logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Гаранти освітніх прогам

міжнародного менеджменту

Склад груп забезпечення спеціальностей
кафедри міжнародного менеджменту,
які відповідають за виконання освітніх програм КНТЕУ у 2019/2020 н.р.

Освітня програма – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Рівень вищої освіти: 1 (бакалавр)

Прізвище, ім’я,
по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Гарант освітньої програми:

П’янкова Оксана Василівна

к.е.н., доц.

доцент кафедри міжнародного менеджменту

Члени групи:

Сєрова Людмила Петрівна  

к.е.н., доц.

доцент кафедри міжнародного менеджменту

Олійник Андрій Анатолійович

к.е.н.

ст. викл. кафедри міжнародного менеджменту

Слоква Марина Григорівна

к.е.н.

ст. викл. кафедри міжнародного менеджменту

Освітня програма – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Рівень вищої освіти: 2 (магістр)

Прізвище, ім’я
по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Гарант освітньої програми:

Студінська Галина Яківна 

д.е.н.

доцент кафедри міжнародного менеджменту

Члени групи:

Дьяченко Ольга Володимирівна

к.е.н.,

доцент кафедри міжнародного менеджменту

Будзяк Василь Миронович 

д.е.н., проф. 

професор кафедри міжнародного менеджменту

Пугачевська Катерина Сергіївна 

к.е.н., доц.

ст. викл. кафедри міжнародного менеджменту

Освітня програма – Міжнародні економічні відносини
Рівень вищої освіти: 3 (аспірантура)

Прізвище, ім’я
по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Керівник групи забезпечення спеціальності, гарант освітньої програми:

Мельник Тетяна Миколаївна

д.е.н., проф.

завідувач кафедри міжнародного менеджменту

Члени групи:

Дугінець Ганна Володимирівна

д.е.н.

завідувач кафедри світової економіки

Калюжна Наталія Геннадіївна

д.е.н

професор кафедри світової економіки
 

24.06.2019
41666
880
остання редакція 02.02.2020
453809