logo
Кафедра статистики та економетрії
Кафедра статистики та економетрії
logo
Кафедра статистики та економетрії
img

Викладацький склад

статистики та економетрії

Науково-викладацький колектив кафедри нині складається із 7 фахівців основного складу. Вони здійснюють навчальну, науково-дослідну, навчально-методичну та виховну роботу. Кафедру очолює Пирожков Сергій Іванович, академік Національної академії наук, доктор  економічних наук, професор. На кафедрі працюють 2 професори, доктори наук, 4 кандидатів наук, всі вони мають вчене звання доцента.

ПИРОЖКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики та економетрії

З лютого 2015 року завідувач кафедри статистики та економетрії.

 Освіта: 1969 р. – Київський інститут народного господарства; доктор економічних наук (1991), професор (1994)академік Національної академії наук України(2000).

Нагороди та почесні звання: Нагороджен орденом "За заслуги" ІІІ-го ступеня"(1998) та ІІ-го ступеня (2008);

Лауреат Державної премії в області науки і техніки (2002); Заслужений діяч науки і техніки України (2003)

Трудова діяльність:

1970-1973рр.- аспірант, Київського інституту народного господарства.

1974-1976рр.- молодший науковий співробітник, Інститут економіки Академії наук України.

1976-1990рр.- вчений секретар Відділення економіки Академії наук України, заступник начальника Науково-організаційного відділу, Президія  Академії наук України.

1990-1991рр.- завідуючий відділом, Інститут економіки Академії наук України.

1992-1996рр.- директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

1997-2001рр.- директор Національного інституту  україно-російських  відносин при РНБО України.

2001-2007рр.- заступник  Секретаря Ради національної безпеки та оборони україни, директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки.

2007-2014рр.- Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова.

2015- віце-президент НАН України, Голова секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.

Наукові інтереси : демографія, міжнародні відносини, національна безпека.

Викладає дисципліни:  Статистика, Економічна статистика, Ділова статистика. 

Google ScholarМОТОРИН РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
доктор економічних наук, професор кафедри статистики та економетрії

Закінчив із відзнакою Київський інститут народного господарства (теперішній КНЕУ) за спеціальністю статистика у 1973р. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Статистика". Доктор економічних наук, спеціальність "Статистика"(1999), професор кафедри статистики(2001).

Трудова діяльність: Працював на кафедрі статистики Київського національного економічного університету (колишній Київський  інститут народного господарства) на посадах асистента(1976-1985), старшого викладача (1985-1987), доцента (1987-2000), професора (2000), завідувача кафедри статистики (2000 - 2004), професора (2004-2007).

2005 – 2007 рр. - проректора з науково-педагогічної діяльності Академії фінансового управління при Мінфіні України. 2007 – 2008 рр. -  заступник директора Інституту післядипломної освіти Академії фінансового управління при Мінфіні України.

2008 – 2016 рр. - завідувач кафедри обліку, аудиту і статистики Академії фінансового управління при Мінфіні України.

З лютого 2016р. працює професором кафедри статистики та економетрії КНТЕУ.

Нагороди та почесні звання:  медаль "1500 річчя Києва" (1981), почесна грамота Міністерства освіти України (2001), нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2015); нагорода ім. гетьмана Івана Виговського (Польща 2015).

Дійсний член Міжнародного статистичного інституту (Ворбург, Нідерланди) з 1998 року.

Дійсний член Міжнародного статистичного інституту (Ворбург, Нідерланди) з 1998 року.

Член редколегії, науково-інформаційного журналу «Статистика України».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченко.

Сфера основних наукових інтересів: Статистика, Система національних рахунків.

Загальна кількість наукових праць - понад 180, в т.ч. підручники - 1, посібники - 8, монографії - 4, статті - понад 55, у фахових виданнях - понад 40, кількість навчально-методичних праць - 25.

З 01.03 по 30.06.2016 р. проходив стажування у двох польських університетах (Катовицький економічний університет та Вроцлавський економічний університет).

Викладає дисципліни: Статистика, Міжнародна статистика.

Резюме...

Google Scholar

ORCID

ResearcherID


РЯЗАНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри статистики та економетрії

У 1982 р. закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського державного університету м.. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Математика".

З 1982 по 1992 рр. працювала у науково-дослідному секторі КДУ м.. Т.Г. Шевченка. Займалася прикладними статистичними дослідженнями щодо проблем надійності у галузі авіаційних досліджень, кодування та захисту інформації.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Теорія ймовірностей та математична статистика".

З 1994 по 1999 рр. працювала на посаді доцента Київського інституту сухопутних військ. З 1999 р. працює доцентом кафедри статистики та економетрії.

Наукові інтереси: економетричне моделювання, методи статистичного аналізу, бізнес-аналітика. 

Є автором 94 наукових праць із вищезазначених проблем, у тому числі 10 навчальних посібників. Проходила стажування у Київському національному університеті м.. Т.Г. Шевченка у листопаді-грудні 2017 р.

Викладає дисципліни:  "Економетрія", "Статистика", "Теорія ймовірностей та математична статистика".

Резюме...

Google Scholar

ORCID

ResearcherID


ГОЛОВАЧ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та економетрії

Випускниця обліково-фінансового факультету Київського національного торговельно-економічного університету. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.03.01 "Статистика". Тема дисертаційної роботи: "Статистичне забезпечення управління банківською діяльністю". На кафедрі працює з 1997 року.

Наукові інтереси : теоретико-методологічні засади статистичного забезпечення управління, методичне забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень, напрями розробки управлінських рішень за результатами статистичного аналізу.

Голова методичної комісії кафедри. Керує науковою роботою студентів з підготовки наукових робіт на олімпіади,  доповідей на конференціях. Здійснює рецензування навчально-методичних видань. Виконує обов'язки наставника академічної групи.

Проходила стажування на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту у лютому 2014 р. Приймає участь у виконанні держбюджетних тем кафедри. Має 88 публікацій, у тому числі 6 підручників та 11 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: "Статистика", "Банківська статистика", "Фінансова статистика", "Економічна статистика".

Резюме...

Google Scholar

ORCID

ResearcherID


ЧОРНИЙ АНТОН ЮРІЙОВИЧ
канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та економетрії

Випускник економічного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 2006 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.01 "Статистика". Тема дисертаційної роботи: "Статистичне забезпечення управління якістю обслуговування у роздрібній торгівлі". З 2007 р. працює на посаді доцента кафедри.

Наукові інтереси  - розробляє питання застосування статистичних методів у процесі управління якістю товарів, робіт та послуг; моделювання латентних соціально-економічних показників.

Співавтор навчального посібника "Статистичне забезпечення управління якістю" (2005 р.) та автор навчального посібника "Статистика якості" (2011 р.). Автор навчального посібника "Статистика якості" (2011 р.). Займається питаннями використання у навчальному процесі спеціалізованого програмного забезпечення обробки статистичних даних, зокрема, пакета "Minitab", який кафедра отримала за проектом співпраці з Університетом Маямі (Огайо, США).

Проходив стажування на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту у березні 2014 р. Опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни: "Статистика", "Прикладна економетрія", "Статистика якості", "Митна статистика", "Кваліметрія та прогнозування якості".

Резюме...

Google Scholar

ORCID

ResearcherID


ІВАНЧЕНКО НІНА ОЛЕКСІЇВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та економетрії

У 1972 р. закінчила з відзнакою Туркменський політехнічний інститут. У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Економіка, організація управління і планування народного господарства" в НДІ економіки і будівництва Держбуду СРСР м. Москва. В 1989 р. рішенням ДК СРСР отримала вчене звання доцента.

На кафедрі працює з 2013 року.

Керує науковою роботою студентів з підготовки  доповідей на конференції. Здійснює рецензування навчально-методичних видань. Виконує роботу з профорієнтації. 

Нагороди:  подяка від Деснянській районної в м. Києві адміністрації.

Наукові інтереси  - займається проблемами використання статистичних методів в аналізі діяльності суб’єктів господарювання.

 Проходила стажування на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту з 05.05 по 4.06.2015 р. Приймає участь у виконанні держбюджетної теми кафедри. Опубліковано 50 наукових і навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни: "Статистика", "Державна статистика".

Резюме...

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

МІЩЕНКО ЯНІНА ОЛЕГІВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економетрії

З вересня  2016 року доцент кафедри статистики та економетрії.

 Освіта:

  • у 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Фінанси» (магістр з фінансів); 
  • у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Статистика». Тема кандидатської дисертації «Статистичний аналіз діяльності підприємств малого бізнесу в Україні». За результатами захисту  присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

Трудова діяльність:

2007-2013 рр.- асистент кафедри статистики  Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (за сумісництвом).   2008-2015 рр.- фінансовий директор ТОВ «АРАЙ Україна».  2003-2008 рр.- головний бухгалтер ТОВ «АгроКонтракт - Баско».  2002-2003 рр. – заступник головного бухгалтера ТОВ «Автотехнікс».   2001-2002 рр.- економіст  ЗАТ «Беарс».  1998-2001 рр. – бухгалтер ТОВ «Спортивний клуб Сергія Бубки - Київ»

Наукові інтереси: статистика, управлінський та фінансовий облік.

У листопаді 2017 р. пройшла стажування на кафедрі статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

Опубліковано 10 наукових та навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни:  Статистика, Міжнародна статистика

Резюме...

Google Scholar

ORCID

ResearcherID


АНТОНЮК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
ст. викладач кафедри статистики та економетрії

Випускник механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1999 року працює на кафедрі.

Працює над завершенням дисертаційної роботи за спеціальністю 08.00.10 "Cтатистика". Заступник декана факультету фінансів та банківської справи.

Наукові інтереси  - вивчає  і аналізує питання ефективності діяльності банків і банківської системи в цілому на основі сучасних статистичних та економіко-математичних методів.

Опубліковано більше 18 наукових і начально-методичних робіт.

Проходив стажування на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту з 05.05 по 4.06.2015 р.

Викладає дисципліни: "Статистика", "Статистика ринку товарів та послуг", "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Економетрія".

Резюме...

Google Scholar

ORCID

ResearcherID


05.02.2019
Vladimir
17305
остання редакція 04.06.2019
43220