бухгалтерський облік в торгівлі
 • Міжнародна торгівля
 • Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Торговельне підприємництво
 • Митна справа
 • Оцінка бізнесу та майна підприємства
 • Управління продажем та мерчандайзинг
 • Франчайзинговий бізнес
 • Digital-технології в бізнесі
 • Бренд-менеджмент у торгівлі
 • Реклама в торгівлі
 • Стратегічне управління підприємством
 • Торгівельні мережі
 • Управління персоналом

Конкурентні переваги:

 • Практична спрямованість навчання на організацію та провадження бізнес-діяльності в сфері торгівлі
 • Практичний супровід і виконання всіх видів економічних робіт підприємства торгівлі
 • Сучасні навчальні плани, що відповідають потребам ринку праці
 • Можливість продовжити навчання для здобуття другого рівня вищої освіти – освітнього ступеня магістра у сфері бізнесу та управління, у тому числі за англомовними програмами
 • Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти відповідно до вимог  міжнародного стандарту ISO 9001:2015
 • Можливість брати участь у міжнародних програмах подвійних дипломів

Можливі посади: економіст з планування; економіст із ціноутворення; економічний радник; консультант з економічних питань; керівник підприємства роздрібної торгівлі; керівник торговельно-економічної місії;  директор малої торговельної фірми; керуючий магазином; комерсант.


Детальніше про Вступ 2019...

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка торгівлі»)

Відкрита конкурсна пропозиція

(навчання за кошти державного бюджету або фізичних/юридичних осіб)

Небюджетна конкурсна пропозиція

(навчання за кошти фізичних/юридичних осіб)

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Іноземна мова або географія
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Іноземна мова або географія

Перелік необхідних документів:

 • атестат та додаток до нього (оригінал та 2 копії формату А-4)
 • сертифікат ЗНО (сертифікати) та додаток до нього з результатами – оригінал та 2 копії формату А-4
 • паспорт (оригінал та 3 копії формату А-4)
 • для паспортів у вигляді ID-картки – витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання
 • ідентифікаційний номер (оригінал  та 2 копії формату А-4)
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків) – (1 копія формату А-4)
 • 6 фотокарток 3×4
 • 1 поштовий конверт з маркою по Україні
 • 2 конверти А-5
 • 1 паперовий швидкозшивач

Інформаційний пакет

29.05.2019
433884
940
остання редакція 21.06.2019
42265