logo
Кафедра вищої та прикладної математики
Кафедра вищої та прикладної математики
logo
Кафедра вищої та прикладної математики
img

Викладацький склад

вищої та прикладної математики

ЩЕТІНІНА ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА
завідувач кафедри вищої та прикладної математики
доктор фіз.-мат. наук, професор

elena-0607@ukr.net

З відзнакою закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Математика». Після успішного закінчення аспірантури в Інституті прикладної математики і механіки НАН України захистила кандидатську дисертацію.

В 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Нові розв’язки рівнянь Кірхгофа, Гріолі задачі про рух гіростата під дією потенціальних і гіроскопічних сил» зі спеціальності 01.02.01 – Теоретична механіка.

Вчене звання професора присвоєно у 2011 р.

Працювала в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на посадах асистента, доцента, наукового співробітника, професора кафедри вищої і прикладної математики. З 2011 р. обіймала посаду завідувача кафедри вищої і прикладної математики ДонНУЕТ.

З серпня 2015 р. – професор кафедри вищої та прикладної математики Київського національного торговельно-економічного університету. З 2016 року завідує кафедрою вищої та прикладної математики КНТЕУ.

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2018 р.), Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (2017 р.), Донецької обласної державної адміністрації (2010 р.), грамотами та подяками ректорату за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки та забезпечення інтеграції науки у світовий простір через міжнародні проекти та програми, у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

Сфера наукових інтересів: динаміка систем твердих тіл; системні основ філософського раціоналізму; розробка математичних методів і моделей для підвищення ефективності підтримки прийняття управлінських рішень.

Наукові праці та публікації: загальна кількість праць близько 300, серед яких 5 монографій, роботи у провідних наукових журналах з математики і механіки (9 статей у Scopus, 19 – у Web of Science, 73 – у Google Scolar), 8 навчальних посібників з грифом МОН України.

Викладає дисципліни: Вища та прикладна математика, Економіко-математичне моделювання, Емпіричні методи в програмній інженерії.

Під керівництвом О.К. Щетініної захищено три кандидатські дисертації.

Резюме...

Scopus

GoogleScholar

ORCID

ResearcherID


ДЕНИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
канд. фіз.-мат. наук,
доцент кафедри вищої та прикладної математики

У 1982 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію. В КНТЕУ працює з 1993 р.

Займається динамікою системи тіл змінної маси зі змінними інерціальними характеристиками

Резюме...

Scopus

ORCID

GoogleScholar

  

КАРТАШОВА СВІТЛАНА СТЕПАНІВНА
доктор біол. наук, канд. фіз.-мат. наук.,
професор кафедри вищої та прикладної математики 

Закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Математика". У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Теорія ймовірностей та математична статистика".

Докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Наукове обґрунтування вдосконалення оцінки стану соматичного та репродуктивного здоровя населення» захистила у лютому 2013 р.

Наукові інтереси Карташової Світлани Степанівни пов’язані з побудовою теоретико-ймовірнісних моделей за даними статистичних спостережень,  зі соціально-демографічною та медичною статистикою, функціонуванням генетичного моніторингу, оцінкою ризиків для населення як ендо-, так і екзогенної природи.

Викладає курси: "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Статистика", "Економічна статистика", "Міжнародна статистика" (2002-2009 рр.). Починаючи з 2009 р. викладає курси «Вищої та прикладної математики», «Математики для економістів». 

Резюме...

GoogleScholar

ORCID

ResearcherID

КОВАЛЬЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
канд. фіз.-мат. наук,
доцент кафедри вищої та прикладної математики

У 1981 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Шевченка.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію. В КНТЕУ працює з 1992 року. Займається дослідженням питання випадкових процесів та полів.

  Резюме...

Scopus

GoogleScholar

ORCID

ResearcherID


МАЩЕНКО ЛЮДМИЛА ЗІНОВІЇВНА 
канд. фіз.-мат. наук, 
доцент кафедри вищої та прикладної математики

У 1993 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Шевченка. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію. В КНТЕУ працює з 1993 року.

Займається дослідженням питання проблеми алгебри та теорії чисел.

Резюме...

GoogleScholar

ORCID

ResearcherID


РУЖИЦЬКИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 
канд. фіз.-мат. наук, 
старший викладач кафедри вищої та прикладної математики

У 2006 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію. Починаючи з 2013 р. викладає в КНТЕУ дисципліни «Вища та прикладна математика», «Математика для економістів», «Економіко-математичне моделювання», «Фінансова математика», «Актуарні розрахунки», «Актуарне забезпечення страхування», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз». В 2014 році успішно закінчив Вищу школу педагогічної майстерності КНТЕУ та став кращим наставником групи. Підвищення кваліфікації: Pearson, сертифікат, підтверджуючий знання англійської мови на рівні В2 за загальноєвропейськими компетенціями володіння іноземною мовою.

Займається дослідженням сумісного руху систем, що складаються з резервуару та рідини, що його частково заповнює.

Захоплення: читання, подорожі, рибна ловля, плавання, футбол, волейбол, бадмінтон.          

Резюме...

GoogleScholar

ORCID

ResearcherID

КОТЛЯР ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ
канд. фіз.-мат. наук, 
доцент кафедри вищої та прикладної математики

У 1980 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію. В КНТЕУ працює з 2016 року. Займається дослідженням високоризикованих фінансових ринків.

Захоплення: рибна ловля, футбол, волейбол, бадмінтон.       

Резюме...

Scopus

GoogleScholar

ORCID

ResearcherID

БЄЛОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
канд. фіз.-мат. наук, 
доцент кафедри вищої та прикладної математики

В 1989 році закінчила Ростовський державний університет за спеціальністю «Прикладна математика». Захистила дисертацію. 

Займається досліжденням математичних моделей інваріантних інформаційних систем, методиками викладання вищої математики в університетах  з використанням інформаційних технологій.

                                       Резюме...

Scopus

GoogleScholar

ORCID

ResearcherID

 

ДІДЕНКО ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
канд. фіз.-мат. наук, 
доцент кафедри вищої та прикладної математики

В 1981 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію. В КНТЕУ працює з 1993 року. Займається дослідженням питання рівноваги пружного середовища з сферичними включеннями.

Резюме...

GoogleScholar

ORCID

БІЛОУСОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
канд. фіз.-мат. наук, 
доцент кафедри вищої та прикладної математики

В 1980 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Математика».

В 1984-1992 рр. працювала в науково-дослідному секторі Київського державного університету ім. Т. Шевченка на посаді молодшого співробітника. Захистила в 1987 р кандидатську дисертацію «Пріоритетні системи обслуговування» за спеціальністю «Теорія ймовірностей і математична статистика».

В КНТЕУ працює з 1992 року.

Дисципліни: «Вища і прикладна математика», «Економіко-математичне моделювання», «Фінансова математика», «Проектування логістичних систем».

 Займається дослідженням проблем пріоритетних систем обслуговування.

Резюме...

GoogleScholar

ORCID

ResearcherID

МИХАЙЛЕНКО СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
канд. фіз.-мат. наук, 
доцент кафедри вищої та прикладної математики

В 1984 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка. В 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностю 01.02.04 – механіка твердого деформівного тіла

Дисципліни, які викладаються: «Вища та прикладна математика», «Математичний аналіз»

Сфера наукових інтересів: механіка зв'язних полів у матеріалах і елементах конструкцій.

Резюме...

Scopus

GoogleScholar

ORCID

ResearcherID

22.09.2014
Vladimir
17981
остання редакція 23.10.2019
41370