logo
Кафедра сучасних європейських мов
Кафедра сучасних європейських мов
logo
Кафедра сучасних європейських мов
img

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права»

сучасних європейських мов

10-11 жовтня 2019 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права». На конференцію було подано матеріали від учасників із 7 країн Європи та Азії. У конференції взяли участь науковці з 31 закладу вищої освіти, з них – 20  учасників закладів вищої освіти України. У роботі різних дискусійних платформ конференції взяли участь науково-педагогічні, педагогічні працівники та аспіранти.

Модератором дискусійної платформи «Мовні компетенції фахівця в умовах глобалізації» виступив завідувач кафедри сучасних європейських мов  КНТЕУ доцент О. Б. Януш. В її роботі, зокрема, взяли участь:

Дeніел Воллер, PhD, керівник школи мовних та глобальних досліджень Університету Центрального Ланкаширу (Велика Британія). Він виступив із доповіддю «The Common European Framework of Reference for Languages»; Дзяі Вонг, PhD, старший викладач школи мовних та глобальних досліджень Університету Центрального Ланкаширу (Велика Британія), яка доповіла про важливість міжкультурного спілкування у своїй промові «Professional Intercultural Communication»; з доповіддю «Teaching Strategies Oriented on the Formation of Foreign-Language Communicative Competence of Economists» виступила доцент Ніколаєнко Віта Валентинівна, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри методики викладання іноземних мов НПУ імені М. П. Драгоманова. У дискусії взяли участь науково-педагогічні працівники різних університетів та наукових шкіл.

Результати обговорення свідчили про те, що запропоноване коло питань, пов'язаних з актуальними проблемами міжкультурної комунікації і перекладознавства, є доволі широким полем лінгвальних досліджень, що потребує подальшого всебічного й поглибленого вивчення та детального опрацювання.

16.10.2019
42903
75
остання редакція 16.10.2019