logo
Кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства
logo
Кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства
img

Графік підготовки ВКР

зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Графік підготовки випускних кваліфікаційних робіт (ВКР)

за спеціалізацією «Менеджмент ЗЕД» денної та заочної форм навчання

Етапи підготовки ВКР

Строк виконання

Затвердження плану випускних кваліфікаційних робіт у наукових керівників

до 18.02.2019

Подача науковому керівнику наукових статей

до 15.04.2019

Здача наукової статті відповідальному редактору збірника статей

до 29.04.2019

Подача науковому керівнику 1-го розділу

до 22.06.2019

Подача науковому керівнику 2-го розділу

до 16.09.2019*

Подача науковому керівнику готової роботи

до 15.10.2019*

Попередній захист

21.10-08.11.2019*

Подача роботи завідуючому кафедри

11.11-15.11.2019*

Подача роботи декану факультету міжнародної торгівлі та права

18.11-22.11.2019

Рецензування роботи

25.11-30.11.2019*

Захист ВКР

02.12-13.12.2019*

Примітка: дата може бути скорегована відповідно до графіку навчального процесу на 2019/2020 н.р.

21.06.2019
41666
115
остання редакція 10.09.2019
453809