logo
Кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства
logo
Кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства
img

Гаранти освітніх прогам

зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Склад груп забезпечення спеціальностей
кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства,
які відповідають за виконання освітніх програм КНТЕУ у 2019/2020 н.р.

Освітня програма – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Рівень вищої освіти: 1 (бакалавр)

Прізвище, ім’я,
по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Гарант освітньої програми:

П’янкова Оксана Василівна

к.е.н., доц.

доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Члени групи:

Сєрова Людмила Петрівна  

к.е.н., доц.

доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Олійник Андрій Анатолійович

к.е.н.

асистент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Слоква Марина Григорівна

к.е.н.

ст. викл. кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Освітня програма – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Рівень вищої освіти: 2 (магістр)

Прізвище, ім’я
по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Гарант освітньої програми:

Студінська Галина Яківна 

д.е.н.

доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Члени групи:

Дьяченко Ольга Володимирівна

к.е.н.,

доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Будзяк Василь Миронович 

д.е.н., проф. 

професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Пугачевська Катерина Сергіївна 

к.е.н., доц.

ст. викл. кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Освітня програма – Міжнародні економічні відносини
Рівень вищої освіти: 3 (аспірантура)

Прізвище, ім’я
по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Керівник групи забезпечення спеціальності, гарант освітньої програми:

Мельник Тетяна Миколаївна

д.е.н., проф.

завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Члени групи:

Дугінець Ганна Володимирівна

д.е.н.

завідувач кафедри світової економіки

Калюжна Наталія Геннадіївна

д.е.н

професор кафедри світової економіки
 

24.06.2019
41666
146
остання редакція 12.09.2019
453809